«Ἀγνώμων φανείς…»

Share:

Διεργασίαι φαίνεται ὅτι συμβαίνουν εἰς τὴν Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης. Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως φέρεται νὰ ζητῆ πλαγίως τὴν παραίτησιν τοῦ πνευματικοῦ του πατρός, ὅπως ἄλλοτε ἐκεῖνος ἐζήτει τὴν τοῦ μακαριστοῦ Κωνσταντίου. Μεγαλυτέραν ἀπορίαν ὅμως προκαλοῦν τὰ περὶ ἀναμείξεως τοῦ Σεβ. Βεροίας… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Ἑστία» τῆς 7ης Νοεμβρίου 2021:

«Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ ἔγκυρους ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους, καὶ οἱ ὁποῖες δὲν μποροῦν νὰ ἀμφισβητηθοῦν, τὸ λεπτὸ αὐτὸ ζήτημα (τῆς καταστάσεώς του) ἔθεσε προσφάτως ὁ νῦν Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ πνευματικὸ παιδὶ τοῦ Παναγιωτάτου κ. κ. Ἄνθιμος, ὁ ὁποῖος φέρεται πὼς τὸν προέτρεψε νὰ ἐγκαταλείψει τὸν μητροπολιτικὸ θρόνο καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὴν ἀκριτικὴ Ἀλεξανδρούπολη. Ὁ ἴδιος ὄχι μόνο ἀρνήθηκε, ἀλλὰ καί, σύμφωνα μὲ μαρτυρίες, ἐνοχλήθηκε ἀπὸ τὴν στάση τοῦ Μητροπολίτου, λέγοντας μὲ πίκρα πὼς δὲν περίμενε τὴν πρόταση αὐτὴ ἀπὸ κάποιον ποὺ γνωρίζει ἀπὸ «παιδὶ μὲ κοντὰ παντελόνια»… Στὸ πλαίσιο αὐτό, δὲν μπορεῖ ἀσφαλῶς νὰ λείψει ἡ συζήτησις γιὰ τὴν ἑπομένη ἡμέρα… πρωταγωνιστικὸ ρόλο ἀναμένεται νὰ διαδραματίσουν δύο πρόσωπα: ὁ Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας κ. Παντελεήμονας, ὁ ὁποῖος, ἂν καὶ 76 ἐτῶν ὁ ἴδιος, διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μὲ τὸ Φανάρι καὶ φέρεται νὰ ἔχει κάνει ἕνα πρῶτο γύρο τηλεφωνικῶν ἐπαφῶν μὲ ἄλλους μητροπολίτες, διερευνώντας τὶς προθέσεις τους, ὥστε νὰ ἐκλεγεῖ ὡς Παντελεήμων ὁ Γ’ στὴν Θεσσαλονίκη. Τὸ ἕτερο πρόσωπο εἶναι ὁ ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συν­όδου, ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Φιλόθεος, στενὸς συνεργάτης καὶ ἄνθρωπος τῆς ἀπολύτου ἐμπιστοσύνης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμου»

Previous Article

Τί συμβαίνει τελικά εἰς Λάρισαν;

Next Article

ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η «ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ «ΜΠΑΜΠΟΥΣΚΑΣ»!