Ἀδέκαστοι κριταὶ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου οἱ ἀριθμοί

Share:

Ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξιν τῶν πολιτικῶν καὶ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τὸ ἐκκλησιαστικὸν ψευδομόρφωμα τῆς Οὐκρανίας δὲν ἔχει ἐπιτύχει νὰ φθάση εἰς δυναμικὸν οὔτε τὸ ἥμισυ τῆς Κανονικῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην Ὀνούφριον. Ἂν δὲν ὑπῆρχεν ἡ ὑποστήριξις, θὰ εἶχεν ἀφανισθῆ! Πρόκειται διὰ σκανδαλώδη καὶ ἐγκληματικὴν ψευδοαυτοκεφαλίαν! Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «romfea.gr» τῆς 1ης Ἰουνίου 2021:

«Ἡ Κρατικὴ Ὑπηρεσία τῆς Οὐκρανίας ἐπὶ Ἐθνοπολιτικῆς καὶ Ἐλευθερίας Συνείδησης δημοσίευσε τὴν στατιστικὴ ἀναφορά, σχετικὰ μὲ τὶς θρησκευτικὲς ὁμολογίες στὴν Οὐκρανία. Ἡ ἀναφορὰ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2021, ὅπου σύμφωνα μὲ αὐτὴ ἔχουμε:

α) Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας (Μητροπολίτης Ὀ­νούφριος): 12.406 Ἐνορίες, 215 Ἱερὲς Μονὲς μὲ 4.681 Μοναχοὺς καὶ Μοναχές, καὶ 10.510 Ἱερεῖς,

β) Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας (Μητροπολίτης Ἐ­πι­φάνιος): 7.188 Ἐνορίες, 79 Ἱερὲς Μονὲς μὲ 233 Μοναχοὺς καὶ Μοναχές, καὶ 4.572 Ἱε­ρεῖς».

Previous Article

Ο Θεός ενέπνευσε την ένωση Καθολικών και την Ορθοδόξων

Next Article

«Τί θὰ συμβεῖ στὴ συνέχεια μὲ τὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία;»