Ἀδιαφορεῖ ὁ Πρωθυπουργὸς εἰς τὰς ἐκκλήσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου;

Share:

Τί συμβαίνει μὲ τὰς σχέσεις μεταξὺ Πρωθυπουργοῦ καὶ Ἀρχιεπισκόπου; Ἐνδιαφέροντα εἶναι ὅσα ἀναφέρει ἄρθρον τῆς κ. Χ. Μακρῆ εἰς τὴν ἱστοσελίδα «athensvoice.gr» τῆς 29ης Ἰουνίου 2020:

«Σὲ λίγες μέρες ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης συμπληρώνει ἕνα χρόνο στὴ θέση τοῦ πρωθυπουργοῦ καί, ὅπως φαίνεται, ὁ χρόνος αὐτὸς δὲν στάθηκε ἀρκετὸς γιὰ νὰ συμπεριλάβει στὴν ἀτζέντα του ἐκκλησιαστικὰ θέματα, γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν ὁποίων κόπτεται ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. Κακὰ τὰ ψέματα, στὸν ἀπολογισμὸ τοῦ ἑνὸς ἔτους διακυβέρνησης πιθανότατα δὲν θὰ συμπεριληφθεῖ κάτι ἄξιο νὰ εἰπωθεῖ γενικότερα γιὰ τὶς σχέσεις τοῦ μεγάρου Μαξίμου μὲ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν. Ἀρκεῖ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς συν­αντήθηκε μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ἐπισήμως μόνο δύο φορές. Ἡ πρώτη στὸ πλαίσιο τῆς ἀνάληψης τῆς κυβέρνησης (27 Αὐγούστου 2019) καὶ ἡ δεύτερη στὶς 20 Ἰανουαρίου 2020 ὡς ἀνταπόδοση τῆς πρώτης.

Οἱ προσπάθειες ποὺ ἔκανε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος στὴ διάρκεια αὐτοῦ τοῦ χρόνου, κυρίως μέσῳ τῶν συνεργατῶν του ἀρχικὰ μὲ μία συνάντηση τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2019, γιὰ νὰ στρέψει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ πρωθυπουργοῦ σὲ ὅσα ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, δὲν ἦταν λίγες. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ὑπερέβαλε ἑαυτὸν στὴν τήρηση τῶν μέτρων ἀντιμετώπισης τῆς πανδημίας παρόλο ποὺ σύρθηκε στὸ κλείσιμο τῶν ναῶν. Ὡστόσο, τίποτα δὲν ἀπέδωσε.

Ἔτσι κάποια στιγμὴ ὁ Ἱερώνυμος ἀποφάσισε νὰ προχωρήσει σὲ δύο κινήσεις. Μία οὐσίας καὶ μία ἐπικοινωνιακή.

Στὶς 26 Μαΐου δύο συνεργάτες του συναντήθηκαν στὸ Μέγαρο Μαξίμου μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐπικρατείας Γιῶργο Γεραπετρίτη. Τοῦ παρέδωσαν ἕνα φάκελο μὲ μία ἐπιστολὴ καὶ τρία συνοδευτικὰ κείμενα γιὰ ἰσάριθμα ζητήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Πρῶτο καὶ καίριο οἱ ἐκκρεμότητες, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ποὺ ἄφησε τελικὰ μετέωρη ἡ πολυσυζητημένη συμφωνία μὲ τὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Συγκεκριμένα ὁ κ. Ἱερώνυμος ἐπιμένει ἀκόμη καὶ τώρα νὰ ζητᾶ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ νόμου 1811/88 ποὺ προβλέπει τὴ σύμβαση μεταξὺ τοῦ δημοσίου, καὶ 149 Μοναστηριῶν, τὰ ὁποῖα παραχώρησαν ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα τὴν ἀκίνητη περιουσία τους στὸ δημόσιο καὶ ὁ ὁποῖος παραμένει σὲ ἰσχύ. Πρόκειται γιὰ τὸν ἕνα ἀπὸ τοὺς δύο «νόμους Τρίτση».

Ἂν καὶ στὴν πράξη ὁ νόμος αὐτὸς δὲν ἐφαρμόζεται (ἐδῶ καὶ 32 χρόνια!) σὲ μία ἄτυπη συμφωνία Κράτους-Ἐκκλησίας, ὡστόσο δὲν ἐπιτρέπει καὶ στοὺς Μητροπολίτες ποὺ ἐπιθυμοῦν (διακαῶς ὡς φαίνεται) νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴν ἀκίνητη περιουσία τῶν μοναστηριῶν. Ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι ἡ ἐπένδυση μὲ φωτοβολταϊκὰ σὲ ἔκταση ποὺ ἔχει παραχωρήσει στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο ἡ Μονὴ Πεντέλης, τὴν ὁποία ἐπεδίωξε ὁ νῦν μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας Γαβριήλ. Ἡ ἐπένδυση, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, δὲν προχώρησε.

Ἐξίσου μεγάλο ἐνδιαφέρον ἔχουν καὶ μία σειρὰ ἀπὸ θεσμικὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἔθεσε στὸν πρωθυπουργὸ ἡ Ἐκκλησία ἐπιδιώκοντας νὰ τροποποιηθοῦν, ὥστε νὰ αὐτονομηθοῦν οἱ κινήσεις της. Ὅμως ἡ Πολιτεία δείχνει ὅτι δὲν θέλει νὰ ἀποδεχτεῖ αὐτὴ τὴν αὐτονομία. Μιλᾶμε γιὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀπονομὴ ἐκκλησιαστικῆς δικαιοσύνης στὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια, στὴν ἀδειοδότηση ἵδρυσης μοναστηριῶν, ἀλλὰ καὶ μία σειρὰ ἀποφάσεων σχετικὲς μὲ τὴ διοίκηση τῆς ἐκκλησίας στὴν καθημερινή της λειτουργία χωρὶς τὴν παρέμβαση τοῦ κράτους.

Καὶ τέλος, ὅπως πάντα ἄλλωστε, τίθενται θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση.

Καὶ ἐνῷ ὁ φάκελος παραμένει στὰ συρτάρια τοῦ Μαξίμου δείχνοντας ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς δὲν βιάζεται, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προχώρησε καὶ σὲ μία ἐπικοινωνιακὴ κίνηση – πίεσης πρὸς τὸν πρωθυπουργό. Τρεῖς μέρες μετὰ τὴν παράδοση τοῦ φακέλου, μὲ τὴ συνέντευξη στὴν «Καθημερινὴ τῆς Κυριακῆς» περιγράφει τὴν ἰδιαίτερα καλὴ σχέση ποὺ εἶχε καὶ ἔχει μὲ τὸν Ἀλέξη Τσίπρα, ἀλλὰ ὄχι μὲ τὸν σημερινὸ πρωθυπουργό, ὑπογραμμίζοντας τὴν ἔλλειψη ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη: «Τὸν πρωθυπουργὸ τὸν κ. Μητσοτάκη τὸν ἐκτιμῶ, τὸν σέβομαι ὡς πρωθυπουργό, ἐπιθυμῶ τὴ συνεργασία, ἀλλὰ τὰ θέματα τῆς Ἐκκλησίας αὐτὴ τὴν ὥρα εἶναι τεράστια. Τεράστια, καὶ μέσα στὰ τεράστια προβλήματα θὰ ὑπάρχουν καὶ δυσκολίες»…

Previous Article

Ὡμίλησε καὶ ὁ «ἀντιρατσιστὴς» κ. Φραγκίσκος!

Next Article

Διαμαρτυρία πρὸς τοὺς Ἱεράρχας

Διαβάστε ακόμα