Ἀλήθειαι, ποὺ ἀποσιωποῦν τὰ μισθοφορικὰ Δυτικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως

Share:

Dugin: Ἡ συνέντευξις, ποὺ «ἔθαψε» ἡ Δύσις

Στὴν Ἑλλάδα ἴσως εἶναι ἐλάχιστοι αὐτοί, ποὺ γνωρίζουν τὸν Ρῶσο πολιτικὸ ἐπιστήμονα Алексáндр Гéльевич Дýгин (Aleksandr Gelyevich Dugin), ποὺ σημειωτέον εἶναι πολὺ στενὸς συνεργάτης τοῦ Ρώσου Προέδρου Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (Vladimir Vladimirovich Putin). Πρόκειται γιὰ ἕνα ἐξαίρετο πολιτικὸ ἀναλυτή, μὲ βαθειὰ γνώση τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν γεωστρατηγικῶν – γεωπολιτικῶν ἐξελίξεων, ἰδιαιτέρως τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, ποὺ φημίζεται γιὰ τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν σαφήνεια τῶν θέσεων καὶ τῶν ἀπόψεών του.
Εἶναι ἄκρως ἐνδιαφέρουσα ἡ συνέντευξη, ποὺ παραχώρησε πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια (τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2017) ὁ Алексáндр Гéльевич Дýгин στὸν Alex Jones καὶ στὸ Infowars, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν κορυφαῖο ἀνεξάρτητο εἰδησεογραφικὸ ἱστότοπο στὸ διαδίκτυο.
Σᾶς τὴν παρουσιάζουμε καὶ πάλι, στὴν μετάφραση, ποὺ εἴχαμε κάνει παλαιότερα χρησιμοποιώντας τὸ ἀπομαγνητοφωνημένο Ἀγγλικὸ κείμενο, ποὺ δημοσιεύθηκε σὲ ἱστοσελίδα τοῦ διαδικτυακοῦ τόπου τοῦ ἔγκριτου Ἰνστιτούτου Katehon, τὸ ὁποῖο ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἀνάλυση πολιτικῶν, γεωπολιτικῶν καὶ γεωστρατηγικῶν γεγονότων ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.
Νὰ σημειωθεῖ πὼς τὸ video τῆς συνεντεύξεως δὲν εἶναι πλέον διαθέσιμο, καθὼς τὸ πασίγνωστο YouTube ἀποφάσισε φασιστικὰ καὶ προβοκατόρικα νὰ διαγράψει τὸν λογαριασμὸ τοῦ Jones καὶ νὰ ἀποσύρει δεκάδες σημαντικὲς συνεντεύξεις καὶ ρεπορτάζ, ποὺ κάλυπταν θέματα, τὰ ὁποῖα τὰ Δυτικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως ἐσκεμμένα ἀποσιωποῦν.
– Λοιπόν, doctor, σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ ποὺ ἤρθατε. Θέλω ἁπλὰ λίγα λεπτὰ νὰ μᾶς πεῖτε γιὰ σᾶς, γιὰ αὐτὸ ποὺ ἀγωνίζεστε, αὐτὸ ποὺ πρα­γματικὰ πιστεύετε, γιὰ ὅλη τὴ μεγάλη κίνηση ποὺ ἔχετε ξεκινήσει. Ποιὸς νομίζετε ὅτι εἶναι πραγματικὰ ὁ Пу́тин (Πούτιν) καὶ ποιὸς νομίζετε ὅτι εἶναι ὁ Trump σὲ αὐτὸ τὸ νέο πολυπολικὸ κόσμο;
– Σᾶς εὐχαριστῶ, Alex, γιὰ τὴν εὐγενικὴ παρουσίασή σας. Θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὶς ἰδέες μου σχετικὰ μὲ τὸ τί συμβαίνει στὸν κόσμο, μὲ τὴ νέα agenda τῶν ΗΠΑ μὲ τὸν κ. Τrump, ποὺ ὑποστηρίζω μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά, καὶ τί πρόκειται νὰ συμβεῖ μὲ τὴν Ρωσία καὶ μὲ τὸν κ. Пу́тин, τὸν ὁποῖο ἐπίσης ὑποστηρίζω μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά.
Ὁ κ. Пу́тин καὶ ἐγώ ὑπερασπιζόμαστε τὴν ἴδια θέση, μοιραζόμαστε τὶς ἴδιες ἀνησυχίες, ἀγαπᾶμε τὸν λαό μας. Εἶναι ἡ ἴδια ἡμερήσια διάταξη ποὺ ἐλπίζω μοιράζεται ἐπίσης καὶ ὁ κ. Trump. Καὶ ὅλοι ἔχουμε κατηγορηθεῖ. Δὲν εἶναι ἐπειδὴ εἴμαστε κακοὶ ἢ ἐξτρεμιστές, ἀλλὰ αὐτὸ συμβαίνει λόγω τῶν ἀξιῶν καὶ τῆς θέσης μας.
Στὸ βιβλίο μου, Ἡ Τέταρτη Πολιτικὴ Θεωρία, ἀσκῶ κριτικὴ σὲ τρεῖς πολιτικὲς θεωρίες. Εἶμαι ἐναντίον τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ἐνάντια στὴν παγκοσμιοποίηση, καὶ εἶμαι ἐνάντια στὸν κομμουνισμό. Εἶμαι παραδοσιακὸς καὶ χριστιανός. Ἤμουν ἕνας ἀντιφρονῶν κατὰ τὴ σοβιετικὴ ἐποχή, γιατί ποτὲ δὲν ἀσπάστηκα τὶς συμβάσεις τοῦ κομμουνισμοῦ, δὲν ἀποδέχτηκα αὐτὴ τὴν ἀσθένεια. Εἶμαι ἀντὶ-κομμουνιστὴς καὶ τὴν ἴδια στιγμή, εἶμαι ἀντιναζιστής, ἀντιφασίστας. Δὲν συμμερίζομαι αὐτὸν τὴν νεορατσισμό. Πάντα ἐμμένω στὸ ἴδιο πρᾶγμα –ἀνήκω στὴν τέταρτη πολιτικὴ θεωρία καί, ὅταν τὰ φιλελεύθερα μέσα ἐνημέρωσης προσπαθοῦν νὰ μὲ παρουσιάσουν ὡς ἐξτρεμιστὴ ἢ κομμουνιστή, λένε ἕνα ἀπόλυτο ψέμα.
– Ἀλλὰ πρῶτα, μπορεῖτε νὰ μᾶς πεῖτε γιατί ὁ Влади́мир Пу́тин εἶναι τόσο δημοφιλὴς στὴν Ρωσία καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο; Τί εἶναι πραγματικὰ αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὁ ἴδιος ὑπερασπίζεται;
– Ἡ εἰσαγωγή μου ἦταν σημαντικὴ, γιατί θὰ ἤθελα νὰ τονίσω ὅτι εἶμαι ἁπλὰ ἕνας ρεαλιστής, ὅπως ἐσεῖς, Αlex, καὶ ὅπως ὁ κ. Trump ἢ ὁ κ. Пу́тин.
Ὁ ρεαλισμὸς δὲν σημαίνει ἐθνικισμό. Ὁ ρεαλισμὸς δὲν σημαίνει καμία ἰδεολογία. Ὁ ρεαλισμὸς θεωρεῖ τὴν κυριαρχία τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἐθνῶν ὡς τὴν ὑψηλότερη ἀξία. Καὶ αὐτὴ εἶναι μία agenda ἐντελῶς ἐνάντια στὴν παγκοσμιοποίηση.
– Ἀκριβῶς! Ὁ κ. Trump εἶναι ἕνας γνωστὸς ρεαλιστής. Θὰ ἔπρεπε νὰ τιμοῦμε τὴν κυριαρχία καὶ τὸν ἐθνικισμὸ καὶ νὰ ἐργαζόμαστε μαζὶ καὶ νὰ μὴ προσπαθοῦμε νὰ κατακτήσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Αὐτὸ εἶναι ἁπλὰ κοινὴ λογική. Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀνθρώπινο δικαίωμα νὰ ἀντισταθοῦμε στὸ κοινό μας ἐχθρό, τὴν παγκοσμιοποίηση, ἔτσι δὲν εἶναι;
– Ἀπολύτως. Καὶ ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία εἶναι πολὺ σημαντικὴ σὲ αὐτό. Ὑπερασπίζεται ταυτότητες. Οἱ ταυτότητες μπορεῖ νὰ εἶναι διαφορετικές. Μποροῦν νὰ συμπίπτουν ἢ ὄχι. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ἀναγκαστικὰ πόλεμο σὲ μία χώρα. Μποροῦμε νὰ δεχτοῦμε τὶς διαφορές σας μὲ ἕνα θετικὸ τρόπο. Οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Ρῶσοι εἶναι διαφορετικοί, οἱ Εὐρωπαῖ­οι, οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Ρῶσοι εἶναι διαφορετικοί.
Οἱ παγκοσμιοποιητὲς προσπαθοῦν νὰ κάνουν ἕνα εἶδος εἰρηνιστικοῦ ὀνείρου δολοφονώντας χῶρες, σκοτώνοντας διαφορές. Ἔχουμε ἀνάγκη νὰ ἐπιβεβαιώσουμε τὶς ταυτότητές μας καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ τρόπος, γιὰ νὰ κατανοήσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Αὐτὴ εἶναι ἐπίσης καὶ ἡ θέση τοῦ Пу́тин. Δὲν εἶναι ἰμπεριαλιστής. Δὲν εἶναι ἕνας φανατικός.
Βρισκόμαστε σὲ μία κατάσταση ὅπου δὲν ὑπάρχει πλέον ἐχθρότητα στὶς χῶρες μας. Συν­ήθιζα νὰ εἶμαι ἀντιαμερικανὸς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θητείας τοῦ Οbama ἢ τοῦ Bush ὄχι ἐπειδὴ δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ Ἀμερικανοί. Ἀγαπῶ τὴν Ἀμερική, ἀλλὰ μισῶ τὴν agenda τῆς παγκοσμιοποίησης. Ὅλοι στὴν Ρωσία πρέπει νὰ καταλάβουν ὅτι ἡ Ἀμερικὴ εἶχε μονοπωληθεῖ ἀπὸ μία αἵρεση παγκοσμιοποίησης. Τώρα, ὅμως, ὁ Τrump ἐπαναφέρει τὴν ἀξιοπρέπεια τῆς Ἀμερικῆς. Καὶ σταματήσαμε ἀμέσως νὰ μισοῦμε τὴν Ἀμερική, διότι δὲν εἶναι οἱ Ἀμερικανοὶ ποὺ μισούσαμε πρὶν –Ἦταν ἡ elite τῆς παγκοσμιοποίησης.
Ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι τὸ πρόβλημα κάθε χώρας καὶ κάθε ἀτόμου. Ἐπίσης καὶ οἱ Ρῶσοι δέχονται ἐπίθεση ἀπὸ τὴν παγκοσμιοποίηση. Πρέπει νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι. Πιστεύω ὅτι ἡ μεγάλη “πολυπολικότητα” μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ συνεργασία τῶν χωρῶν καὶ τῶν λαῶν μας. Ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀγωνιστοῦμε ἐνάντια στοὺς κοινούς μας ἐχθρούς. Ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸν κ. Soros, ποὺ προσπάθησε νὰ ἀνατρέψει τὶς κυβερνήσεις μας καὶ προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσει ἐπαναστάσεις στὶς χῶρες μας.
Πρέπει νὰ καταλάβετε ὅτι ἡ Ρωσία δὲν εἶναι πλέον μία κομμουνιστικὴ χώρα. Δὲν μποροῦμε νὰ ἐφαρμόζουμε παλιὰ μοντέλα τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου. Ἡ Ρωσία εἶναι μία παραδοσιακή, χριστιανικὴ χώρα, ἀκριβῶς ὅπως εἶναι καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Καὶ τὸ ριζοσπαστικὸ Ἰσλάμ, ὑποστηριζόμενο ἀπὸ τὴν παγκοσμιοποίηση, εἶναι ὁ κοινός μας ἐχθρός. Αὐτὸ ποὺ εἶναι ἐπίσης σημαντικὸ γιὰ τὴν Ρωσία εἶναι ὅτι ἀκοῦμε τὶς φωνὲς τῶν ἀνθρώπων ποὺ πεθαίνουν γιὰ τὴν ἐλευθερία μας καὶ τὴν ἀσφάλειά μας. Νομίζω ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἀκοῦμε τί λένε οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν στρατό. Χάνουμε τὰ παιδιά μας ποὺ ἀγωνίζονται ἐνάντια στοὺς ἀκραίους Ἰσλαμιστές.
– Μία ἀπὸ τὶς φιλελεύθερες πολιτικοὺς ἐπέκρινε τὸν Пу́тин (Πούτιν) γιὰ τὴν εἰσβολὴ στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ δὲν μποροῦσε κἄν νὰ θυμηθεῖ τὸ ἀκριβὲς ὄνομα τῆς χώρας καί, μάλιστα, κατηγόρησε τὸν Пу́тин γιὰ εἰσβολὴ στὴν Κορέα(!) Πῶς μποροῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν ἡγεσία ποὺ εἶναι τόσο καθυστερημένη νοητικά;
– Αὐτὸ εἶναι ἕνα καλὸ παράδειγμα γιὰ τὸ πῶς οἱ παγκοσμιοποιητὲς κατανοοῦν τὸν κόσμο. Ἡ Βόρεια Κορέα, ἡ Οὐκρανία ἢ τὸ Χαλέπι εἶναι τὸ ἴδιο γιὰ αὐτούς. Ὅλα εἶναι εἰκονικὰ γιὰ αὐτούς. Στέλνουν τὸν Ἀμερικανικὸ λαὸ νὰ πεθάνει χωρὶς καμία κατανόηση τῆς κατάστασης. Γι’ αὐτοὺς εἶναι ἕνα παιχνίδι. Δὲν ἔχουν καμία εὐθύνη γιὰ τὸ λαό. Δὲν καταλαβαίνουν τὴν ἱστορία. Δὲν γνωρίζουν τὴ γεωγραφία. Καὶ μιλοῦν γιὰ τὸν Пу́тин καὶ τὴν Κορέα. Αὐτὸ δείχνει τὶς γνώσεις τους γιὰ τὴν Ρωσία, γιὰ τὸν Пу́тин, καὶ πόσο βαθιὰ κατανοοῦν τὸ γεωπολιτικὸ κόσμο. Αὐτὸ εἶναι χαρακτηριστικὸ τῶν παγκοσμιοποιητῶν. Ἔχουν μία τεράστια ἔλλειψη καλλιέργειας, ἐπειδὴ εἶναι ἐναντίον κάθε πολιτισμοῦ.
Εἶναι ἀνάγκη νὰ κάνουμε τὴν στρατηγική μας ἐκπαιδευτική. Μόνο σὲ ἕνα ἐντελῶς ἀστοιχείωτο καὶ ἠλίθιο κοινὸ μποροῦν οἱ παγκοσμιοποιητὲς νὰ πετύχουν τὸν στόχο τους. Ἀλλὰ τώρα, οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν δείξει ὅτι δὲν εἶναι τόσο ἠλίθιοι ὅσο τοὺς θεωροῦσαν οἱ παγκοσμιοποιητές. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν ἐπιλέξει αὐτὸ ποὺ θέλουν. Εἶναι καιρὸς νὰ σκεφτοῦμε τὸ μέλλον.
Οἱ παγκοσμιοποιητὲς μοῦ θυμίζουν τὶς μαῦρες περιόδους τῆς Σοβιετικῆς ἱστορίας –τὸ ὕφος τοῦ ψεύδους τοῦ Stalin. Προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν τὴν τάξη τους καὶ ἀγνοώντας τὴν θέση τῶν ἄλλων. Τώρα, μποροῦμε νὰ ἀγωνιστοῦμε μαζί. Ὁ μελλοντικὸς κόσμος θὰ πρέπει νὰ βασίζεται σὲ αὐτὴ τὴν ὑπεράσπιση τῆς πληροφόρησης καὶ τῆς ταυτότητας, καθὼς καὶ τῶν θρησκειῶν. Καὶ ἐμεῖς, οἱ Ρῶσοι, δὲν θέλουμε τίποτα περισσότερο, δὲν θέλουμε νὰ κυριεύσουμε κανένα. Πρέπει νὰ ἐξασφαλίσουμε τὰ σύνορά μας, αὐτὸ εἶναι ὅλο. Προσ­παθοῦμε νὰ δημιουργήσουμε μία χριστιανικὴ κοινωνία ποὺ νὰ ἀποδέχεται καὶ νὰ σέβεται τὶς μειονότητες. Καὶ εἴμαστε κατηγορούμενοι ἀκρι­βῶς ἐπειδὴ αὐτὸ λειτουργεῖ.
Οἱ παγκοσμιοποιητὲς προσπάθησαν νὰ πείσουν τὸν κόσμο ὅτι “ὁ Пу́тин ἔχει βοηθήσει τὸν Trump”, γιὰ νὰ κερδίσει τὶς ἐκλογὲς μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἠλίθιες ἱστορίες γιὰ hacking καὶ οὕτω καθεξῆς … Ἀλλὰ ὁ Пу́тин πραγματικὰ βοήθησε τὸν Trump δείχνοντας ἕνα παράδειγμα πῶς νὰ ὑπερασπιστεῖ ρεαλιστικὲς ἀξίες.
– Ἀκριβῶς! Ἡ Ρωσία εἶναι ἕνα παράδειγμα ἀπόσυρσης τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ σᾶς συγχαίρω γιὰ αὐτό.
– Ἀπολύτως. Ἀλλὰ νομίζω ὅτι τώρα ἡ κατάσταση ἔχει ἀλλάξει λίγο. Αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Τώρα, ἡ πρωτοβουλία ἐκείνων ποὺ ἀλλάζουν τὸν κόσμο εἶναι γιὰ μία ἀκόμη φορά στὰ χέρια τῶν Ἀμερικανῶν, στὰ χέρια τοῦ Προέδρου Trump.
Ἡ Ρωσία ἔχει κάνει ἕνα εἶδος εἰσαγωγῆς γιὰ τὴν μελλοντικὴ πολυπολικότητα. Ἀλλὰ τώρα ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τὸν πρόεδρο Trump. Αὐτὸς εἶναι ἱκανὸς νὰ σώσει τοὺς ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ ἔχει ἤδη ἀρχίσει αὐτὸ τὸν πραγματικὰ πνευματικὸ ἀγώνα.
Ἡ Ἀμερικὴ εἶναι ἕνας ἡγέτης σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο. Μετὰ τὴν BRexit καὶ μετὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ Τrump, αὐτὸ εἶναι ἕνα σημεῖο καμπῆς στὴν ἱστορία. Πιστεύω ὅτι ἡ πρωτοβουλία ἀνήκει σὲ σᾶς καὶ θὰ πρέπει νὰ καταβάλετε κάθε προσπάθεια, ἐπειδὴ εἶστε στὴν καλύτερη δυνατὴ κατάσταση. Καὶ νομίζω ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐπικεντρωθεῖτε στὸ ὅραμα τοῦ μέλλοντος.
– Alexander, ποιὲς εἶναι μερικὲς ἀπὸ τὶς καλύτερες ἱστοσελίδες γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ ὁ κόσμος, γιὰ νὰ μάθει περισσότερα σχετικὰ μὲ τὰ βιβλία σας;
– Νομίζω, ἡ 4pt.su εἶναι ἀφιερωμένη στὴν τέταρτη πολιτικὴ θεωρία μου. Ἐπίσης, ὑπάρχουν πολλὰ κείμενα στὰ Ἀγγλικὰ στὴν Katehon.com. Μερικὰ ἀπὸ τὰ βιβλία μου σχετικὰ μὲ τὴν 4η πολιτικὴ θεωρία, ἕνα βιβλίο γιὰ τὸν Heidegger, καὶ ἕνα βιβλίο γιὰ τὴν γεωπολιτική τοῦ Пу́тин ἔχουν δημοσιευθεῖ στὴν Ἀμερική. Ὑπάρχουν πολλὰ ἄλλα βιβλία ποὺ τώρα μεταφράζονται στὰ Ἀγγλικά.
Ὅταν οἱ ἄνθρωποι διαβάσουν τὰ βιβλία μου, μπορεῖ νὰ ἔχουν ἀντίθετη ἄποψη, ἀλλὰ νομίζω ὅτι εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ συζητήσουμε τὰ θέματα ἀπὸ διαφορετικὲς θέσεις. Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀνοίξουμε νέες προοπτικές.
– Οἱ ἀριστεροὶ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι προοδευτικοί, ἀλλὰ εἶναι προοδευτικοὶ ὅσο ὁ καρκίνος.
– Ἀκριβῶς. Ὁ καρκίνος εἶναι τὸ σωστὸ ὄνομα γιὰ τὴν παγκοσμιοποίηση. Προσπαθοῦν νὰ ἐπαναλάβουν τὴν ἴδια τάξη, τὴν ἴδια ἡμερήσια διάταξη, πολιτική, καὶ τὴν ἴδια ὑπερατομιστικὴ στάση ἀπέναντι στὴν ἀνθρώπινη φύση. Καταστρέφουν τὶς διαφορές, καταστρέφουν τὸν πλοῦτο τῆς ἀνθρωπότητας.
– Μπορεῖτε νὰ πεῖτε σχετικὰ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ τέλματος;
– Τὸ τέλμα φαίνεται νὰ εἶναι ἕνα εἶδος πολέμου. Πρόκειται γιὰ μία νέα πολιτικὴ μορφὴ ποὺ εἶναι ἡ ἴδια μὲ τὸ σύστημα τῆς παγκοσμιοποίησης. Προσπαθοῦν νὰ καταστρέψουν κάθε χώρα. Τὸ τέλμα εἶναι ἀπολύτως ἀντιδημοκρατικό.
Καὶ τώρα τὸ τέλμα ἔχει βρεῖ τὴ λέξη γιὰ νὰ ἐπιτεθεῖ σὲ ἐμᾶς τοὺς παραδοσιακούς. Μᾶς ἀποκαλοῦν λαϊκιστές. Τώρα καταλαβαίνουν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦν τοὺς ὅρους “φασίστας” ἢ “κομμουνιστὴς” γιατί εἶναι γελοῖοι. Καὶ στέκονται ἐνάντια στὸν λαϊκισμό.
– Ἀλλὰ γιατί εἶναι κακὸ νὰ εἶσαι λαϊκιστής; Ὁ λαϊκισμὸς ἐκφράζει τὸν λαό!
– Τώρα, ἡ φύση τους εἶναι σαφής. Μισοῦν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Εἶναι κατὰ τῶν Ἀμερικανῶν, τῶν Ρώσων, ὅπως καὶ κατὰ τῶν Ἰσραηλινῶν, καὶ θέλουν νὰ καταστρέψουν κάθε κυρίαρχη χώρα. Ὁ Trump τώρα ἀλλάζει τὴν κατεύθυνση ἑκατοντάδων ἐτῶν τῆς Ἀμερικανικῆς ἰμπεριαλιστικῆς παράδοσης. Ἡ Ἀμερικὴ κέρδισε τὸν κόσμο, ἀλλὰ ἔχασε τὸν ἑαυτόν της. Ἡ σημαντικότερη ἀποστολὴ στὴν παγκόσμια σκηνὴ εἶναι τώρα στὰ χέρια τοῦ Donald Trump. Εἶναι λάθος νὰ θεωροῦν τὸν Trump φιλορῶσο ἢ φίλο τοῦ Пу́тин. Εἶναι φιλοαμερικανός, εἶναι πατριώτης, καὶ νοιάζεται μόνο γιὰ τὴν ἴδια του τὴ χώρα. Γιὰ τὸν Trump, ὅπως καὶ γιὰ τὸν Пу́тин, τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα εἶναι στὴν πρώτη θέση.
– Τώρα ποὺ ἔχουμε μία νέα διοίκηση ἀντιπαγκοσμιοποίησης, νομίζετε ὅτι εἶναι δυνατὸν γιὰ τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν Ρωσία νὰ συν­εργαστοῦν;
– Νομίζω ὅτι οἱ σχέσεις μας εἶναι ἤδη πολὺ καλύτερες. Ὁ ἀντιαμερικανισμὸς στὴν χώρα μας ἔχει ἐξαφανιστεῖ. Οἱ ἡγέτες μας μαζὶ μποροῦν νὰ κάνουν τὶς χῶρες μας μεγάλες καὶ πάλι.
Μανώλης Β. Βολουδάκης

Previous Article

Οἱ ὑπαίτιοι διὰ τὰ Θρησκευτικά

Next Article

Μία εἶναι ἡ λύσις διά τόν ἰόν

Διαβάστε ακόμα