Ἀλλαγὴ πλεύσεως διὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν;

Share:

Φαίνεται πὼς ἡ ἔκκλησις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου δὲν εὗρεν ἀπήχησιν εἰς τὸν κ. Μητσοτάκην. Θὰ προχωρήση ἆραγε ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ εἰς τὴν ἀξιοποίησιν τῶν στρεμμάτων τῆς Βουλιαγμένης πρὶν τὴν τελεσιδικίαν μεταξὺ τοῦ τοπικοῦ Δημάρχου καὶ τοῦ Μητροπολίτου; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «BNB DAILY» τῆς 16ης Φεβρουαρίου 2021:

«Ἀργὰ-ἀργὰ καὶ χωρὶς τυμπανοκρουσίες ἐγκαταλείφθηκε τὸ πλάνο ἀξιοποίησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μέσῳ τῶν Ἑταιρειῶν Ἀξιοποίησης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκίνητης Περιουσίας ΑΕ, στὶς ὁποῖ­ες συμμετεῖχε μὲ 50% τὸ Δημόσιο, καὶ τὶς ὁποῖες νομοθέτησε ἡ κυβέρνηση Σαμαρᾶ. Τώρα τὸ μοντέλο ποὺ προάγεται εἶναι ἡ κατὰ Μητρόπολη ἀξιοποίηση, κυρίως τῆς ὥριμης πολεοδομικὰ περιουσίας, ποὺ ἀφενὸς λόγω τῆς προηγούμενης δεκαετοῦς οἰκονομικῆς κρίσης καὶ ἀφετέρου λόγω ἐνδογενῶν προβλημάτων διαχείρισης, ἐκτιμᾶται πὼς ἀποδίδει πολὺ λιγότερα ἔσοδα ἀπὸ ὅσα μπορεῖ. Αὐτὸ ἐξηγοῦν πηγὲς τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων, θυμίζοντας, πάντως, πὼς τὸ “ἱερὸ δισκοπότηρο” τῆς ὅλης ἄσκησης εἶναι ἡ περιουσία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ εἰδικότερα τὸ ἀκίνητο τῶν 80 στρεμμάτων (ὀρφανοτροφεῖο θηλέων) ἀπέναντι ἀπὸ τὸν Ἀστέρα Βουλιαγμένης, ἀλλὰ καὶ τὰ 1.000 καὶ πλέον στρέμματα στὴν Φασκομηλιά, δηλαδὴ μεταξὺ Βουλιαγμένης καὶ Βάρκιζας. Ἐπισήμως ἡ Ἐκκλησία διαρρέει πὼς προχωρᾶ αὐτὸ τὸ διάστημα στὴν λεπτομερῆ καταγραφὴ τοῦ συνόλου τῆς περιουσίας της. Ἡ ἄσκηση αὐτὴ εἶχε γίνει, μὲ τὴν PwC, στὶς ἀρχὲς τῆς προηγούμενης δεκαετίας. Στὸ διὰ ταῦτα, οἱ ἔχοντες πρόσβαση στὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις δύνανται νὰ προσφέρουν στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ λάβουν ὡς ἀντάλλαγμα δίκαια ἀγοραία ἀμοιβή, συνάγουν οἱ παροικοῦντες τὴν Ἱερουσαλὴμ τοῦ ἑλληνικοῦ real estate. Ἡ ἀνάγκη ὅλων τῶν Μητροπόλεων νὰ αὐξήσουν τὰ ἔσοδά τους, ποὺ ἔχουν ὑποχωρήσει ἰδιαίτερα λόγω τῆς πανδημίας ἀλλὰ καὶ τοῦ περιορισμοῦ τῆς προσέλευσης τῶν πιστῶν (μείωση στὰ ἐνοίκια καὶ στὸ παγκάρι) εἶναι ἀσφυκτική. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ τὸ θέμα ἔχει ἀρχίσει καὶ κινεῖται πάλι, ἐξηγοῦν οἱ ἴδιες πηγές».

Previous Article

Ἱ. Ἀ. Ἀθηνῶν: Διαγωνισμὸς 2.3 ἑκατ. εὐρὼ

Next Article

«Τὸ ἰσλὰμ εἶναι πολιτικὸ κόμμα» καὶ «οἱ ἄνθρωποί του, ἄνθρωποι τοῦ πολέμου»!