Ἀμερικῆς: Θεία Κοινωνία καὶ «τοῖς κυσὶ»

Share:

Ἐξέλιπε κάθε φραγμὸς καὶ ἂν ἀληθεύουν ὅσα μεταδίδονται ὡς εἴδησις ὁ Ἀμερικῆς ἐπιτρέπει τὴν μετάδοσιν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων εἰς μὴ Ὀρθοδόξους. Συμφώνως πρὸς δημοσίευμα τοῦ ἱστολογίου orthochristian.com τῆς 22ας Φεβρουαρίου 2020 (μετάφρασις ἱστοσελὶς «Τὰς Θύρας Τὰς Θύρας»):

«Ὁ προκαθήμενος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος, προκάλεσε ἀναταραχὴ στὴν χθεσινὴ ἔναρξη τῆς 29ης ἐτήσιας διάσκεψης τῆς Ἡγεσίας τῶν 100 (Leadership 100) στὸ θέρετρο «Breakers» στὸ Palm Beach τῆς Φλόριντα.

Ὁ Ἡγεσία τῶν 100, γνωστὴ ὡς Archbishop Iakovos Leadership 100 Fund Incorporated, εἶναι μία ἑταιρεία ποὺ ὑποστηρίζει τὶς ἐθνικὲς ὑπηρεσίες τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς γιὰ τὴν προώθηση τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ὅπως ἀναφέρουν πολλοὶ συμμετέχοντες στὸ συνέδριο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος δήλωσε μπροστὰ σὲ δεκάδες παριστάμενους ὅτι ὅποιος ἔχει παντρευτεῖ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ λάβει Κοινωνία στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν εἶναι Ὀρθόδοξος ἢ ὄχι.

Ἡ δήλωση αὐτὴ ἔγινε κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐρωτήσεων στὴν ὁμιλία του.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διδάσκει ὅτι μόνο τὰ βαπτισμένα καὶ χρισμένα μέλη Της μποροῦν νὰ κοινωνήσουν, συνεπῶς ἡ δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου προκάλεσε ἀναστάτωση σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους.

Τὸν Ὀκτώβριο στὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ Συμβούλιο εἶχε ἀναφερθεῖ στὸ θέμα τῶν μικτῶν γάμων, ὑπονοώντας αὐτὸ ποὺ εὐθέως δήλωσε ἐχθές. Ἀφοῦ σημείωσε ὅτι σχεδὸν τὸ 50% ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στὴν Ἀμερικὴ εἶναι προσηλυτισμένοι, συμπεριλαμβανομένου τοῦ 25% στὴν Ἑλληνικὴ Ἀρχιεπισκοπή, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δήλωσε:

Ἔχοντας αὐτὸ ὑπόψιν θὰ ἔκανα τὴν ἑξῆς πρόταση: ἀντὶ νὰ ἀποκαλοῦμε τοὺς γάμους μὲ μὴ Ὀρθόδοξους συζύγους «μικτοὺς γάμους», δὲν θὰ εἶναι καλύτερα νὰ ἀναφερόμαστε σὲ αὐτοὺς ὡς «γάμους θαύματα»; Διότι οἱ γάμοι αὐτοὶ εἶναι ὁ βασικὸς δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς προσήλυτους στὴν Πίστη. Ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις; (Α΄ Κορ. 7,16)

Μιλώντας γιὰ τὸν γάμο ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς συζύγους νὰ προσηλυτιστοῦν στὴν Ὀρθοδοξία, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος συνέχισε νὰ λέει:

Κάθε πιστὸς γάμος εἶναι ἕνας γάμος θαῦμα – ἕνα θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ ἕνα Μυστήριο ποὺ ἑορτάζεται μὲ χαρὰ καὶ ἀγκαλιάζεται μὲ εὐχαριστία. Εἴτε ὁ / ἡ σύζυγος συνδεθεῖ στὴν Ἐκκλησία μὲ ἐπίσημο τρόπο μέσω τοῦ Χρίσματος εἴτε ὄχι, παραμένουν 100% κομμάτι τῆς κοινότητάς μας καὶ πρέπει νὰ ἀγκαλιάζονται ὡς τέτοιοι. Ἄν θέλουμε νὰ εἴμαστε μία Ἐκκλησία ποὺ ὑπηρετεῖ ἀληθινὰ καὶ ἀγκαλιάζει τοὺς νέους μας ἀνθρώπους, ποὺ ζοῦν σὲ ἕνα τεχνολογικὰ προηγμένο καὶ πλουραλιστικὸ κόσμο, πρέπει νὰ ἀγκαλιάσουμε τοὺς ξένους ἀνάμεσά μας – νὰ μὴ εἶναι ἄλλο ξένοι καὶ νὰ ἀγκαλιάσουμε ὅλα τὰ μέλη τῆς κοινότητάς μας καὶ τῆς Χώρας μας.

Προηγήθηκε τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως μὲ τὴν καινοτομία ὅτι θὰ ἐπιτρέψει στοὺς ἱερεῖς ποὺ οἱ σύζυγοί τους ἀπεβίωσαν ἢ τοὺς ἐγκατέλειψαν νὰ εἰσέλθουν σὲ δεύτερο γάμο, καταλύοντας τὴν μακρόχρονη κανονικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

Τὸν Ὀκτώβριο ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς στὴν Ἀμερικὴ ἀνακοίνωσε ὅτι ζήτησε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη νὰ ἐπιτρέψει σὲ τρεῖς κληρικοὺς νὰ εἰσέλθουν σὲ δεύτερο γάμο».

Previous Article

5 ἔτη σιωπώσης ἐντροπῆς

Next Article

Οι εκκλησίες θα παραμείνουν ανοικτές