Ἀνάβουν ὁσονούπω αἱ φλόγες τοῦ ἀποτεφρωτηρίου!

Share:

 Ἔπεσαν οἱ ὑπογραφὲς γιὰ τὸ ἀποτεφρωτήριο – κρεματόριο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καὶ εἶναι θέμα χρόνου ἡ κατασκευὴ καὶ ἡ μακάβρια λειτουργία του! Ὁ Δήμαρχος κ. Γ. Καμίνης ἀνάβει λοιπὸν σύντομα τό …καμίνι τῆς ἀποτεφρώσεως νεκρῶν, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει ἕνα «πάγιο αἴτημα» τῶν ἀθέων καὶ χριστιανομάχων! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἀκόμη ἕνα χτύπημα στὴν ὀρθόδοξη παράδοση ὑλοποιεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὴν τελικὴ εὐθεῖα πρὸς τὶς ἐκλογές, ἀνοίγοντας τὸν δρόμο γιὰ τὸ ἀποτεφρωτήριο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, κάτι ποὺ ἄλλωστε ἀποτελοῦσε ἐδῶ καὶ χρόνια ὅραμα τοῦ δημάρχου Γιώργου Καμίνη. Ὁ ὑπουργὸς Περιβάλλοντος καὶ Ἐνέργειας Γιῶργος Σταθάκης ὑπέγραψε τὴ σχετικὴ ἀπόφαση ποὺ καθορίζει τὸν χῶρο καὶ τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ Κέντρου Ἀποτέφρωσης Νεκρῶν, ὅπως αὐτὸ σχεδιάστηκε καὶ προτάθηκε ἀπὸ τὸν Δῆμο Ἀθηναίων γιὰ τὴν περιοχὴ τοῦ Ἐλαιώνα. […] Ἡ ὑπογραφὴ τῆς ἀπόφασης ἔγινε παρουσίᾳ τοῦ δημάρχου Ἀθηναίων Γιώργου Καμίνη, ὁ ὁποῖος ἐπισήμανε, μεταξὺ ἄλλων, πὼς “ἀπὸ τὸ 2014 ποὺ ξεκινήσαμε τὴν προσπάθεια περάσαμε ἀπὸ χίλια κύματα, προκειμένου νὰ διορθωθοῦν οἱ ἀδυναμίες τοῦ νομοθετικοῦ πλαισίου καὶ τελικὰ νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος γιὰ τὴ δημιουργία Κέντρου Ἀποτέφρωσης Νεκρῶν στὴ χώρα μας”» (Ἱστ. dimokratianews,13.03.2019)! Μετὰ ἀπὸ τὰ «χίλια κύματα» γίνεται πραγματικότητα ἡ μακάβρια ἐπιθυμία τῶν χριστιανομάχων!

Previous Article

Μεγάλος εχθρός της Ρωσικής Εκκλησίας ο Μητροπολίτης Ελπιδοφόρος

Next Article

Αισχρή προβοκάτσια του αλβανικού παρακράτους

Διαβάστε ακόμα