Ἀνέλπιστοι δυναμικαὶ δηλώσεις διὰ τὴν Ἁγίαν Σοφίαν!

Share:

ΤΑ ΧΛΙΑΡΑ καὶ ἐν πολλοῖς ὑποκριτικὰ «κλαψουρίσματα». γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμί, συνεχίστηκαν, ἀπὸ τὴν πολιτειακή, πολιτική, πνευματικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία μας. Προτάθηκαν κάποια ἄτολμα «μέτρα» κατὰ τῆς Τουρκίας στοὺς ἑταίρους μας τῆς Ε.Ε., ἀλλὰ δὲν ἔγιναν δεκτά, προφανῶς, διότι: α) οἱ εὐρωπαῖοι ἔχουν ἰσχυρὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα στὴν Τουρκία καὶ β) τοὺς εἶναι ἀδιάφορο ποιὸς Θεὸς θὰ λατρεύεται στὴν Μεγάλη Ἐκκλησία! Ἀντίθετα, στὰ πλαίσια τοῦ σχεδίου τῆς ἰσλαμοποιήσεως τῆς Εὐρώπης, μᾶλλον δέχτηκαν μὲ ἱκανοποίηση τὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τόπο λατρείας τοῦ Ἰσλάμ! Ἀλλά, οὔτε ἀπὸ τοὺς «δικούς μας» ταγούς, ἀπὸ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἔκλεισαν τοὺς ναοὺς μας πασχαλιάτικα,  περιμέναμε δυναμικὲς ἀντιδράσεις, νὰ ἀπαιτήσουν τὴν ἀνάκληση τῆς βέβηλης ἀπόφασης τοῦ παράφρονα νεοσουλτάνου. Ὅμως, μὲ μεγάλη ἔκπληξη, εἴδαμε σφοδρὲς ἀντιδράσεις ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς, ὅπως αὐτὴ τοῦ Γ.Γ. τοῦ ΚΚΕ κ. Δημ. Κουτσούμπα, ὁ ὁποῖος κατέδειξε μὲ ἔμφαση ὅτι μὲ τὴν ἐνέργειά της αὐτὴ ἡ Τουρκία κατέδειξε τὸν ἐπεκτατισμό της, μὲ τὴν προκλητικὴ ἀνοχὴ τῶν δυτικῶν ἑταίρων μας! Δυναμικὴ δήλωση ἔκανε καὶ ὁ κ. Π. Λαφαζάνης, τονίζοντας, πώς: «τὸ μεγαλύτερο ἱστορικὸ σύμβολο τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἰδιαίτερα τῆς Ὀρθοδοξίας, μετατράπηκε, ἀνυπεράσπιστο καὶ ἐγκαταλειμμένο ἀπὸ ὅλη τὴν πολιτισμένη ἀνθρωπότητα, μέσα σὲ μία νύχτα σὲ τζαμί. Ἡ ὑποτελὴς Ἑλλάδα καὶ σύσσωμη ἡ ψοφοδεὴς Δύση ἔχουν μείνει ἀποσβολωμένοι μπροστὰ στὴν ἀποφασιστικότητα καὶ τὴ θρασύτητα τῆς τουρκικῆς ἀπόφασης καὶ ἁπλῶς ψελλίζουν κάποιες ἀκαταλαβίστικες φοβικές, ἀμήχανες, ἀναιμικὲς καὶ ἀνούσιες κριτικές»! Νὰ τοὺς συγχαροῦμε; Ἀσφαλῶς ναί!

Previous Article

Κερκύρας: Δὲν ὁρίζει τὸ Κράτος τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας

Next Article

Οἱ διωγμοὶ τῶν χριστιανῶν εἰς   τὴν Κίναν συνεχίζονται!

Διαβάστε ακόμα