Ἀνήμερα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ!

Share:

Τοὺς Λάιονς ἐδέχθη ὁ Σεβ. Κατερίνης ἀνήμερα μάλιστα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ! Δὲν συνετίσθη ἀπὸ τὸ πάθημα τοῦ Σεβ. Λαρίσης μὲ τοὺς Ρόταρυ; Πρόκειται διὰ προθαλάμους τῆς Μασονίας! Καμία συνεργασία δὲν πρέπει νὰ ὑπάρξη μεταξὺ Ἱ. Μητροπόλεως καὶ αὐτῶν τῶν συλλόγων. Παραθέτομεν μέρος ἀπὸ τὴν ἀνάρτησιν τῶν Λάιονς εἰς μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως:

«Ὁ Πρόεδρος καὶ τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Λέσχης Lions Κατερίνης πραγματοποίησαν ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος Κ.Κ. Γεώργιο. Ὁ Πρόεδρος Δρ. Βασίλειος Ἀδαμόπουλος ἀναφέρθηκε διεξοδικὰ στοὺς σκοποὺς τῆς μεγαλύτερης ἀνθρωπιστικῆς ὀργάνωσης στὸν κόσμο μὲ 1.500.000 μέλη ὀργανωμένα σὲ πάνω ἀπὸ 37.000 Λέσχες μία ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἡ Λέσχη τῆς Κατερίνης. Μὲ τὸ σύνθημα… “Ὑπηρετοῦμε” οἱ Lions προσφέρουν ἀφιλοκερδῶς ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ 100 χρόνια ὑπηρεσίες πρὸς τὴν κοινωνία καὶ τὸν συνάνθρωπο… Ὁ Πρόεδρος ἐπίσης ἀναφέρθηκε στὶς προγραμματισμένες δράσεις προσφορᾶς γιὰ τὸ τρέχον ἔτος καὶ ζήτησε τὴν ἠθικὴ ἀρωγὴ τῆς Μητροπόλεως, ἀλλὰ καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι ἡ Λέσχη θὰ ὑποστηρίξει, στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων της, τὶς ἀξιολογώτατες φιλανθρωπικὲς δράσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας».

Previous Article

Νέας Ἰωνίας: Ἡ 30/1 ἡμέρα οἰκολογίας!

Next Article

Βεβήλωσις Ἐκκλησιῶν εἰς τὰ Κατεχόμενα

Διαβάστε ακόμα