Ἀνίεροι Συμφωνίαι

Share:

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ

Πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Κοινοποίηση

1. τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο

2. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο

3. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο καὶ

4. τοὺς ἐν Ἑλλάδι, Κρήτη καὶ Δωδεκάνησα Μητροπολίτες

5. τὰ ΜΜΕ

Μετὰ ἀπὸ πολλὴ σκέψη πῆρα τὴν ἀπόφαση νὰ γράψω αὐτὴ τὴν ἐπιστολή, ἐγὼ ἕνα ἀσήμαντο παπαδάκι τῆς ἐπαρχίας, μὴ ἀντέχοντας νὰ βλέπω ἄλλο τὸν εὐτελισμὸ καὶ τὴν κατάφωρη κοροϊδία, τὸν ἐμπαιγμό, τῶν τελευταίων ἡμερῶν…

Πολλὰ ἄρθρα ἔχουν δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, ἰδιαίτερα τὴν τελευταία ἑβδομάδα, σχετικὰ μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση (ἀπόφοιτος τῆς ὁποίας εἶμαι κι ἐγώ), δευτεροβάθμια καὶ τριτοβάθμια, κατόπιν τῆς γιὰ ἄλλη μία φορά στοχοποίησής της ἀπὸ ἀνώτατα πολιτικὰ στελέχη, δυστυχῶς ὅμως κυρίως ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς παράγοντες!

Εἶναι λυπηρὸ ἡ Ἐκκλησία νὰ βάλλεται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν …Ἐκκλησία, ἀλλὰ στὸν βωμὸ τῆς διάλυσης κάθε πράγματος ποὺ φέρει τὴν σφραγῖδα τοῦ Χριστόδουλου βιώνουμε καὶ αὐτό. Πρέπει νὰ παρακολουθοῦμε αὐτὴ τὴν κατάντια, ἀλλὰ τουλάχιστον ἐμεῖς, ὁ ἁπλὸς κλῆρος, ὄχι πιὰ σὰν ἁπλοὶ θεατὲς καὶ χειροκροτητές!

Ἀπορῶ, κ. Πρωθυπουργέ, πῶς ἡ Κυβέρνησή σας συμπράττει σὲ αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα, ἀκολουθώντας μία ἄθεη πολιτικὴ ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων τοῦ παρελθόντος ἄλλων χωρῶν, καὶ ὄχι σὰν ἕνα κόμμα ποὺ ἐμπνέεται ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ ἰδεώδη τοῦ λαοῦ μας καὶ ποὺ γι’ αὐτὰ σᾶς ψηφίσαμε!

Σκοπεύετε νὰ ἀποδειχθεῖτε πιὸ ἐχθρικὸς καὶ ἄθεος ἀπὸ τὸν Τσίπρα;

Γιατί δὲν μᾶς τὰ λέγατε προεκλογικὰ αὐτά;

Ἀπόφοιτοι, φοιτητές, Κληρικοὶ καὶ ὅλοι οἱ ἐκκλησιαζόμενοι Ἕλληνες, ὅλοι, εἴμαστε ἐξοργισμένοι μὲ τὸ ἀπύθμενο θράσος μερικῶν περισπούδαστων Κληρικῶν καὶ πολιτικάντηδων, ποὺ προσ­παθοῦν νὰ διαλύσουν τὴν ἐκπαίδευση ποὺ προσ­έφερε στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος πρὶν κἄν τὴν σύστασή του, ἐκπαιδεύοντας τὰ Ἑλληνόπουλα στὴν Ἑλληνικὴ Γλώσσα, στὸ κρυφὸ Σχολειὸ καὶ στὰ ὑπόγεια Ναῶν καὶ Μοναστηριῶν, ποὺ ὁ παπὰς καὶ ὁ καλόγηρος ἦταν ὁ δάσκαλος τοῦ Γένους καὶ μὲ τὸ Ψαλτήρι καὶ τὴν Ἁγία Γραφὴ ἔμαθε τὰ σκλαβωμένα παιδιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα! Αὐτὴ τὴν Ἐκπαίδευση θέλετε νὰ κλείσετε; Εὖγε! Οὔτε οἱ Τοῦρκοι δὲν τὰ κατάφεραν, ἀλλὰ προσπαθῆστε, τῶν Ἀρχιερέων συνεργούντων, νὰ τὸ πετύχετε Ἐσεῖς…

Πολλὰ γράφτηκαν γιὰ τὸ θέμα, μεστὰ κείμενα, μὲ πόνο ψυχῆς, ἀποτυπώνοντας τὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ ἀγνοώντας, γιατί συμβαίνουν αὐτά…

Ποιὸς εἶμαι ἐγὼ γιὰ νὰ προασπιστῶ τὸ κῦρος τῶν ΑΕΑ, τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ κ.κ. Καθηγητὲς μας ἔχουν ἀρθρογραφήσει ἐπ’ αὐτοῦ; Ἕνας ἁπλὸς παπὰς σὲ μία μικρὴ Ἑλληνικὴ κωμόπολη ποὺ πονᾶ νὰ βλέπει τὴν Σχολὴ τὴν ὁποία τελείωσε καὶ ἡ ὁποία πρόσφερε ἑκατοντάδες στελέχη στὴν Ἐκκλησία, νὰ θέλουν οἱ ὑψηλὰ ἱστάμενοι νὰ τὴν καταστρέψουν…

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἐπιστολή μου εἶναι ὅτι ξεχείλισε πιὰ τὸ ποτήρι τῆς ὑπομονῆς μου μὲ τὸ δημοσίευμα orthodoxianewsagency.gr, στὶς 7-5-2021, μὲ τίτλο “Ἐπίσκεψη τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ & Ν στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου”.

“Μωραίνει Κύριος ὅν βούλεται ἀπωλέσαι” ἢ θέλουν νὰ κρυφτοῦν …καὶ ἡ χαρὰ δὲν τοὺς ἀφήνει, ὅπως λέει ὁ ἁπλὸς λαός μας, γιατί τώρα πιὰ καταλαβαίνουμε τὰ ἄνομα σχέδιά τους…

Διαβάζουμε στὸ ἄρθρο:

“Τὴ διαβεβαίωση ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου θὰ σταθεῖ ἀρωγὸς στὴ προσπάθεια τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς ἐπαγγελματικῆς κατάρτισης καὶ εἰδικὰ σὲ τομεῖς καὶ κλάδους ποὺ ἔχουν θρησκευτικὴ διάσταση, ἔδωσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος στὸν Γενικὸ Γραμματέα Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαίδευσης, Κατάρτισης Διὰ Βίου Μάθησης καὶ Νεολαίας, κ. Γεώργιο Βούτσινο, στὸ πλαίσιο τῆς ἐπισκέψεως συνεργασίας ποὺ πραγματοποίησε ὁ Γ.Γ. τὴν Πέμπτη, 06-05-2021, στὸ Ἐπισκοπεῖο.

Μετὰ τὴν ἐνδελεχῆ ἐνημέρωση ποὺ εἶχε ἀπὸ τὸν κ. Βούτσινο γιὰ τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νέου νόμου (Ν. 4763/2020) γιὰ τὴν νέα μεταρρύθμιση-ἀναβάθμιση τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐκπαίδευσης καὶ κατάρτισης καὶ εἰδικότερα γιὰ τὴ συμμετοχὴ τῶν περιφερειακῶν φορέων στὸ «Συμβούλιο Σύνδεσης μὲ τὴν Παραγωγὴ καὶ τὴν Ἀγορὰ Ἐργασίας» (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) ποὺ ἔχει θεσμοθετηθεῖ μὲ τὸ νέο νόμο, ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν κ. Βούτσινο γιὰ τὴν ἐνημέρωση, χαιρέτισε καὶ ἐπευλόγησε τὴν προσπάθεια τονίζοντας ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη θὰ σταθεῖ ἀρωγὸς γιὰ τὴν ἵδρυση καὶ ἐπιτυχῆ λειτουργία τῶν Τμημάτων ποὺ ἔχουν τὴ θρησκευτική τους διάσταση.

Εἰδικότερα, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὸ Τμῆμα «Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ καὶ Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων» τὸ ὁποῖο, ὅπως τόνισε, μπορεῖ νὰ συμβάλλει καθοριστικὰ καὶ νὰ καταστήσει ἀποτελεσματικότερο τὸν στόχο νὰ ἀποτελέσει ἡ Λάρισα καὶ εὐρύτερα ὁ νομὸς ἕνα ἰσχυρὸ πόλο τουριστικῆς ἀνάπτυξης μὲ τὴ συμβολὴ καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ καὶ στὸ Τμῆμα «Συντήρησης Ἔργων Τέχνης καὶ Ἀρχαιοτήτων», μέσῳ τοῦ ὁποίου μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθεῖ τὸ ἔργο τῆς συντήρησης τῶν ὑψηλῆς λατρευτικῆς καὶ ἱστορικῆς ἀξίας ἁγιογραφιῶν, ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων, κ.λ.π. τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν σὲ ἐπίπεδο Νομοῦ Λαρίσης, ἀλλὰ κι εὐρύτερα στὴ θεσσαλικὴ περιφέρεια”.

Καὶ διερωτῶμαι:

1. Τὰ Τμήματα αὐτὰ τῶν ΙΕΚ ἔχουν τὴν ἔγκριση τῆς Ἱεραρχίας; Ἂν ναί, νὰ δημοσιοποιηθεῖ ἡ ἀπόφαση, ἂν ὄχι, νὰ σταματήσει ΤΩΡΑ ἡ κίνηση δημιουργίας καὶ λειτουργίας αὐτῶν τῶν Τμημάτων. Πόσα καὶ ποῦ θὰ γίνουν; Μὲ τί ἐξοπλισμό; Μήπως μὲ τὸν ἐξοπλισμὸ τῶν ΑΕΑ ποὺ βάλθηκαν νὰ τὶς κλείσουν;

2. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν χρειάζονται τὰ Τμήματα Συντήρησης καὶ γι’ αὐτὸ κλείνουν τὰ 2 τμήματα στὶς ΑΕΑ. Πῶς τώρα δημιουργοῦν νέα; Καὶ μάλιστα διετῆ στὴν θέση τῶν τετραετῶν; Τόσο πολὺ νοιάζονται γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ κειμήλια ποὺ θέλουν ἡμιμαθεῖς νὰ τὰ συντηροῦν; Ἂν δὲν ξέρουν τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὀφείλουν ἄμεσα νὰ τὴν καταγγείλουν καὶ νὰ ἀπαγορεύσουν τὴν δημιουργία αὐτῶν τῶν Τμημάτων ΙΕΚ. Ἐκτὸς ἐὰν ὅλα αὐτὰ ἔχουν συμφωνηθεῖ ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2019 στὴν πρώτη συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν κ. Βούτσινο.

3. Πῶς ἐκφραστήκατε θετικὰ γι’ αὐτὴ τὴν κίνηση, ἅγιε Λαρίσης; Δὲν ξέρετε τὴν βούληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ κλείσει τὶς ΑΕΑ; Τὸν ρωτήσατε; Τοὺς συν­επισκόπους σας; Τὴν Ἱεραρχία; ἢ δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει; Εἶστε ὑπεράνω; Αὐτοβούλως τοποθετηθήκατε; Πῶς προτρέχετε; Θέλετε νὰ εἶστε τὸ καλὸ παιδὶ ποὺ τὸ ‘βαλαν πρῶτο νὰ πάρει θέση; Βρήκατε εὐκαιρία νὰ παρουσιαστεῖτε ὡς ὁ μέγας Θεσσαλάρχης; Τὸ δεξί χέρι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου; Ὁ “ἀφῆστε ἐμένα νὰ καθαρίσω”; Ποῦ εἶναι ἡ ντομπροσύνη τῆς παλιᾶς Ἑλλάδας;

3. Μήπως ἐπιβουλεύονται οἱ περὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο μερίδιο ἀπὸ τὰ 2 δισ. εὐρὼ ποὺ ἀνακοινώθηκαν γιὰ κατάρτιση-ἐπιμόρφωση; Τὸ ἔχουμε πρὸ πολλοῦ καταλάβει, ἀλλὰ δὲν θέλουμε νὰ τὸ πιστέψουμε….

Ἐπιτέλους, σεβαστεῖτε τὶς στρατιὲς κληρικῶν, ἱεροψαλτῶν, νεωκόρων κ.ἄ. ποὺ τελείωσαν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση, σὰν καὶ ἐμένα, καὶ προσφέρουν σ’ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιροὺς στὸ κοινωνικὸ σύνολο!

Ἡ λύση εἶναι πασιφανής:

* Ἀφῆστε τὶς ΑΕΑ καὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ σχολεῖα ὡς ἔχουν.

* Νὰ μὴ δημιουργηθεῖ Τμῆμα «Συντήρησης Ἔργων Τέχνης καὶ Ἀρχαιοτήτων» στὰ ΙΕΚ.

* Νὰ ἐπαναλειτουργήσουν τὰ Ἐκκησιαστικὰ ΙΕΚ ποὺ νομοθετήθηκαν μὲ τὸν νόμο 3402/2006 καὶ λειτούργησαν γιὰ χρόνια ἀποτελεσματικά, ἀλλὰ τὰ ἔθαψε ὁ Γ. Γ. Θρησκευμάτων 6 χρόνια πρίν, προκειμένου νὰ προωθήσει τὰ ἀνίερα σχέδιά τους.

Δὲν χρειάζεται οὔτε νέος νόμος οὔτε νὰ καταστρέψετε τὴν Ἐκκλησία (διαλύοντας τὴν ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση), ἡ ὁποία νὰ εἶστε σίγουροι θὰ βρεῖ τὸν τρόπο νὰ σᾶς ἐκδικηθεῖ.

Ἀναρωτιέστε, γιατί δὲν μιλοῦν οἱ κεφαλὲς τῆς Ἱεραρχίας μας.

Μὰ γιατί ἀναμένουν, ἐν ὄψει ἀρχιερατικῶν ἐκλογῶν, τὴν ἀντικατάσταση θανόντων ἢ γηραιῶν Μητροπολιτῶν, τὴν “ἐπισκοποίηση” πρωτοσυγκέλλων τους κ.λπ., ὁπότε στέκονται καὶ βουβοὶ καὶ χειροκροτητές!

κ. Πρωθυπουργέ,

Συμφωνεῖτε καὶ Ἐσεῖς μὲ τὶς κινήσεις αὐτὲς τῶν, ὅπως φημολογεῖται ἀπὸ πολλοὺς κύκλους, Ὑπουργῶν σας κ.κ. Κεραμέως καὶ Γεραπετρίτη καὶ τοῦ Γ. Γ. Θρησκευμάτων κ. Καλαντζῆ, δυστυχῶς καὶ μὲ τὴν συνενοχὴ ἐλαχίστων, δύο-τριῶν, Μητροπολιτῶν γιὰ τὴν διάλυση τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης καὶ κατὰ προέκταση καὶ τῆς Ἐκκλησίας μελλοντικά;

Ἀπορῶ, τὸν περίφημο Γ. Γ. κ. Καλαντζῆ, τὸν ἐνορχηστρωτὴ ὅλων αὐτῶν τῶν δεινῶν, ποὺ καὶ οἱ λίθοι κεκράξονται ἐναντίον του, πῶς δὲν τὸν ἔχετε ἀποπέμψει! Ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ Γ. Γ. τῶν 8 ἐτῶν καὶ τῶν 5 Κυβερνήσεων!!!

Κανεὶς δὲν ἔχει ξεχάσει τὴν “ἱστορικὴ συμφωνία Τσίπρα-Ἱερωνύμου”, γιὰ τὴν ὁποία ἀποκαλύφθηκε ὅτι ἦταν σχέδιο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ Μητροπολιτῶν τοῦ στενοῦ περιβάλλοντός του, τοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ἱστορία θὰ τοὺς κατατάξουν ἐκεῖ ποὺ τοὺς ἀξίζει. Ἐμεῖς καρτερικὰ ἀναμένουμε τὴν ἑπόμενη ἡμέρα “ἀλλαγῆς φρουρᾶς”, γιὰ νὰ ἀνασάνουμε…

Πόσο σίγουροι εἶστε ὅτι ἡ Ἱεραρχία συμφωνεῖ μὲ ὅ,τι ζητάει τὸ ἀρχιεπισκοπικὸ περιβάλλον; Ἔχετε πάντα τὶς γραπτές ἀποφάσεις Ἱεραρχίας ἢ ἀρκεῖστε σὲ προσωπικὲς προφορικὲς δηλώσεις τους; Νὰ ξέρετε πάντως ὅτι Κλῆρος καὶ Λαὸς δὲν ξεχνοῦν τὶς κοροϊδίες, ὅπως ἔχουν ἀποδείξει…

Καὶ ἐπαναλαμβάνω τὴν πρότασή μου:

* Νὰ διατηρηθοῦν οἱ 4 ΑΕΑ καὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ σχολεῖα.

* Νὰ μὴ δημιουργηθεῖ Τμῆμα «Συντήρησης Ἔργων Τέχνης καὶ Ἀρχαιοτήτων» στὰ ΙΕΚ καὶ

* Νὰ ἐπαναλειτουργήσουν τὰ Ἐκκλησιαστικὰ ΙΕΚ ποὺ νομοθετήθηκαν μὲ τὸν νόμο 3402/2006 καὶ λειτούργησαν γιὰ χρόνια ἀποτελεσματικὰ καὶ σιωπηρῶς πιὰ δὲν προβλέπουν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας εἰσακτέους κάθε χρόνο. Ἀφῆστε στὴν ἄκρη τὰ ἐπὶ τουλάχιστον 8 χρόνια προτεινόμενα, ἀπὸ τὸν Γ. Γ. Θρησκευμάτων, παράνομα καὶ ἀντισυνταγματικὰ ΚΙΜ ἢ τώρα ὀνομαζόμενα ΣΜΥΚ.

* Στηρίξτε τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση. Εἶναι εἰδικοῦ τύπου ἐκπαίδευση, ὅπως ἡ Ναυτική, οἱ Στρατιωτικὲς Σχολές, τὰ Μουσικὰ Σχολεῖα κ.ἄ. Δὲν ἔχει τοὺς χιλιάδες κάθε χρόνο μαθητὲς καὶ φοιτητές. Δὲν πρέπει ἐξάλλου, καὶ δὲν μπορεῖ. Μὴ ξεχνᾶτε ὅτι καὶ ἡ δική σας Κυβέρνηση δὲν διορίζει παρὰ 200 παπάδες τὸν χρόνο… Τί θὰ γίνονταν λοιπὸν οἱ ὑπόλοιποι, ἂν ἔμπαιναν ἑκατοντάδες κάθε χρόνο;

Στηρίξτε στὶς Πανελλήνιες τὶς 4 ΑΕΑ καὶ νὰ μὴ ἰσχύσει γιά φέτος βάση εἰσαγωγῆς. Δῶστε τους μία ἀνάσα ζωῆς δίνοντας, ὅπως παλιότερα, 60 εἰσακτέους σὲ κάθε Τμῆμα τους.

Καὶ βάζω καὶ τὸ τελευταῖο ἐρώτημα : Ἔχετε τὴν ἔγκριση γιὰ ΟΛΑ αὐτὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ἢ συνομιλώντας μόνο μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο νομίζετε ὅτι συνομιλεῖτε μὲ ἅπασα τὴν… Οἰκουμένη;;;

Κύριος οἶδε καὶ Αὐτὸς γνωρίζει τί καὶ πόσο ἐπιτρέπει καὶ παραχωρεῖ τὸ Μεγαλεῖο Του νὰ γίνεται, μήπως καὶ προλάβουν οἱ βέβηλοι αὐτοὶ καταστροφεῖς καὶ ἰσοπεδωτὲς νὰ μετανοήσουν πρὸ τῆς δικαίας Αὐτοῦ κρίσεως!

Γι’ αὐτὸ πρόσχωμεν… καὶ ἐμεῖς καὶ ΚΥΡΙΩΣ Ἐσεῖς!

Πρωτοπρεσβύτερος π. Γ. Ἀποστόλου

Ἀπόφοιτος Τμήματος Ἱερατικῶν Σπουδῶν ΑΕΑ

Previous Article

Βέλη Κωνσταντινουπόλεως κατὰ Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων

Next Article

Ἐκδήλωση γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἐθνεγερσία: Ἡ Ἱστορία- Τά Γεγονότα- Τά Πρόσωπα

Διαβάστε ακόμα