Ἀναβάθμισις τῆς Δημοκρατίας

Share:

 

Ἐξοχωτάτην Κυρίαν

Αἰκατερίνην Σακελλαροπούλου

Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας

Προεδρικὸν Μέγαρον

ΕΝΤΑΥΘΑ

Ἐξοχωτάτη Κυρία Πρόεδρε,

Ἐδιάβασα στὴν ἐφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ τῆς 3-10-21 ὅτι στὴν ὁμιλία σας στὴν ἐκδήλωση ATHENS DEMOCRACY FORUM 2021 (29 Σεπτεμβρίου 2021) μεταξὺ ἄλλων εἴπατε: «Ἡ δημοκρατία μας πρέπει νὰ ἀνανεωθεῖ».

Αὐτὸ θὰ ἐπιτευχθεῖ, ἐὰν ὅλοι ἐμεῖς πολίτες καὶ πολιτικοὶ ἀναβαθμιστοῦμε πνευματικά. Ἐὰν οἱ ἠθικὲς ἀρχές, οἱ πνευματικὲς ἀξίες, ποὺ ἔχουν δραματικὰ ὑποτιμηθεῖ στὸ χρηματιστήριο τῆς ζωῆς μας, προσωπικῆς καὶ συλλογικῆς, γίνουν κριτήρια τῆς ζωῆς μας, τῶν σχέσεων, τῶν ἐνεργειῶν μας.

Οὐσιαστικὸ περιεχόμενο στοὺς­ θεσμούς, καὶ στὴ δημοκρατία προσδίδει τὸ ἦθος μας, τὸ ἠθικὸ ποιόν μας.

Μὲ τιμὴ

Νίκος Τσιρώνης

Οἰκονομολόγος

Previous Article

Στον Εισαγγελέα η ΜΚΟ Human Rights 360 για “σύσταση εγκληματικής οργάνωσης”

Next Article

Αυξημένη παραμένει η θνησιμότητα των ανθρώπων παραγωγικής ηλικίας παρόλο που η COVID-19 εξασθενεί