Ἀναμένομεν διακαῶς τὰς θέσεις τοῦ Σεβ. Ἐδέσσης

Share:

 

Περὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἰωήλ καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας.

Θέμα: Ἀκολουθία Ἀναστάσεως 2021, ἡ διαφωνία περὶ τῆς ὥρας. Ἀπὸ τοὺς τέσσερις Εὐαγγελιστές, ὁ Εὐαγγελιστὴς Μέγας Ματθαῖος, μᾶς προσδιορίζει ξεκάθαρα χρονικὰ στὸ κεφάλαιο ΚΗ΄. Ὀψὲ δὲ Σαββάτων, δηλαδὴ τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου μετὰ τὴν Δύση τοῦ ἡλίου, ἔγινε ἡ Ἀνάσταση. Μὴ ξεχνᾶμε ὅτι στὰ χρόνια ἐκεῖνα ἡ ἡμέρα ἄλλαζε χρονικὰ πρὸς τὴν ἑπόμενη μετὰ τὴν Δύση τοῦ ἡλίου. Ὁπότε ἔχουμε περάσει στὴν τρίτη ἡμέρα κατὰ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶπε ὅτι τὴν τρίτη ἡμέρα ἐγείρομαι.

Ἐπίσης στὸν Εὐαγγελιστὴ Μᾶρκο στὸ κεφάλαιο ΙΓ΄ στίχος 35 «γρηγορεῖτε οὖν οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὀψὲ ἤ μεσονυκτίου, ἤ ἀλεκτοροφωνίας ἤ πρωϊ»:

Ἐδῶ ὁ Κύριος ἀναφέρει τὶς τέσσερις χρονικὲς στιγμὲς τοῦ ἡμερονυκτίου, ὅπου πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι.

Τὸ ὀψὲ σημαίνει ἀργὰ τὸ βράδυ, τοῦ μεσονυκτίου κατὰ τὸ μέσο τῆς νύκτας, τὸ ἀλεκτοροφωνίας τὸ χάραμα – ξημέρωμα καὶ τὸ πρωΐ τὸ πρωϊνὸ τῆς ἡμέρας.

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος δὲν χρησιμοποίησε στὴν ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου τὸ μεσονυκτίου ἤ τὸ ἀλεκτοροφωνίας, ἀλλὰ τὸ Ὀψέ. Φαίνεται καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ὅτι μιλάει γιὰ τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου ἀκριβῶς μετὰ τὴν δύση τοῦ ἡλίου.

Ἐπίσης στὸν Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ στὸ κεφάλαιο ΚΔ΄ στίχος 13 ἕως 33, ὅπου ὁ Κλεόπας καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁδοιπορούμενοι καὶ συνομιλούμενοι μὲ τὸν Κύριο, τὸ Σάββατο τὸ βράδυ μετὰ τὴν δύση τοῦ ἡλίου, παρακάλεσαν τὸν Κύριο νὰ παραμείνει μαζί τους, ὅπως καὶ ἔγινε, διότι στὸν στίχο 29, τοῦ λέγουν «μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶ καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα· καὶ εἰσῆλθε τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς». Ἡ ἡμέρα «κέκλικεν», δηλαδὴ βράδιασε, φαίνεται ὅτι τὸ Σάββατο τὸ βράδυ μετὰ τὴν δύση τοῦ ἡλίου, πρὶν βραδιάσει συνομιλοῦσαν ὁδοιπορούμενοι καὶ κάποια στιγμὴ ἄρχισε νὰ βραδιάζει καὶ τὸν παρεκάλεσαν νὰ μείνει μαζί τους.

Ἐὰν γινόταν ἡ Ἀνάσταση ἀκριβῶς στὶς 12:00 τὸ βράδυ, μετὰ τὴν ὁδοιπορία καὶ συνομιλία, ποὺ εἶχαν οἱ δύο μαθητὲς μὲ τὸν Κύριο, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστὴς ὅτι θὰ ἄρχιζε νὰ ξημερώνει καὶ ὄχι ὅτι ἡ ἡμέρα «κέκλικεν», δηλαδὴ βράδιαζε.

Ἐπίσης ἦταν τόσο πολὺ μεγάλη ἡ ἀγάπη τῆς Παναγίας καὶ τῶν Μυροφόρων, ὅπου μὲ τὸ ποὺ ἔδυσε ὁ ἥλιος τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου, (Μέχρι ἐκείνη τὴν ὥρα ἀπὸ τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς μετὰ τὴν δύση τοῦ ἡλίου ἕως τὸ Σάββατο πρὶν τὴν δύση τοῦ ἡλίου ἦταν ἀργία καὶ κατὰ τὸ ὁρισμένο ἡσύχασαν, δηλαδὴ δὲν ἐπιτρεπόταν νὰ κάνουν τίποτε, ὁπότε μετὰ τὴν δύση ἀκριβῶς εἶχαν τέτοια ἀγάπη καὶ πόθο γιὰ τὸν Κύριο, ὅπου δὲν μποροῦσαν νὰ περιμένουν καὶ πῆγαν στὸν τάφο, ποὺ ἦταν ἤδη ἀνοικτός. Ἡ πέτρα μετακινήθηκε καὶ κανένας ἀπὸ τοὺς τέσσερις Εὐαγγελιστὲς δὲν ἀναφέρει ὅτι ὑπῆρχε κουστωδία, οἱ στρατιῶτες εἶχαν ἤδη φύγει, γιὰ νὰ ἀναφέρουν τὰ γινόμενα πρῶτα στοὺς Ἀρχιερεῖς. Ἀπὸ τὸ Σάββατο τὸ βράδυ μετὰ τὴν δύση τοῦ ἡλίου εἴμαστε σὲ κατάσταση Ἀναστάσεως καὶ ὅτι δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια (κατ’ οἰκονομία, διότι δὲν ὑπάρχουν ἱερεῖς σὲ ὅλα τὰ χωριὰ) τελοῦνται Ἀκολουθίες τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἀπὸ τὶς 20:00 μ.μ. ἢ καὶ 21:00 μ.μ.

Ὁ πατὴρ Ἱερόθεος, πρώην σχολάρχης τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μοῦ εἶχε πεῖ ὅτι, ὅταν διακονοῦσε στὴν γειτονικὴ Ἀλβανία εἶχε τελέσει ἀπὸ τὶς 19:00μ.μ. τοῦ Σαββάτου (εἶχε δύσει ὁ ἥλιος) 7 Ἀκολουθίες Ἀναστάσεως, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ γύρω χωριά, διότι δὲν ὑπῆρχαν ἱερεῖς.

Ἐπίσης, στὸ ὀρεινὸ χωριὸ Ξηρολίβαδο τοῦ Δήμου Βεροίας ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως ξεκινᾶ κάθε χρόνο στὶς 21:00 μ.μ. τοῦ Σαββάτου (κατ’ οἰκονομία).

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἰωὴλ καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἐδέσσης μὲ τὴν ἐγκύκλιο, ποὺ ἐξέδωσε τοποθετήθηκε καὶ τεκμηρίωσε θεολογικὰ τὴν θέση της.

Δὲν διαφώνησε μὲ κανένα ποὺ τέλεσε τὴν ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως εἴτε 21:00 μ.μ. ἢ 12:00 μ.μ. ἢ 05:00 π.μ. (Ἱερὰ Μητρόπολη Κυθήρων – Ἀντικυθήρων), ἀλλὰ ἀντιθέτως εἶπε ὅτι μὲ ὅλους συμφωνεῖ.

Ὁ Πατὴρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος (Σύγχρονος Ἅγιος καὶ πνευματικὸς) ἔλεγε ὅτι σὲ δύσκολα ἐκκλησιαστικὰ θέματα πὲς τὴν γνώμη σου, τοποθετήσου καὶ περίμενε νὰ δικαιωθεῖς. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἰωήλ, ἀντιθέτως δέχθηκε πολὺ σκληρὴ κριτική, ὑβρίστηκε, κατηγορήθηκε, ἀδίκως. Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ πεῖ τὴν γνώμη καὶ νὰ τὴν τεκμηριώσει θεολογικὰ καὶ εἶναι στὰ πλαίσια τῆς εὐγένειας καὶ τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας, κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ἔγινε πρὸς τὸ πρόσωπό του. Ἐπίσης στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἐδέσσης, ὑπῆρξαν Μοναστήρια ὅπου τελέστηκε ἡ ἀκολουθία στὶς 12:00μ.μ. κατὰ τὸ ὁρισμένο. Ὁ Σεβασμιώτατος δὲν ἐπέβαλε σὲ κανένα Μοναστήρι καὶ Ἱερέα κανένα ἐπιτίμιο ἢ κανόνα.

Ὀφείλουν κάποιοι ἐκ τῶν ὑστέρων ἔστω καὶ τηλεφωνικὰ πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Ἰωὴλ μία συγγνώμη. Τὰ παραπάνω τὰ ἔγραψα μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, διότι ὀφείλουμε μία εὐγνωμοσύνη σὲ Ἐπισκόπους, ποὺ κράτησαν Ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ παράλληλα τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας στὸ διάστημα τοῦ κορωνοϊοῦ.

Νὰ μὲ συγχωρέσετε.

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ

Δημήτρης Φύκατας

Μάγειρας – Μελισσοκόμος

Βέροια

Υ.Γ.: Ὡστόσο ἀναμένουμε μὲ ἀνυπομονησία τὸν Σεβ. Ἰωὴλ νὰ τοποθετηθῆ σὲ τρία φλέγοντα ζητήματα, ποὺ μᾶς ἀνησυχοῦν καὶ μᾶς γεμίζουν ἀπορίες, ἀκούγοντας γι’ αὐτὰ ἀπὸ ἄλλους Ἐπισκόπους:

1) Τὸ θέμα τῶν ταυτοτήτων.

2) Τὸ θέμα τοῦ Οὐκρανικοῦ καὶ τοῦ Σκοπιανοῦ.

3) Τὸ θέμα τοῦ ἐμβολίου.

Σχόλιον «Ο.Τ.»: Ὁ Σεβασμιώτατος κατεκρίθη, ἐπειδὴ βουλήσει τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ὑπεχρεώθη ἡ Ἱ. Σύνοδος εἰς παράβασιν τοῦ ΠΘ΄ Κανόνος τῆς Πενθέκτης. Ἡ διαφύλαξις τῆς ἑνότητος εἶναι μεῖζον καὶ τοῦτο προσμένουν ὅλοι νὰ πράξη περὶ τῶν ζητημάτων, τὰ ὁποῖα διαιροῦν σήμερα τὴν Ὀρθοδοξίαν, ὑποστηρίζων τὸ ὀρθὸν ἐκκλησιαστικῶς.

Previous Article

Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου: Ἄδικος ἡ ἀπόφασις τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου

Next Article

Ὁ νέος “Παναγιώτατος” εἰσοδεύεται εἰς τὸ “Oman-gate” τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς;