Ἀναρμόδιος ἡ ΔΙΣ

Share:

Μήπως τελικῶς ἐνέπαιξαν τὸν Σεβασμιώτατον Σάμου καθὼς τὸν ὥρισαν μὲν εἰσηγητήν, ἀλλὰ παρέπεμψαν τὸ ζήτημα εἰς τά… ἀζήτητα; Μήπως ἐμπαίζουν τοὺς πιστούς, καθὼς ἀντὶ νὰ εἶναι αὐτὴ ἡ κυρία εἰσήγησις, ἦτο ἐκείνη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου διὰ τὴν περιουσίαν; Μήπως ἡ Ἱεραρχία σπαταλᾶ πολὺν χρόνον εἰς τὰς ἐκλογάς, μὲ «προσυνεννοημένην» ψῆφον, ἀντὶ διὰ τὰ καίρια θέματα; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄρθρον τοῦ π. Θ. Μαρτζούχου, τὸ ὁποῖον ἀπέστειλεν εἰς τὴν ἱστοσελίδα, ἡ ὁποία διαφημίζει τοὺς ἑσπερινοὺς καὶ τοὺς ὄρθρους τῶν Μητροπολιτῶν «romfea.gr» τῆς 31ης Ὀκτωβρίου 2022:

«Παρουσίασε-εἰσηγήθηκε ὁ Μητροπολίτης Σάμου π. Εὐσέβιος στὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ συνῆλθε πρὶν λίγες μέρες (4-8 Ὀκτωβρίου 2022), τὸ τραγικὸ τελικῶς θέμα τῆς ἀνασυγκρότησης τῆς ἐνορίας καὶ τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ τῶν πιστῶν!

Εἶπε – παρουσίασε ὡραῖα καὶ ἐνδιαφέροντα θέματα, ὅμως μὲ τὴ λογικὴ καὶ τὸν τρόπο τῆς ἰατρικῆς ἐνημέρωσης γιὰ θέματα ἀσθενειῶν!

Δηλαδὴ ἕνα ἀκροατήριο μὲ (ὑποτίθεται) ἀπορίες καὶ ἕνας εἰδήμων μὲ ἐκλαϊκευτικὴ διάθεση παρουσίασης ἰατρικῶν θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν τὸ ἀκροατήριο!

Εὐγενικὴ καὶ light προτροπὴ μὲ σκεπτικὸ ἐνεργοποίησης τοῦ θυμικοῦ τῶν ἀκροατῶν. Καὶ τὸ ἀκροατήριο; Ἀφοῦ, μετὰ προσοχῆς ἠκροάσθη (ὅπως λέγανε καὶ οἱ λογιότατοι) τοῦ εἰσηγητοῦ, παρέπεμψε τὸ θέμα… ad calendas Graecas!

Στὴν Δ.Ι.Σ.! Δηλαδὴ σὲ μικρότερο καί… ἀναρμόδιο σῶμα νὰ ἐξετάσει τὰ θέματα καὶ νὰ εἰσηγηθεῖ πρόταση στὴν Ἱεραρχία! Δηλαδή… δουλειὰ νὰ ἔχουμε! «Κράταμε νὰ σὲ κρατῶ νὰ ἀνεβοῦμε στὸ βουνό»!

Σεβασμιώτατοι πατέρες, δὲν ἀνεβαίνουμε ἔτσι! Ἔτσι κατεβαίνουμε. Καὶ μάλιστα… «εἰς τὰ κατώτατα μέρη τῆς γῆς»!!

Ἡ ὄμορφη ἐκθεσιακὴ παρουσίαση τοῦ προβλήματος ἀπὸ τὸν π. Εὐσέβιο ἦταν ἕνας εὐσεβὴς ἀναστοχασμός, ποὺ ἐν τῇ πράξει κατέληξε στὴν… πολιτικὴ προτροπή τοῦ… ἄρθρου 114!

Ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων! Ὁπωσδήποτε, ἐν προκειμένῳ, στὴν ἀγάπη τῶν χριστιανῶν! Ὅμως ἡ συζήτηση γινόταν γιὰ τὸ τί θὰ προβλέπει καὶ τί θὰ ἐπιβάλλει τὸ “Σύνταγμα”!

Τελικῶς φοβίες, σκοπιμότητες, τακτικισμοί, νεκροποιές… “παραδόσεις”, ἀναστέλλουν καὶ ἀποκλείουν κάθε «χειρουργικὴ θεραπεία»! Καὶ ἐδῶ ποὺ εἴμαστε πλέον δὲν χρειάζεται μόνον χειρουργικὴ θεραπεία, ἀλλά… μεταμόσχευση καρδιᾶς!!».

Previous Article

Ἡ ΔΙΣ νὰ ὑπερασπισθῆ τοὺς φοιτητάς

Next Article

Συνέρχεται ἡ Δ.Ι.Σ. στίς 10/1/2023