Ἀναστάσιμοι ἀπρέπειαι…

Share:

Η ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ μαζὶ μὲ τὴν «μαγεία» τοῦ θεάματος εἰσῆλθαν γιὰ τὰ καλὰ καὶ στὴν Ἐκκλησία. Αὐτὸ ἐκδηλώνεται κυρίως τὶς ἡμέρες τοῦ Πάσχα, ἀπὸ ἐκκοσμικευμένους κληρικούς, γιὰ νὰ διεγείρουν τὸ ἐπιφανειακὸ συναίσθημα πολλῶν πιστῶν. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Τὸ εἴδαμε καὶ αὐτό! Καὶ ποιὸς τὸ περίμενε; Ἕνας ἱερεὺς τοῦ Ὑψίστου στὸ ἄκουσμα τοῦ “Ἀνάστα ὁ Θεός” νὰ σπάζει μετὰ πολλῆς μανίας πιάτα μέσα στὸ ἱερὸ Βῆμα σὰν νὰ ἦταν σὲ γλέντι γάμου! […] Ὅσοι εἶδαν τὴν πιὸ πάνω σκηνὴ ἀπογοητεύτηκαν καὶ διερωτήθηκαν: ἁρμόζει σὲ ἱερεῖς τέτοια συμπεριφορά; Τιμᾶ τὸν ἱερὸ κλῆρο αὐτὴ ἡ ἀπαράδεκτη εἰκόνα; Ποῦ εἶναι ἡ ἁπλότητα, ἡ σεμνότητα καὶ ἡ σοβαρότητα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιδεικνύει ὁ κάθε παπὰς κατὰ τὴν τέλεση τέτοιων ἱερῶν ἀκολουθιῶν; […] Ὅμως ἂς ἔλθουμε καὶ στὸ διὰ ταῦτα: τέτοια φαινόμενα παρουσιάζονται ὅλο καὶ πιὸ πολλὰ τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ μὲ ἄλλους ἱερεῖς νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὸ ἅγιο Βῆμα “μαινόμενοι” κυριολεκτικὰ καὶ μὲ ἀχαρακτήριστη μανία νὰ πετοῦν τὶς δάφνες στὸν ἀέρα, ἀλλὰ δὲν εἴδαμε κανένα Μητροπολίτη νὰ λάβει μέτρα, ὥστε νὰ μὴ γελοιοποιοῦνται ἱερὲς πράξεις. Τώρα τὸν λόγο ἔχει ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύν­οδος ποὺ ὀφείλει νὰ ἐξετάσει σὲ βάθος τὸ θέμα, γιὰ νὰ μὴ παρατηρηθοῦν ἐφεξῆς τέτοιες ἀντιδεοντολογικὲς συμπεριφορὲς, ποὺ κλονίζουν τὰ θρησκευτικὰ αἰσθήματα τῶν πιστῶν» (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδοξίας)! Σιγὰ μὴ ἀσχοληθεῖ ἡ ΔΙΣ μὲ τέτοιες «λεπτομέρειες», ἀφοῦ ἔχει ἄλλες «σοβαρότερες» ἀσχολίες, ὅπως τὸ «βόλεμα» ἡμετέρων στὶς κενὲς μητροπολιτικὲς θέσεις!

Previous Article

Eμβόλια κατά του κορονοϊού και αιφνίδιοι θάνατοι σε νέους.

Next Article

Ἀντιεκκλησιαστικὸς ὁ παραγκωνισμὸς τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας