Ἀναστάτωσις εἰς τὴν Ρωσικὴν Ἐκκλησίαν Ἀθηνῶν;

Share:

Ἐνδιαφέροντα ὅσα ἐδημοσίευσεν ὁ κ. Βλαντιμὶρ Μάλισεφ εἰς τὴν ἱστοσελίδα «tokoutsavaki.blogspot.com» τῆς 17ης Ἰουλίου 2020:

«Ὅπως γνωρίζετε, στὶς 17 Ὀκτωβρίου 2019 ἡ Σύνοδος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας προέβη στὴν ἑξῆς δήλωση: «Σταματᾶμε τὴν προσευχὴ καὶ τὴν εὐχαριστία μὲ τοὺς ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας ποὺ ἔχουν συνάψει ἢ θὰ συνάψουν μία τέτοια κοινωνία μὲ ἐκπροσώπους τῶν οὐκρανικῶν μὴ κανονικῶν σχισματικῶν κοινοτήτων»…

Σύμφωνα μὲ τὴν Ἑλληνικὴ διαδικτυακὴ ἐφημερίδα Russian Athens, τὸν Ἰούνιο, πραγματοποιήθηκε μία λειτουργία στὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδας στὴν Ἀθήνα ( ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη κοινότητα αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας τέθηκε ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας τὸ 1924) , μὲ τὸν Μητροπολίτη Ἀνδρέα Κωνσταντῖνο, ὁ ὁποῖος προηγουμένως λειτουργοῦσε μαζὶ μὲ σχισματικούς.

Πρὶν ἀπὸ αὐτό, ὁ Ρῶσος ἱερέας, Πρωτοπρεσβύτερος Alexander Nosevich, ὁ ὁποῖος εἶχε ὑπηρετήσει στὴν Ἀθήνα γιὰ περίπου μιάμιση δεκαετία, ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας στὴ Μόσχα καὶ τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴ θέση τοῦ προϊσταμένου τῆς ἐκκλησίας. «Ὁ νέος ἀνέπτυξε μία ἔντονη δραστηριότητα, λόγω τῆς ὁποίας προέκυψε ἔντονη δυσαρέσκεια στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα, μὲ ἀποτέλεσμα μία ἀνοιχτὴ ἀντιπαράθεση», γράφει ἡ ἐφημερίδα «Russian Athens». Οἱ ἐπακόλουθες πολυάριθμες καταγγελίες πρὸς τὴν Ἀθηναϊκὴ Ἀρχιεπισκοπὴ δὲν ὁδήγησαν σὲ ὁρατὰ ἀποτελέσματα … Οὔτε ἡ ὀργὴ τῶν ἐνοριτῶν ἔπαιξε κανένα ρόλο στὴν μὴ ἐξουσιοδοτημένη  ἀπόφαση τοῦ νέου νὰ μετονομάσει στοὺς  χάρτες τοῦ Google, τὸ ὄνομα τοῦ Ναοῦ μὲ ἕνα Ρωσικὸ χαρακτηριστικὸ Sotira Likodimu “(τὸ παλιὸ ὄνομα τοῦ Ναοῦ πρὶν ὀνομαστεῖ  Ἁγία Τριάδα πρὶν τὸ 1855 καὶ τὸ καθεστὼς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πρεσβείας)

Ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε ὅτι τὸ 1847 τὸ κτίριο αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας, ποὺ βρίσκεται στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, ἀγοράστηκε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς Ρωσικῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία  ἐπισκευάστηκε σὲ βάρος τοῦ ρωσικοῦ θησαυροῦ. Μέχρι τὸ 1917, εἶχε τὸ καθεστὼς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πρεσβείας».

Previous Article

Τὰ σχέδια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Next Article

Ο Ακάθιστος Ύμνος στη Μητρόπολη από τον Αρχιεπίσκοπο