Ἀνατινάζει τὴν ἑνότητα ὁ Ἀρχ. Κύπρου!

Share:

Εἰς συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησεν ὁ Μακ. Κύπρου κ. Χρυσόστομος πυροδοτεῖ τὴν ἤδη τεταμένην κατάστασιν εἰς τὴν τοπικὴν Ἱεραρχίαν μὲ βαρυτάτας κατηγορίας κατὰ συν-Ἱεραρχῶν του! Παραθέτομεν ἀπόσπασμα, ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «politis.com.cy» τῆς 6ης Ἰουνίου 2022:

«Παραμένει τὸ θέμα μὲ τοὺς Μητροπολίτες ποὺ δὲν συλλειτουργοῦν μαζί σας;

Τοὺς εἶπα ὅτι, ἐνῷ ἤξεραν πὼς εἶμαι ἄρρωστος, γιατί δὲν ρώτησαν ποτέ, «ρὲ ἀδελφὲ τί κάνεις; Ποῦ πᾶς; Θέλεις καμιὰ βοήθεια;» Δὲν μὲ ρώτησαν ποτὲ καὶ ἦρθαν νὰ διαμαρτυρηθοῦν, γιατί δὲν μείναμε οὐδέτεροι στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας. Τοὺς εἶπα ὅτι ὑπάρχουν οἱ Τόμοι στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ὅποιος θέλει μπορεῖ νὰ τοὺς δεῖ. Ἡ Οὐκρανία δὲν ἄνηκε ποτὲ στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας. Ἂν δὲν θέλουν νὰ συλλειτουργήσουμε, ὥρα τους καλή, ἀλλὰ τοὺς εἶπα πὼς εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Τοὺς εἶπα: «Δὲν εἶστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Εἶστε προτεστάντες. Θὰ κάνει ὁ καθένας Ἐκκλησία δική του; Πάτε λάθος, κύριοι». Ὁ Λεμεσοῦ ἦρθε καὶ συλλειτουργήσαμε μαζὶ μὲ τὸν βοηθό του. Οἱ μόνοι ποὺ μείνανε, εἶναι ὁ Κύκκου μὲ τὸν Ταμασοῦ.

Ποῦ ἀποδίδετε τὴν ὑποστήριξη τῶν Μητροπολιτῶν πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας;

Νομίζω ἔχουν παρασυρθεῖ. Δὲν θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ὁ Κύκκου πιάνει χρήματα ἢ ἔχει ἀνάγκη χρημάτων ἀπὸ τὴ Μόσχα. Δὲν ἔχει. Μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ Ταμασοῦ ποὺ ἕνας Ρῶσος τοῦ ἔχτισε καὶ ἐκκλησία ἐκεῖ πάνω κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ.

Οἱ Μητροπολίτες Λεμεσοῦ καὶ Μόρφου;

Δὲν ὀρθοφρονοῦν. Ἐγὼ τοὺς εἶπα, καὶ τὰ ξεχνᾶμε δυστυχῶς αὐτά, ἐμεῖς νὰ μείνουμε οὐδέτεροι. Νὰ μὴ πᾶμε οὔτε μὲ τὸν ἕνα, οὔτε μὲ τὸν ἄλλο καὶ νὰ κάτσουμε νὰ σκεφτοῦμε, γιατί εἶναι καὶ οἱ δύο πεισματάρηδες καὶ δὲν θὰ τὰ βροῦν ποτέ. Χρειάζεται κάποιος νὰ τοὺς βοηθήσει νὰ τὰ βροῦν. Τοῦτος ὁ κάποιος εἶμαι ἐγώ. Δὲν εἶχε τὸ θάρρος ἄλλος νὰ πεῖ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ἢ τοῦ Πατριάρχη Μόσχας ὅτι κάνουν λάθος.

Ὑπάρχει ἐνδεχόμενο ἐκλογῆς Ἀρχιεπισκόπου ποὺ θὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας;

Δὲν μποροῦν. Εἶναι καλὰ ὀργανωμένη ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Θὰ σοῦ πῶ ἕνα παράδειγμα. Τιτλοποίησα στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας τέσσερα οἰκόπεδα στὴ Λεμεσό, γιὰ νὰ χτίσουν δική τους ἐκκλησία. Ὁ Λεμεσοῦ συμφώνησε, μὲ τὸν ὅρο νὰ μνημονεύουν πρῶτα τὸν ἴδιο καὶ μετὰ τὸν Πατριάρχη Μόσχας. Μαθαίνω ὅτι πῆγαν καὶ ἔβαλαν τὰ οἰκόπεδα ὑποθήκη, πιάσαν χρήματα καὶ χτίσαν μόνο τὸ καμπαναριὸ καὶ ξεμείνανε. Μόλις τὸ ἔμαθα, τοὺς εἶπα ὅτι τὰ οἰκόπεδα τὰ ἔδωσα, γιὰ νὰ χτίσουν ἐκκλησία καὶ ὄχι νὰ πᾶνε νὰ τὰ βάλουν ὑποθήκη, γιὰ νὰ πάρουν ριάλια. Ἐμένα, ἕνας Ρῶσος ἑκατομμυριοῦχος μοῦ ἔδωσε 2 ἑκατομμύρια, γιὰ νὰ χτιστεῖ ἡ ἐκκλησία στὸ χωριό μου. Γιατί δὲν ἔδωσαν, γιὰ νὰ χτιστεῖ ἡ δική τους ἐκκλησία;».

Previous Article

Tο Ουκρανικό Κοινοβούλιο καλείται να απαγορεύσει την Ουκρανική Εκκλησία

Next Article

Πόσους τόμους θὰ λάβη προκειμένου νὰ κατοχυρώση τὸ «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία»;