Ἀνεπίτρεπτα ἀνοίγματα τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας πρὸς τοὺς Οὐνίτας!

Share:

 Ο ΨΕΥΔΟΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Κιέβου Ἐπιφάνιος, ἕλκοντας τὴν αὐθάδειά του ἀπὸ τὴν εὔνοια τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου, ἄρχισε τὰ πάρε – δῶσε μὲ τοὺς προβατόσχημους οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας καὶ μάλιστα προανήγγειλε ἐξελίξεις. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Πραγματοποιήθηκε τὴν Πέμπτη 7 Μαρτίου ἡ συνάντηση τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας Μητροπολίτη Ἐπιφανίου μὲ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Ἑλληνόρυθμης Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας (Οὐνίτες) Ἀρχιεπίσκοπο Σβιατοσλὰβ Σεβτσιούκ. […] Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος ἐπισήμανε ὅτι οἱ δύο πλευρὲς ἐπιβεβαίωσαν τὴν ἀνάγκη ἀμοιβαίας κατανόησης καὶ συνεργασίας, καθὼς αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ τῆς Οὐκρανίας. ”Χάρη στὶς προσπάθειες τῶν προκατόχων μας, πολλὰ ἔχουν γίνει γιὰ νὰ θεραπεύσουν τὶς πληγὲς τοῦ παρελθόντος” τόνισε χαρακτηριστικὰ ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος. Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος σημείωσε πὼς ἔχει ἐπανειλημμένα τονίσει τὴν ἀνάγκη γιὰ διάλογο μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καὶ τὴν συνέχιση τῆς ὑπάρχουσας συνεργασίας. ”Σὲ θέματα πίστης ὅσο καὶ σὲ ἱστορικὰ θέματα, κάθε πλευρὰ ἔχει τὴ δική της γνώμη, κάποιες εἶναι κοντά, σὲ ἄλλες εἶναι ἀντίθετες. Τὸ λάθος ἦταν νὰ ὑπερεκτιμήσουμε τέτοιες διαφορὲς καὶ νὰ τὶς ὑποτιμήσουμε. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἀπαιτεῖται περαιτέρω διάλογος – προφανῶς μακρύς, μερικὲς φορὲς περίπλοκος καὶ ἐπώδυνος”, ἀναφέρει σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος. ”Εἴμαστε ἀνοιχτοὶ σὲ ἕνα τέτοιο διάλογο, θέλουμε νὰ εἶναι ἐποικοδομητικὸς καὶ γόνιμος, λαμβάνοντας ὑπόψη ὅλες τὶς ἐσωτερικὲς καὶ ἐξωτερικὲς προκλήσεις γιὰ τοὺς συμμετέχοντες” ὑπογράμμισε κλείνοντας ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος» (Ἱστ. Ρομφαία)! Καλὰ διαβάσατε: Γιὰ τὸν Μητρ. Ἐπιφάνιο οἱ καραμπινάτες δογματικὲς διαφορὲς μὲ τὸν παπισμὸ «βαπτίστηκαν» ὡς «γνῶμες», τὶς ὁποῖες κάναμε λάθος καὶ τὶς ὑπερεκτιμήσαμε! Δυσ­τυχῶς ἐπαληθεύονται οἱ φόβοι μας ὅτι ἡ «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» ἀρχίζει ἀπὸ στὴν Οὐκρανία!

Previous Article

Τον Αρχιεπ. Κύπρου υποδέχτηκαν στο Βελιγράδι

Next Article

Μυστικαὶ συνομιλίαι διὰ τὸ οὐκρανικὸν