Ἀνεπιθύμητα τὰ παιδιὰ εἰς τὰ ξενοδοχεῖα!

Share:

  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ θεωροῦνται πιὰ «βάρος» καὶ ἐμπόδιο στὸν ξέφρενο εὐδαιμονισμὸ τῆς ἐποχῆς μας. Δεῖτε μία ἀπίστευτη ἀποκάλυψη τοῦ ἀρθρογράφου κ. Γ. Παπαθανασόπουλου: «Ἀνεπιθύμητα τὰ παιδιὰ σὲ ξενοδοχεῖα. Ὡς νὰ εἶναι ἀποδιοπομπαῖα τραγιά. Εἶναι ἡ νέα πρόταση τοῦ προοδευτισμοῦ, ἢ μᾶλλον μία ἀκόμη ἀπόδειξη τῆς παρακμῆς τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἡ μόδα ξεκίνησε  ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, πέρασε στὴν Ἀγγλία, στὴ Γαλλία καὶ ἔφτασε καὶ στὴν Ἑλλάδα. Πανάκριβο ξενοδοχεῖο (οἱ τιμὲς ἀνὰ ἡμέρα φτάνουν τὰ 2.500 Εὐρὼ) σὲ κοσμικὸ νησὶ τοῦ Αἰγαίου διαφημίζεται ὅτι ἀπαγορεύει τὴ διαμονὴ στὸ ξενοδοχεῖο στὶς οἰκογένειες μὲ παιδιά. […]Τὰ φαινόμενα μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῶν παιδιῶν, τρελλὰ γιὰ πολλούς, παρακμιακὰ γιὰ ἄλλους, ἔχουν ὡς ρίζα τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴν ἡδονή, στοιχεῖα τῆς μετανεωτερικότητας. Αὐτὰ τοὺς ὁδηγοῦν σὲ φαντασιώσεις, ποὺ τοὺς κάνουν, ὡς ναρκωτικά, νὰ ξεφύγουν, γιὰ λίγες ἡμέρες, ἀπὸ τὴν πραγματικότητα τῆς ζωῆς. Τὸ νὰ ἀρνοῦνται τὰ παιδιὰ εἶναι εἶδος ἀπαρτχάϊντ. Ἡ πραγματικὴ εὐχαρίστηση τῶν ἐνηλίκων, εἶναι κοντὰ στὰ παιδιά, νὰ τοὺς δείχνουν ἀγάπη καὶ κατανόηση, νὰ διαμορφώνουν ἠθικὲς συνειδήσεις, νὰ τοὺς μαθαίνουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴ ζωή. Ἡ ἀδιαφορία καὶ ἡ  ἐχθρότητα πρὸς αὐτὰ προκαλοῦν τραύματα, ποὺ θὰ φανοῦν ἀργότερα στὴ ζωή τους, ὅταν θὰ εἶναι νέοι. Τότε θὰ κραυγάσουν στοὺς ἐνήλικες: “Ἂν ἦταν νὰ μᾶς μεγαλώσετε μὲ ἐχθρότητα, γιατί δὲν μᾶς σκοτώνατε  ἀπὸ τὴν ἀρχή,  νεογέννητους ἢ ἀγέννητους, γιὰ νὰ ἀπαλλαγεῖτε μία καὶ καλὴ ἀπὸ ἐμᾶς”» (Ἱστ. Ἀκτῖνες)! Ἰδοὺ ἡ ἐξήγηση τοῦ δαιμονικοῦ οἴστρου τῶν ἐκτρώσεων στὶς τραγικὲς ἡμέρες μας!

Previous Article

Ἡ Ἑλλὰς ὑπὲρ τοῦ ὁρισμοῦ ἐπιτρόπου προασπίσεως τῶν σοδομιστῶν εἰς τὴν Ε.Ε.!

Next Article

Xριστιανική μαρτυρία στην αντιχριστιανική στάση των υποστηρικτών του Europride