Ἀνεπιθύμητος ὁ Γ.Γ. Θρησκευμάτων

Share:

Ἐταυτίσθη πλήρως μὲ τὴν πολιτικὴν τοῦ Σύριζα καὶ παρέμεινεν εἰς τὴν θέσιν του, ὄχι ἐπειδὴ ἔπραξε τὸ δίκαιον ἀλλὰ τὸ ἀρεστόν… ὅπως π.χ. τὰ κονδύλια ποὺ ἔδωσε παραμονὰς ἐκλογῶν εἰς τὸν Σεβ. Δημητριάδος, ποὺ ὁδηγεῖ εἰς «διαίρεσιν» τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος! Ὄχι μόνον Ἱεράρχαι ἀλλὰ καὶ ἡ Ἱερὰ Κοινότης ἐπιθυμεῖ τὴν ἄμεσον ἀπομάκρυνσίν του. Ὑπάρχουν πολλὰ ἱκανώτερα πρόσωπα, ποὺ τυγχάνουν εὐρείας ἀποδοχῆς. Ἐρωτήματα: Διατί δὲν ζητᾶ ἐκ τῆς θέσεώς του τὴν διαθεσιμότητα τοῦ Ἀρχιμ. Φιλοθέου Δέδε; Τί συμβαίνει; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Πρῶτο θέμα» τῆς 14ης Ἰουλίου 2019:

«Μὲ τὴ νέα πολιτικὴ ἡγεσία στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, πολλοὶ Μητροπολίτες, μαθαίνω, περιμένουν καὶ τὴν ἀλλαγή, ἐπιτέλους, τοῦ γενικοῦ γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζῆ, ὁ ὁποῖος ἐπιβίωσε τριῶν κυβερνήσεων, ἐνῷ παλιότερα ἦταν στὸ ἐπιτελεῖο τοῦ Θεόδωρου Πάγκαλου, ὅταν ἐκεῖνος μεσουρανοῦσε στὴν πολιτικὴ ζωή. Εἶναι δεκάδες οἱ ἱεράρχες ποὺ περιμένουν τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ κ. Καλαντζῆ, ποὺ ὑπηρέτησε μία χαρὰ τὴν πολιτικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπὶ τεσσεράμιση χρόνια. Καὶ διατίθενται νὰ καταστήσουν σαφεῖς τὶς ἀρνητικὲς διαθέσεις τους ἀπέναντι στὸν συγκεκριμένο παράγοντα. Μαθαίνω ἐπίσης ὄχι δὲν εἶναι ἡ μόνη ἀλλαγὴ ποὺ περιμένουν γιὰ πρόσωπα ποὺ διαχειρίστηκαν αὐτὰ τὰ χρόνια ἐκκλησιαστικὲς ὑποθέσεις ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας, ταυτιζόμενα μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ».

Previous Article

Ἡ ἔκφρασις «λύπης» τοῦ Πάπα Φραγκίσκου διὰ τὸ Οὐκρανικόν!

Next Article

«Πατήρ», «Υἱὸς» καὶ «Κύριος» διὰ τοὺς παπικοὺς μαθητάς!

Διαβάστε ακόμα