Ἀνησυχητικόν: Τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας ἱδρύει Ἐξαρχίαν εἰς τὴν Ἀφρικήν!

Share:

ΙΔΟΥ τὰ πρῶτα τραγικὰ ἀποτελέσματα τῆς «βατικανοποιήσεως» τοῦ Φαναρίου: Εἶναι σὲ ἐξέλιξη δραματικὲς ἐξελίξεις στὸ χῶρο τῆς παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας, μὲ τὴν πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας νὰ ἱδρύσει Πατριαρχικὴ Ἐξαρχία Ἀφρικῆς, μετὰ τὸ σχίσμα ποὺ δημιούργησε ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος, μὲ τὴν χορήγηση τῆς αὐτοκεφαλίας στὸ ἐκκλησιαστικὸ μόρφωμα τῶν σχισματικῶν, ἀφορισμένων καὶ ἀχειροτόνητων στὴν Οὐκρανία. Ἀντὶ γιὰ τὴν πολυπόθητη εἰρήνη στὴν ταραγμένη καὶ διχασμένη Οὐκρανία, ὅπως διατείνεται ὁ ἴδιος, προκάλεσε τεράστιο πρόβλημα στὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία. Ἀντὶ νὰ θεραπευτεῖ τὸ τοπικὸ σχίσμα στὴν Οὐκρανία, προκάλεσε παγκόσμιο σχίσμα, τὸ ὁποῖο βαθαίνει ὅλο καὶ περισσότερο. Ἡ εἰσπήδηδη τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας στὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ἔγινε, διότι ὁ «Κριτὴς τῆς Οἰκουμένης», πιεζόμενος ἀπὸ σκοτεινὲς δυνάμεις, ἀκολούθησε τὴ «γραμμὴ» Βαρθολομαίου καὶ ἀναγνώρισε τοὺς σχισματικούς τοῦ Κιέβου. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες «Αὐτὴ τὴ στιγμὴ τουλάχιστον ἑκατὸ ἐνορίες τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας μὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς ἐφημερίους τους δήλωσαν τὴν ἐπιθυμία νὰ ἐνταχθοῦν στοὺς κόλπους τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ὑπέβαλαν τὰ σχετικὰ αἰτήματα στὸν Ἁγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν Κύριλλο ἀκόμη τὸ 2019, μετὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς σχισματικῆς ὁμάδας ἀπὸ τὸν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας» (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδοξίας)! Ἡ κατάσταση στὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία παίρνει τραγικὲς διαστάσεις καὶ ὁ «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς» δὲν δείχνει τὴν παραμικρὴ διάθεση νὰ θεραπεύσει τὸ μοιραῖο σφάλμα του, συνεχίζοντας νὰ ὑπηρετεῖ γεωπολιτικὰ συμφέροντα, γιὰ νὰ ἔχει τὴ στήριξη τῶν δυνατῶν τοῦ κόσμου!

Previous Article

Ηγέτες του ουκρανικού σχίσματος μαριονέτες μεγάλων πολιτικών παραγόντων

Next Article

Οι χριστιανοί απειλούνται στο λίκνο της πίστεώς τους