Ἀνοίκειος ὁ λόγος τοῦ Σεβ. Ὕδρας

Share:

Ὁ Σεβ. Ὕδρας κ. Ἐφραὶμ προεξῆρχεν εἰς τὴν κηδείαν τοῦ π. Ἀν. Κουστένη τῆς 17ης Μαΐου 2021, ἐκπροσωπῶν τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν. Βεβαίως εἴθισται εἰς νεκρολογίας ἡ ὑπερβολὴ ἀλλὰ ἕως ἑνὸς ὁρίου… τὴν σκοπιμότητα τῆς ἀναφορᾶς εἰς τὰ ἐμβόλια τὴν ἀφήνομεν εἰς τὴν κρίσιν τῶν ἀναγνωστῶν… Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὅπως τὴν κατέγραψεν ἡ ἱστοσελὶς τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου «orthodoxianewsagency.gr»:

«Ὁ Γέροντας, ὅπως καὶ ὁ ἅγιος Πορφύριος, ἔβλεπε τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς «ἐξαρχεῖτες» σὰν παιδιὰ προβληματικά… Κοντὰ στὸν ἅγιο Πορφύριο ἔζησε τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὅλος φῶς, ὅλος χαρά, ὅλος εὐσπλαγχνία, ὅλος εὐεργεσία, ὅλος ἀγάπη… Μέσα στὸ ἀπέριττο, φτωχὸ κελλίον του ἔγιναν πολλὲς νεκραναστάσεις πνευματικὲς καὶ εἶχαν τὴν αἴσθηση ὅτι ὁ ἴδιος ὁ μακαριστὸς Γέροντας τῶν Ἐξαρχείων μετεῖχε τῆς ἁγιότητος καὶ αὐτὸ ἦταν ἐμφανὲς ἀπὸ τὰ διάφορα χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ παρ’ ὅτι ἐπιμελῶς τὰ ἔκρυβε, αὐτὰ τὸν πρόδιδαν… Ἡ τελευταία τηλεφωνικὴ συνομιλία μας: «Φιλῶ τὸ χέρι σας. Ἐγὼ τὸ δικό σας. Γέροντα νὰ κάνω τὸ ἐμβόλιο; Νὰ τὸ κάνεις…».

Previous Article

Αντίσταση στην Εποχή της Τεχνολογικής Φεουδαρχίας

Next Article

Ο φόβος που έχουν ενσπείρει τα ΜΜΕ έχει επιτύχει να καταστήσει τον λαό υπάκουο και πειθήνιο

Διαβάστε ακόμα