Ἀντιδρᾶ ἡ «Κουτλουμουσιανὴ Σκήτη» εἰς τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Κων/λεως

Share:

Αἱ ἀντιδράσεις μαίνονται εἰς τὸ Ἅγιον Ὅρος. «Στρατευμένα» δημοσιεύματα προσπαθοῦν νὰ τὰς κατευνάσουν. Ἀνεγνώσαμεν ἄρθρον τῆς δημοσιογράφου κ. Μ. Ζιώζιου εἰς τὴν ἱστοσελίδα ethnos.gr τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 2019, ὅπου μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:

«Ἰδιαίτερο προβληματισμὸ καὶ πολλὰ ἐρωτήματα δημιουργοῦνται μὲ τὴ νέα ὑποβολὴ αἰτήματος τῆς ἁρμόδιας Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὄρους νὰ ἐπισκεφθεῖ ξανὰ τὸ Φανάρι -αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, σύμφωνα μὲ ἀσφαλεῖς πληροφορίες- μὲ σκοπὸ νὰ συζητήσει γιὰ ἀκόμη μία φορὰ λεπτομέρειες γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στὴν Ἀθωνικὴ Πολιτεία ἀπὸ τὶς 19 ἕως τὶς 22 Ὀκτωβρίου.

Οἱ ὑπάρχουσες ἀπορίες δὲν δικαιολογοῦνται ἐφόσον ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἶναι ἐπίσκοπος τῆς Ἀθωνικῆς Χερσονήσου μὲ ἀπόλυτη πνευματικὴ καὶ διοικητικὴ δικαιοδοσία, ὅπως προβλέπεται γιὰ κάθε μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος ποιμαίνει ἔστω καὶ τὴν πιὸ μικρὴ ἐπαρχία…

Φαίνεται ὅτι οἱ διαμένοντες στὴ Σκήτη τῆς Μονῆς Κουτλουμουσίου, ποὺ εἶναι καὶ ἡ μεγαλύτερη καὶ πολυπληθέστερη, ἐμφανίζουν «περίεργες» καὶ ἀνεξήγητες συμπεριφορὲς γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Ἴσως γιατί τὴν ἐπισκέπτεται μόνο καὶ μόνο, ὅπως λένε, γιὰ νὰ δειπνήσει στὸ κελλὶ ὅπου ἄλλοτε ζοῦσε ὁ γνωστὸς λόγιος καὶ συγγραφέας μοναχὸς Μωυσῆς καὶ νὰ τιμήσει τὴ μνήμη του».

Ἡ δημοσιογράφος ἀγνοεῖ παντελῶς ὄχι μόνον τὴν ἱστορίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καθὼς ἕως καὶ τὸν 14ον αἰῶνα Ἐπίσκοπος ἦτο ὁ Σεβ. Ἱερισσοῦ (γεγονὸς ποὺ τοῦ ἀναγνωρίζεται καὶ πάλι μὲ Πατριαρχικὸν Σιγγίλιον τὸν 17ον αἰῶνα), ἀλλὰ καὶ τὸν ἐν ἰσχύει Καταστατικὸν Χάρτην, ὁ ὁποῖος τὸ μοναδικὸν ποὺ ἀναγνωρίζει εἰς τὸν Κων/λεως εἶναι ἡ μνημόνευσις. Ἂς μὴ ὑπαγορεύουν οἱ Φαναριῶται δημοσιεύματα μόνον δι’ ἐντυπώσεις.

Previous Article

Ουδείς λόγος συντρέχει να αντικατασταθεί το ‘’νίκας τοις βασιλεύσι’’

Next Article

ΔΙΣ ΚΑΙ ΠΕΘ ΣΥΜΠΛΕΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Διαβάστε ακόμα