Ἀντιφατικὰ μηνύματα

Share:

   Ὁ Μητροπολίτης Δέρκων ἦτο ὁ μοναδικὸς κληρικός, ὁ ὁποῖος ἐφόρει μάσκα. Ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης διατί δὲν ἐφόρει; Ἂν πάλιν ἀνήκει εἰς τὰς εὐπαθεῖς ὁμάδας, διατί μετέπειτα τὴν ἀφήρεσεν; Ἡ ἐπιστήμη, ὁ φόβος ἢ τελικὰ ἡ σύγχυσις κυριαρχεῖ; Συμφώνως πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Πατρῶν τῆς 5ης Νοεμβρίου 2022:

   «Σὲ κλῖμα βαθειᾶς συγκινήσεως, ἀλλὰ καὶ πνευματικῆς χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης, ἡ Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν ὑπεδέχθη, τὴν θαυματουργὸν καὶ περίπυστον Εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα… Στὴν ὑποδοχὴ παρέστη καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται  κατὰ τὸ διήμερον αὐτό, στὴν πόλη τῶν Πατρῶν, ὡς καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος».

Previous Article

Παρηκολουθεῖτο ὁ Ἀνδριανουπόλεως!

Next Article

Ὁ Ἰμάμης τῆς Κώου ὑπεδέχθη τὸν Κων/λεως