Ἀνόσιος καὶ ἀνούσιος διάλογος μὲ αἱρετικοὺς Ἀγγλικανούς

Share:

Φωτογραφία ἀρχείου

Οἱ ἀνόσιοι καὶ ἀνούσιοι «θεολογικοὶ διάλογοι» δίνουν καὶ παίρνουν! Ἀπὸ τὶς 7-14 Ὀκτωβρίου διεξήχθη ἕνας τέτοιος στὴν Ἀθήνα, μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν Ἀγγλικανῶν. Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση: «Ἡ Ἐπιτροπὴ συζήτησε διεξοδικῶς καὶ ὁριστικοποίησε ἕνα συμφωνημένο κείμενο σχετικὸ μὲ τὸ θέμα “Εὐθανασία, Εὐζωία: Ἡ Βεβαία καὶ Ἀσφαλὴς Ἐλπίδα (Συμφωνία τῆς Πεντέλης)”. Ἡ Ἐπιτροπὴ ξεκίνησε συζητήσεις στὸ θέμα τῆς δωρεᾶς ὀργάνων καὶ προτίθεται νὰ συνεχίσει τὴν ἐξέταση αὐτοῦ τοῦ θέματος στὴν ἑπόμενη συνεδρίασή της» (Ἱστ. Ρομφαία)! Ναὶ καλὰ διαβάσατε, ἡ ἐπιτροπὴ διαλόγου ἀσχολήθηκε μὲ τὸ «φλέγον» θέμα τῆς εὐθανασίας καὶ τῆς δωρεᾶς ὀργάνων, ἀφήνοντας ἄγγιχτες τὶς πραγματικὲς καὶ χαώδεις δογματικὲς καὶ ἄλλες διαφορὲς μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τοῦ αἱρετικοῦ Ἀγγλικανισμοῦ!  Μὲ ἄλλα λόγια τὸ πρόβλημά μας μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Ἀγγλικανοὺς εἶναι ἂν συμφωνοῦμε ἢ ὄχι, στὸ «ξεφόρτωμα» τῶν βαρειὰ ἀσθενῶν καὶ στὴν «δωρεὰ» ὀργάνων ζωντανῶν ἀνθρώπων, φονεύοντάς τους καὶ ὄχι τὸ ἀγεφύρωτο δογματικὸ χάσμα! Ὡς μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, συμμετεῖχαν καὶ «ἐπισκοπίνες», τὶς ὁποῖες οἱ «δικοί» μας ἀναγνώρισαν «πλαγίως», διὰ τῆς ἀποδοχῆς τους! Φυσικά, δὲν ἔλειψαν καὶ οἱ συμπροσ­ευχές, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πεντέλης! Διερωτόμαστε: Οἱ συμμετέχοντες «δικοί» μας δὲν φοβοῦνται τὸ Θεὸ καὶ δὲν ντρέπονται τὸν ἑαυτό τους;

Previous Article

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ!

Next Article

«Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ προσπαθεῖ νὰ κλείση τὸ Ὀρφανοτροφεῖο»