Ἀπέστειλεν ἐπιστολάς;

Share:

Ἐνῶ ἐκτυλίσσονται δραματικὰ γεγονότα μὲ τὸ Οὐκρανικὸν διὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Σεβ. Μεσογαίας ἀποφεύγει νὰ κάνη ἔστω καὶ μίαν δήλωσιν. Ἐσιώπησε παραλλήλως καὶ διὰ τὰ νέα θρησκευτικά. Πληροφορίαι ἀναφέρουν ὅμως ὅτι εὗρεν ἀρκετὸν χρόνον νὰ ἀποστείλη ἐπιστολὰς διὰ τὰς προσεχεῖς Ἀρχιερατικὰς ἐκλογάς! Ποῖα τελικῶς εἶναι τὰ καθήκοντα τοῦ Ἐπισκόπου; Ὡς ἀναφέρει ὁ κ. Σ. Τζούμας εἰς τὴν ἱστοσελίδα exapsalmos.gr τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2019:

«ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια εἶχε πεῖ ὅτι, ὅταν χηρέψει ἡ Λῆμνος θὰ πᾶμε ἐκεῖ τὸν Πλά­τωνα…Τὸν Ἀρχιμ. Ἱερόθεο Καλογερόπουλο, Γραμματέα Συν­οδικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας προωθεῖ ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἀπέστειλε πρὸς ὅλους τοὺς Ἱεράρχες μία πολὺ θερμὴ καὶ ὑποστηρικτικὴ τῆς ὑποψηφιότητας τοῦ Ἀρχιμ. Ἱεροθέου ἐπιστολή».

Previous Article

Θα διακονώ έως ότου ο Θεός μου επιτρέπει να μπορώ να διακονώ

Next Article

Η νομική πραγματικότητα για τα Θρησκευτικά