Ἀπίστευται βεβηλώσεις Ἱ. Ναῶν εἰς τὴν Ἀλβανίαν!

Share:

ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ γείτονές μας, ἀποδείχτηκε ὅτι δὲν ἔχουν οὔτε ἱερὸ οὔτε ὅσιο. Τελευταῖα «κατόρθωμά» τους: διοργάνωση προεκλογικῶν συγκεντρώσεων μέσα σὲ ὀρθόδοξους ναούς! Δεῖ­τε τὴν εἴδηση: «ὁ Δήμαρχος Τεπελενίου, φανατικὸς στρατιώτης τοῦ Ράμα, διοργάνωσε συγκέντρωση τῶν ὀπαδῶν του ἐντὸς τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ τοῦ Προφήτη Ἠλία στὸ Λέκλι! Καὶ στὴ συνέχεια ἀκόμη πιὸ ἀδίστακτος ἀνάρτησε φωτογραφίες καὶ κείμενο καυχόμενος γιὰ τὸ κατόρθωμά του. Τὰ ΜΜΕ τῆς χώρας βουίζουν σήμερα γιὰ τὴν ἀκραία αὐτὴ ἱερόσυλη πράξη, ἐνῶ ἀντιδροῦν πολιτικοὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους πολιτικοὺς χώρους. Ἔνοχη σιωπὴ ἀπ’ τὸ Ράμα ποὺ μόνο συμπτωματικὰ ὄχι βρίσκεται σὲ περιοδεία στὴν περιοχή! Ἀναλόγως ἄλλη παλικάρα του στὴν περιοχὴ τῆς Μουζακιᾶς, ὑποψήφια στὸ Δῆμο Ροσκοβέτσι ἔκανε κομματικὴ ἐκδήλωση στὸ Ναὸ τοῦ χωριοῦ Κουργιανί. Ὁ ἴδιος ὁ Ράμα μὲ τὴ σαδιστικὴ συμπεριφορὰ εἶχε σήμερα συγκέντρωση στὴν Πρεμετή, λίγα μόλις μέτρα ἀπ’ τὸ Ναὸ τῆς Παν­αγίας. Πρὶν 6 χρόνια ἄλλος Δήμαρχος ἐκεῖ ὠθούμενος ἀπ’ τὸ ἀφεντικό του εἶχε διώξει ἀπ’ τὸ κτίριο τοὺς πιστοὺς ἐνῷ εἰκόνες καὶ ἱερὰ σκεύη πετάγονταν στὰ αὐτοκίνητα σκουπιδιῶν. Ὁ ἴδιος ὁ Ράμα γιὰ νὰ τοὺς ἐγκαρδιώνει παραπέρα πῆρε ὅλη τὴν εὐθύνη πάνω του γιὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου στοὺς Δρυμάδες. Ἡ Ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ παρέλαβε τὴ σκυτάλη καὶ ἐπέτρεψε ὡς σὰ νὰ εἶναι δικά της πασαρέλες μόδας καὶ συναυλίες ἀκατάλληλης μουσικῆς ἐντὸς ναῶν τῶν Ὀρθόδοξων ἐνοριῶν. Τὸ δὲ Ἰνστιτοῦτο Πολιτιστικῶν Μνημείων κουβάλησε Οὐνίτες νὰ ἱερουργήσουν προκλητικὰ στὸ Λάμποβο τοῦ Σταυροῦ» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Τὰ καλόπαιδα τοῦ Ράμα εἶναι οἱ φυσικοὶ διάδοχοι τοῦ ἀλήστου μνήμης αἱμοσταγοῦς Ἐνβὲρ Χότζα, συνεχίζοντας τὸ «πολιτισμικό» του ἔργο! Αὐτὸ εἶναι τὸ εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους, τὴν ὁποία ὀφείλουν στὸν ὀρθόδοξο ἑλληνικὸ λαό!

Previous Article

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑΙ ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ 1958 ΔΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΝ

Next Article

Δεν θα συζητηθεί στη προσεχή Ιερά Σύνοδος το “Ουκρανικό”

Διαβάστε ακόμα