Ἀπίστευται ἀπειλαὶ ἀπὸ «Ἑλληνικὸν» Ἰσλαμικὸν κόμμα!

Share:

ΤΑ ΜΙΛΙΟΥΝΙΑ τῶν λαθρομεταναστῶν ἀλλοθρήσκων καὶ κυρίως τῶν μουσουλμάνων, τοὺς ὁποίους ὁ πρώην ὑπουργὸς παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου χαρακτήρισε, στὰ ἐγκαίνια τοῦ ἰσλαμικοῦ τζαμιοῦ στὴν Ἀθήνα, ὡς «τεράστιο πλοῦτο» γιὰ τὴ χώρα μας, ἀκόμα δὲν πάτησαν τὸ πόδι τους στὴν ποτισμένη μὲ ποταμοὺς αἱμάτων, ἀπὸ τὶς σφαγές τους, στὰ μαῦρα χρόνια τῆς δουλείας καὶ ὄχι ἁπλὰ ἀπαιτοῦν δικαιώματα, ἀλλὰ μᾶς κατηγοροῦν ὡς «χριστιανοφασίστες» καὶ μᾶς ἀπειλοῦν ὅτι «θὰ πληρώσουμε γιὰ τὰ ἐγκλήματά μας»! Δεῖτε τὴν ἀπίστευτη καὶ λίαν ἀνησυχητικὴ ἀνακοίνωση τοῦ πολιτικοῦ φορέα, ποὺ ἵδρυσαν, προκειμένου νὰ προωθήσουν τὰ δικαιώματά τους καὶ νὰ πάρουν μελλοντικὰ καὶ τὴν ἐξουσία, διὰ τῆς ἀνορθόγραφης γραφίδας τοῦ προέδρου τοῦ Ἰσλαμικοῦ Σοσιαλιστικοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος Ἑλλάδας, Ἀχμὲτ Ἰλάχι: «Ὥς πότε θὰ ἀφήνουμε τοὺς χριστιανοφασίστες νὰ κάνουν τὰ ἐγκλήματά τους ἀτιμώρητοι; Τὸ χριστιανοφασιστικὸ κράτος ἐννοεῖται ὅτι θὰ προστατέψει τοὺς συνιδεολόγους δρᾶστες καὶ οἱ ἀρχὲς θὰ κάνουν τὰ στραβὰ μάτια ὡς συνήθως, ὁπότε φίλοι ἀγωνιστὲς μουσουλμάνοι καὶ μουσουλμάνες τί περιμένουμε; Ξεσηκωθεῖτε γιὰ τὰ δικαιώματά σας! Μὴ περιμένετε ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη νὰ κάνει τίποτα, πρέπει νὰ πάρουμε ἐπιτέλους τὶς τύχες μας στὰ χέρια μας, ὅσο καθόμαστε μὲ χέρια σταυρωμένα ὅλο ἕνα καὶ περισσότερα περιστατικὰ σὰν καὶ αὐτὸ θὰ γίνονται. Φτάνει ποιά, ἡ ὥρα τοῦ Ἀλλὰχ ἔρχεται!!!» (Ἱστ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Ἰδοὺ ποῦ μᾶς ὁδήγησαν οἱ ἐθνομηδενιστὲς πολιτικοί μας μὲ τὶς ἄφρονες πολιτικές τους, στὴν κόψη τῆς ἰσλαμικῆς χατζάρας! Δυστυχῶς!

Previous Article

Ἡ ἀμετανοησία καὶ ἡ βλασφημία τοῦ Πάπα Φραγκίσκου

Next Article

Ανεπιθύμητος στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Δυρραχίου και η οικογένειά του

Διαβάστε ακόμα