Ἀπίστευτον: Ἐκάλεσαν μουφτῆδες νὰ παρουσιάσουν τὴν «ἀξίαν τῆς γυναικὸς» εἰς τὸ Ἰσλάμ!

Share:

   Πρὶν λίγο καιρὸ πραγματοποιήθηκε στὴν αἴθουσα συν­εδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐκδήλωση παρουσίας τόμου σχετικὰ μὲ τὴν βία ἐναντίον τῶν γυναικῶν. Μεταξὺ τῶν προσκεκλημένων ἦταν καὶ οἱ μουφτῆδες τῆς Θρᾴκης, νὰ μιλήσουν γιὰ τὸν «σεβασμὸ τῆς γυναίκας στὸ Κοράνιο»! Ἐπίσης συμπεριλήφθησαν στὸν τόμο καὶ κείμενά τους! Τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς ἀνακοίνωσε: «Γιατί θεωρήθηκε ἀναγκαία ἡ συμβολὴ τῆς “ὀπτικῆς τῶν Θρησκειῶν” καὶ ἐν προκειμένῳ τοῦ Ἰσλάμ, μὲ ὁμιλητὲς ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν χῶρο αὐτό; Δὲν ἀρκεῖ ἡ κρυστάλλινη Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ διδασκαλία γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἀξίας τῆς γυναίκας καὶ τῆς θέσης της στὴν κοινωνία, ὥστε νὰ χρειάζεται νὰ συμπληρωθεῖ ἀπὸ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἰσλάμ; Εἴδαμε τὴν συμμετοχὴ καὶ μουσουλμάνων “θεολόγων” στὸ Συνέδριο, ὅπως καὶ τὴν συμπερίληψη κειμένων μουσουλμάνων μουφτήδων στὸν Τόμο, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο μᾶς ἔθλιψε βαθύτατα. Τὰ μουσουλμανικὰ αὐτὰ κείμενα προβάλλουν μονόπλευρα ὁρισμένα μόνον, “ἀνώδυνα”, διδάγματα τοῦ Κορανίου γιὰ τὴν γυναῖκα, ἐνῷ ἀποσιωποῦν μία πληθώρα ἄλλων, τὰ ὁποῖα συνθέτουν τὴν δραματικὴ θέση της στὸ Ἰσλάμ, ὅπως αὐτὴ καταδίνεται σὲ χῶρες ὅπου κυριαρχεῖ τὸ Ἰσλάμ, ὅπως λ.χ. στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τὸ Ἰράν»! Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ θιασῶτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐθελοτυφλοῦν γιὰ τὴν τραγικὴ πραγματικότητα, ἐν προκειμένῳ στὸ δαιμονικὸ Ἰσλάμ, γιὰ νὰ μὴ «χαλάει ἡ σούπα» τοῦ πανθρησκειακοῦ ὁράματος! Διερωτόμαστε ἄν, οἱ δικοί μας συμμετέχοντες στὴν ἐκδήλωση, αἰσθάνονταν ἄνετα βλέποντες τοὺς δύο μουσουλμάνους «θεολόγους» νὰ ὁμιλοῦν ἐπὶ τοῦ συνοδικοῦ βήματος, κάτω ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὶς «ἀξίες» τοῦ Ἰσλάμ!

Previous Article

Ἀπορίαι ἀπὸ ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ

Next Article

Ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια εἰς τοὺς σεισμοπαθεῖς