Ἀπίστευτον: Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος ἀναγνωρίζει «ἁγίους τῶν θρησκειῶν»!

Share:

   Ὁ «θιγμένος» γιὰ τὴν καύση τοῦ «ἁγίου» Κορανίου Πατρ. Βαρθολομαῖος, στὴν δριμύτατη διαμαρτυρία του, φρόντισε νὰ τονίσει, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, καὶ τὰ διαθρησκειακά του φρονήματα. Δεῖτε τί δήλωσε: «Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, εἶναι ἀναγκαῖο τέτοιες πράξεις κατὰ τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν ἁγίων τῶν θρησκειῶν νὰ τιμωροῦνται μὲ τὸν πιὸ σκληρὸ τρόπο ἀπὸ τὰ κράτη καὶ τὸ νόμο, χωρὶς νὰ καταφεύγουμε σὲ ὑπεράσπιση τοῦ τύπου εἶναι ‘τρελὸς’ ἢ ‘ἀδαής’, καθὼς προβλέπεται ὅτι τέτοιες πράξεις μποροῦν νὰ δημιουργήσουν διχόνοια στὶς κοινωνίες». Μάλιστα κάλεσε σὲ κοινὴ δράση ἐνάντια σὲ παρόμοιες ἐνέργειες, τονίζοντας: «Τὸ  κα­θῆκον μας τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν εἶναι νὰ κηρύττουμε σεβασμὸ πρὸς τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τῶν μελῶν τῶν διαφορετικῶν θρησκειῶν, νὰ κινούμαστε στὸν ἴδιο ἄξονα καὶ νὰ καταδικάζουμε ὅλοι μας τέτοιες ἀσεβεῖς ἐνέργειες. Ἐκφράζουμε τὴ βαθιά μας θλίψη στοὺς μουσουλμάνους πολίτες σας μέσῳ ἐσᾶς, εὐχόμαστε στὸν Παντοδύναμο Κύριό μας νὰ δώσει σὲ ὅλους τοὺς ὑπηρέτες του τὴν ἱκανότητα νὰ ζοῦν μὲ ἀμοιβαῖο σεβασμό, ἐνσυναίσθηση καὶ κατανόηση» (Ἱστ. Ἔθνος)! Καλὰ διαβάσατε, ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος ἔκαμε λόγο γιὰ «ἁγίους τῶν θρησκειῶν», ἀρνούμενος προφανέστατα, ὅτι ἁγίους ἀναδεικνύει μόνο ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ!  Ὁ τραγικὸς αὐτὸς ἄνθρωπος ἔχει χάσει ὁλότελα τὸν πνευματικό του προσανατολισμὸ καὶ τὸ χειρότερο ἀποπροσανατολίζει καὶ ἄγνωστο ἀριθμὸ πιστῶν ποὺ τὸν ἀκούει!

Previous Article

Ἡ θεοποίησις τῆς γῆς καὶ ὁ ρόλος τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου

Next Article

Ὑπάρχει Πρωτεῖον Ἀνατολῆς;