Ἀπαράδεκτος παρουσία Μητροπολίτου εἰς «χειροτονίαν» αἱρετικοῦ «Εὐαγγελικοῦ»!

Share:

  Τίποτε δὲ μένει κρυφὸ ὑπὸ τὸν ἥλιον! Ὁ Μητροπολίτης Κίτρους Γεώργιος παρέστη στὰ «μουλωχτά», ὄχι τυπικὰ καὶ ἐθιμικά, ἀλλὰ «οὐσιαστικὰ» σὲ «χειροτονία» αἱρετικοῦ Εὐαγγελικοῦ! Τὴν ἄκρως θλιβερὴ εἴδηση ἀποκάλυψε τὸ ἀγωνιστικὸ ἱστολόγιο «Τὰς Θύρας», παραθέτοντας καὶ τὸ σχετικὸ βίντεο ἀπὸ τὸ YouTube, (youtube.com). Βλέποντας καὶ ἀκούγοντας τὰ λεγόμενα ἀνατριχιάσαμε κυριολεκτικά!  Λαμβάνοντας τὸ λόγο, ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος τῶν αἱρετικῶν εἶπε: «Τόση ὥρα ποὺ καθόμουνα ἐδῶ καὶ ἄκουγα τὰ τόσο ὡραῖα, σοφὰ καὶ πνευματικὰ λόγια» ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς. Χαρακτήρισε τὴν «χειροτονία» τοῦ αἱρετικοῦ «ποιμένα» ὡς «ἱστορικὴ στιγμή», ὅπως καὶ τὴ συμπλήρωση 100 χρόνων ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς αἱρετικῆς «ἐκκλησίας» στὴν πόλη. Ἀκόμα χαρακτήρισε ὡς «Πάσχα πρὶν τὸ Πάσχα» τὴν «χειροτονία» καὶ ἀποκάλεσε τὴν αἱρετικὴ παρασυναγωγὴ «ἐκκλησία». Ἐξέφρασε τὴν «χαρμολύπη» του, λύπη γιὰ τὴν ἀποχώρηση τοῦ ἀπερχόμενου «ποιμένα» καὶ χαρὰ μὲ τὴ «χειροτονία» τοῦ νέου «φέρελπι» «ποιμένα»! Δήλωσε κατηγορηματικὰ πὼς «ἡ παρουσία μας  ἐδῶ δὲν εἶναι συμβολική, ἀλλὰ οὐσιαστική, δείχνει τὴν ἑτοιμότητα καὶ ἀποφασιστικότητά μας νὰ ἐργαστοῦμε ὅλες οἱ χριστιανικὲς δυνάμεις … νὰ δώσουμε μία κοινὴ μαρτυρία στὸ σύγχρονο κόσμο»! Ὁ Σεβασμιώτατος δὲν γνωρίζει ὅτι οἱ Προτεστάντες εἶναι «καραμπινάτοι» αἱρετικοί, ἐκκλησιομάχοι, ἁγιομάχοι, ἀρνητὲς τῆς ἀειπαρθενίας τῆς Θεοτόκου, καταδικασμένοι ἀπὸ τὶς Γ΄ καὶ Ζ΄ Οἰκουμενικὲς Συνόδους; Ὅτι διδάσκουν πὼς ἡ ἄσπιλη καὶ ἀμώμητη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ «ἀποστάτησε», ὅτι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι εἴμαστε «ἀποστάτες τῆς γνήσιας εὐαγγελικῆς πίστης», «εἰδωλολάτρες», κλπ; Ποιὰ «κοινὴ μαρτυρία» μποροῦμε νὰ δώσουμε μὲ τοὺς ἀμετανόητους αἱρετικούς; Δὲν ἔχουμε λόγια νὰ ἐκφράσουμε τὴ λύπη καὶ τὴν ἀπογοήτευσή μας γιὰ τέτοια πρωτόγνωρα ἐκφυλιστικὰ φαινόμενα! Δὲν θὰ ἔπρεπε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ τὸν ἐλέγξει; Προφανῶς, ἀλλά…

Previous Article

ΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ – Ὑπὸ ἔρευναν ὁ νέος «Φλωρίνης»

Next Article

Ὁ Σεβ. Καλαμαριᾶς διώκει τὴν ἐλευθερίαν τοῦ λόγου;