Ἀπεδοκίμασαν τὸν Πρωθυπουργόν, ὅπως τὸν πατέρα του

Share:

Παρὰ τὴν ἀνηλεῆ προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ, τὰ ὁποῖα ἔχει ἐπιχορηγήσει ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπὸ τὸν δημόσιον κορβανάν μὲ δεκάδες ἑκατομμύρια, διὰ νὰ ὡραιοποιοῦν τὰ γεγονότα, ἡ μεγάλη μερὶς τοῦ λαοῦ δὲν ἐξαπατᾶται. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Μπὰμ» τῆς 12ης Σεπτεμβρίου 2021:

«Τὸ σύνθημα ἦταν πολὺ βαρὺ («ὁ λαὸς δὲν ξεχνᾶ, Μητσοτάκη κάθ.. Μητσοτάκη κάθ.) καὶ πιὸ βαρὺ ἦταν ὅτι τὸ φώναξαν ἑκατοντάδες, ὅταν εἶδαν τὸν πρωθυπουργὸ νὰ εἰσέρχεται στὴ Μητρόπολη στὴν κηδεία τοῦ Μίκη. Ἅπαντες ξαφνιάστηκαν, κυρίως ὁ ἴδιος, ὁ ὁποῖος ζήτησε ἀμέσως, καὶ σὲ πολὺ αὐστηρὸ τόνο, ἐξηγήσεις ἀπὸ τὸν Δ. Κουτσούμπα. Θεώρησε ὅτι τὸ ἔλεγαν κομμουνιστὲς καὶ δὲν κατάλαβε τὸ γιατί, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ μεσολάβησε προσωπικῶς, γιὰ νὰ τελειώσει τὸ δρᾶμα μὲ τὰ δικαστήρια τῆς οἰκογένειας καὶ τὰ ρεζιλίκια μὲ τὰ γραφεῖα τελετῶν. Ἡ μπάλα πῆρε ἐπίσης τὴν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τὴν ὁποία γιούχαραν, τὴν ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ Λίνα Μενδώνη ποὺ ἐπιτάχυνε τὸ βῆμα της καὶ κρύφτηκε πίσω ἀπὸ τοὺς ἀστυνομικούς, καὶ τὸν δήμαρχο Ἀθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. Τὰ λάθη οἰκτρά, οἱ χειρισμοὶ παιδαριώδεις καὶ οἱ ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου ἐνστικτώδεις, μὲ αὐτὸ τὸ ἀλάνθαστο ἔνστικτο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ ὅταν χρειαστεῖ δὲν ξυπνᾶ ἁπλῶς, ἀλλὰ πετάγεται ἀπὸ τὸν ὕπνο του καὶ βρίζει. Τὸ γεγονὸς καὶ μόνο ὅτι ἡ Ἀστυνομία ἐπέτρεψε στὰ στελέχη τοῦ ΚΚΕ μὲ τὰ κόκκινα περιβραχιόνια νὰ «φρουροῦν», ὡς κράτος ἐν κράτει, τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου καὶ τὸ προαύλιο τῆς Μητρόπολης ἔπρεπε νὰ προβληματίσει τοὺς συνεργάτες καὶ τοὺς ἀστυνομικούς τοῦ κ. Μητσοτάκη, ποὺ τὸν ἄφησαν νὰ μπεῖ μέσα ὡς πρόβατο ἐπὶ σφαγήν».

Previous Article

Ν.Υόρκη: Οχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό λόγω χρήσης κυτταρικών σειρών εμβρύων

Next Article

Καθηγητής Ιατρικής στο Harvard καταγγέλλει την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού