Ἀπεργοὶ πείνης ὑγειονομικοὶ καὶ Ἀρχιεπίσκοπος

Share:

Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Ὅταν ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος Α΄, ποὺ ἦταν πραγματικὰ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καὶ ὄχι γιὰ τὸ ONERE, τὴν περίδο τῶν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ καὶ τοῦ ΠΑΣΧΑ, φρόντιζε, ὅταν σὲ κάποια ἐνορία ὑπηρετοῦσαν περισσότεροι τῶν δύο Ἐφημερίων, ἔστελνε τούς… περισσευόμενους σὲ Ἐπαρχιακὲς Μητροπόλεις, ὕστερα ἀπὸ συνεννόηση μὲ τοὺς οἰκείους Σεβ. Μητροπολίτες, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν στὰ ΚΕΝΑ τῶν Μητροπόλεών τους, λίγες ’μέρες πρὶν καὶ ἔμεναν καὶ λίγες ’μέρες ἀργότερα, δείχνοντας ὅτι πραγματικὰ ἦταν ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!

Αὐτὸ ἦταν ἁπλό. Ἐκεῖνο μοῦ μέτρησε τὸ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εἶναι τὸ ὅτι ἐφρόντισε γιὰ τὴ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ποὺ εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ τὸν Μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Κυρὸ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΛΑΧΟ (1947). Εἶχε ἀρχίσει καὶ οἱ μισθοὶ τῶν ἐφημερίων βρίσκοταν στὴν πρὸ τελευταία γραμμὴ πρὶν τοὺς ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ.

Θέλοντας, ὁ Μακαριστὸς ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Α΄ νὰ ἐφαρμόσει, στὴν πράξη τὸ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ συνέστησε Ἐπιτροπὴ ἀπὸ Εἰδικοὺς Ἐπιστήμονες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Περιουσίας, δημιουργώντας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ καὶ κατασκευάζοντας δύο GOLF, γιὰ τοὺς πλούσιους καὶ παράλληλα BAGALOWS γιὰ τὴ φτωχολογιά, στὸ χῶρο ὅπου στεγαζόταν τὸ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ καὶ σήμερα λεγόμενο «ΦΙΛΕΤΟ» «λιμπιζόμενο» ἀπὸ πολλούς, τὸ τμῆμα τῆς ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ, ποὺ πῆρε τὸ ὄνομα «ΦΙΛΕΤΟ».

Παράλληλα συνέστησε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μακαρίτη ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ, τὸν μετέπειτα Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν.

Αὐτὴ ἡ Ἐπιτροπὴ ὑπολόγισε ὅτι ἄν ἐνεργοποιοῦταν τὸ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ἐπειδὴ ἦταν καὶ Πραγματικὸς ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ, ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ θὰ εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ ΜΙΣΘΟΔΟΤΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (καὶ τῆς Κρήτης καὶ τῆς ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, νὰ ΜΙΣΘΟΔΟΤΕΙ ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ, τοὺς Ὑπαλλήλους τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων. Νὰ συντηρεῖ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Ἱδρύματα (Νοσοκομεῖα, Γηροκομεῖα, Πτωχοκομεῖα, τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Παιδεία) καὶ ὅ,τι ἄλλο ἔκτακτο συμβεῖ (σεισμό, καταποντισμό, πυρκαγιὲς) καὶ ἄν θέλετε καὶ τοὺς Σημερινοὺς Ὑγειονομικοὺς Ὑπαλλήλους, πού, ὅπως εἶδα στὴν ἔγκριτη Ἐφημερίδα σας, ὑποβάλλουν ἔκκληση, μὲ ἀνοιχτὴ Ἐπιστολή, στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὁ ὁποῖος «ΦΡΟΝΤΙΣΕ» νὰ ἀπεμπολήσει τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Περιουσία, δίδοντάς την στὸν κ. Τσίπρα (χωρίς ὅμως νά ὑλοποιηθῆ), ποὺ δήλωσε ὅτι ἦταν ΑΘΕΟΣ, γιὰ νὰ μὴ ὁρκιστεῖ στὸ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ὑποτιμῶντας τὸν Θεὸ καὶ βάζοντας τὸν ἑαυτό του πάνω ἀπὸ τὸν Θεό, ὁρκίστηκε στὸν ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΛΩΝ, στὸν ΕΑΥΤΟΝ του, ὅπως ἔκανε καὶ ὁ ΕΩΣΦΟΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ὅμως, ὅπως μᾶς ἐβεβαίωσεν ὁ Κύριος: (ἴδε Ἡσαΐας ιδ΄ 12) «πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ΕΩΣΦΟΡΟΣ ὁ πρωΐ ἀνατέλλων; συνετρίβη εἰς τὴν γῆν… Σὺ δὲ εἶπας ἐν τῇ διανοίᾳ σου· εἰς Οὐρανὸν ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου, καθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλά… ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν νεφῶν, ἔσομαι ὅμοιος τῷ Ὑψίστῳ»· ἐδῶ προσθέτει ὁ Προφήτης, μὲ τὸ Προφητικὸ Χάρισμα ποὺ τοῦ Δώρησε ὁ Θεός: «νῦν δὲ εἰς, Ἅδην καταβήσῃ καὶ εἰς τὰ θεμέλια τῆς γῆς». Καὶ ὁ Κύριος ὡς Παντογνώστης: «Ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν, ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ πεσόντα» (Λουκ. ι΄ 18). Στὴν ἴδια πτώση θὰ βρεθοῦν ὅσοι ἀνεβάζουν τὸν ἑαυτό τους καὶ ὅσοι ἔχουν ΕΩΣΦΟΡΙΚΟ ΕΓΩΪΣΜΟ.

Ἂν ρωτᾶτε γιατί ἡ Ἐκκλησία δὲν βοήθησε τοὺς Ἀπεργοὺς πείνης, ἀφῆστε με νὰ ὑπολογίσω ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲ εἶχε τὴν ἱκανότητα νὰ συντηρήσει συνεχίζοντας τὴν ἀξιοποίηση τῆς ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ καὶ τή… δώρησε (ἀφ’ ἑαυτοῦ χωρὶς τὴ γνώμη τῆς Ἱεραρχίας, λὲς καὶ ἦταν «ΤΣΙΦΛΙΚΙ» δικό του, μὲ σκοπὸ νὰ κρατήσει τὴν… καρέκλα του, ποὺ ἄρχισε νὰ κλονίζεται ἀπὸ καιρὸ πρὶν λόγῳ στὶς ἀστοχίες του καὶ τὶς ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ του νὰ διοικήση τὴν Ἐκκλησία, καὶ λόγῳ τῆς ΑΡΧΟΜΑΝΙΑΣ του, ξεχνώντας τὴν Εὐχὴ τοῦ Ὁσίου ΕΦΡΑΙΜ τοῦ ΣΥΡΟΥ… Πνεῦμα… ΦΙΛΑΡΧΙΑΣ μὴ μοι δός. Λόγια συμπαθείας ἔχω ὄχι μόνον πρὸς τοὺς ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους τοὺς ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ, ποὺ καὶ αὐτοὶ θὰ πονέσουν μαζὶ μὲ τὶς οἰκογένειές τους, ποὺ τοὺς ἔχουν κόψει τὸ Μισθὸ οἱ πολιτικοί μας Ἄρχοντες, λόγῳ ΑΒΕΛΤΗΡΙΑΣ καὶ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ καὶ ἂς λέγονται Πολιτικοὶ χωρὶς νὰ γνωρίζουν τὴν Ὀρθόδοξη Πολιτική.

Previous Article

«Ἡ Πολιτεία ξεγέλασε τὴν Ἐκκλησία»

Next Article

Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ «πιλότος» τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας