Ἀποδεδειγμένος μῦθος ἡ μετάβασις τοῦ Ἀπ. Πέτρου εἰς τὴν Ρώμην!

Share:

ΜΕΓΑΛΗΣ θεολογικῆς σημασίας ἀνακοίνωση ἔκαμε πρὶν λίγο καιρὸ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς «δωρεᾶς» ὑποτιθέμενων λειψάνων τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ἀπὸ τὸν «ἀλάθητο», στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ὡς δῆθεν «κίνηση καλῆς θελήσεως». Ὁ Σεβασμιώτατος σὲ μία μακροσκελῆ καὶ ἄψογα τεκμηριωμένη, ἀπὸ ἀπόψεως θεολογικοῦ καὶ ἱστορικοῦ περιεχομένου, ἀνακοίνωσή του, ἀπόδειξε ὅτι ὁ Ἀπόστολος Πέτρος δὲν πῆγε ποτὲ στὴ Ρώμη, δὲν ἵδρυσε ἐκεῖ­νος τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης καὶ φυσικὰ δὲν μαρτύρησε ἐκεῖ! Τὰ περὶ μεταβάσεώς του στὴ Ρώμη εἶναι μυθεύματα, ἀπόκρυφες παραδόσεις καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀναξιόπιστες μαρτυρίες, τὶς ὁποῖες ἐκμεταλλεύτηκε καὶ καλλιέργησε ὁ αἱρετικὸς Παπισμός, γιὰ νὰ στηρίξει τὸ δῆθεν «πρωτεῖο τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης», ὡς δῆθεν «διάδοχος τοῦ πρίγκιπα τοῦ κολλεγίου τῶν ἀποστόλων»! Ὁ αἱρετικὸς φραγκισμός, μέσα στὸν βαρβαρισμό του, πῆρε τὰ ἀφελῆ μυθεύματα καὶ τὰ κατέστησε «δόγματα» τῆς «ἐκκλησίας» του, τὰ ὁποῖα χρησιμοποίησε γιὰ τὶς κοσμοκρατορικές του βλέψεις. Μάλιστα, γιὰ νὰ τοὺς δώσει τὸ ἀπαιτούμενο «κῦρος» χάλκευσε νέα πλαστὰ κείμενα, γιὰ νὰ ἑδραιώσει τὸ ἀντιχριστιανικὸ δόγμα τοῦ Φράγκου ἡγεμόνα, ὁ ὁποῖος κάθισε στὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῆς Ρώμης (τὸ 1009), ὡς «πρώτου τῆς ἐκκλησίας καὶ ἀντιπροσώπου τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ»! Ἀναμφίβολα, οἱ «κοκκάλες», ποὺ βρέθηκαν «τυχαῖα» κάτω ἀπ’ τὸ Βατικανό, πρὶν λίγα χρόνια, καὶ «βαπτίστηκαν» ὡς «λείψανα τοῦ Ἀπ. Πέτρου» ἀπὸ τοὺς παμπόνηρους καὶ δόλιους παπικούς, γιὰ νὰ «ἰσχυροποιήσουν» τὰ μυθεύματά τους, εἶναι νόθα, ὅπως εἶναι νόθα τὸ 90% τῶν λειψάνων τοῦ Παπισμοῦ!

Previous Article

Ἡ ἕνωσις μὲ τοὺς «καθολικοὺς» εἶναι ἀναπόφευκτος!

Next Article

Αὐτὸ ποὺ δὲν κατενόησαν ἀπὸ τὸν «Κιέβου»

Διαβάστε ακόμα