«Ἀποκάλυψη – Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη: «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος» ἡ ὀνομασία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων»

Share:

Ὑπὸ αὐτὸν τὸν τίτλον ἐκυκλοφορήθη ἄρθρον τῆς ἐφημερίδος «Παρὸν» τῆς 11ης Ὀκτωβρίου 2020, εἰς τὸ ὁποῖον καθίσταται γνωστὸν ὅτι ἡ αὐτοκεφαλία θεωρεῖται δεδομένη καὶ ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀπεφάσισεν ἡ ὀνομασία νὰ εἶναι «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος»:

«Τὸ «Ὄχι σὲ Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν μετέφερε στὸν Παναγιώτατο ὁ Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ. Τὶς ἐνστάσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμου γιὰ τὴν ἐνδεχόμενη, ὅπως συζητεῖται, παραχώρηση ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Αὐτοκεφαλίας στὴ λεγόμενη «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» μετέφερε στὸν Παν­αγιώτατο ὁ Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ. Σύμφωνα μὲ ἀπόλυτα ἔγκυρες πληροφορίες, ὁ Μητροπολίτης ἐπισκέφθηκε τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 2 Ὀκτωβρίου τὸ Φανάρι. Ἡ συνάντηση κράτησε μισὴ ὥρα καὶ κάτι παραπάνω. Ὁ Μητροπολίτης κ. Γαβριὴλ μετέφερε στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη τὸν προβληματισμὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν γιὰ τὴν παραχώρηση τῆς ὀνομασίας «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» στὴν Ἐκκλησία τῆς Βόρειας Μακεδονίας. Ἡ θέση τοῦ κ. Ἱερώνυμου εἶναι ὅτι σὲ καμία περίπτωση δὲν πρέπει νὰ δοθεῖ ὁ τίτλος «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία». «Εἰρήνη ἡμῖν», ἦταν ἡ γραμμὴ τοῦ Παναγιωτάτου: «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος» εἶναι ἡ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Μὲ αὐτὴν τὴ διαβεβαίωση ἀποχώρησε ἀπὸ τὸ Φανάρι ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ὁ Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας».

Ἡ θέσις τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος

Πρὸς τὸ παρὸν δὲν ἔχουν τοποθετηθῆ οἱ Σεβ. Μητροπολῖται πλὴν τοῦ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως, ὁ ὁποῖος εἰς συνέντευξιν εἰς τὸ τηλεοπτικὸν κανάλι «Θρᾴκη ΝΕΤ» τῆς 25ης Σεπτεμβρίου 2020 ἐδήλωσε:

«Θὰ δοῦμε τί θὰ φέρει ὁ Θεὸς καὶ ποῦ  θὰ  ὁδηγήσει  τὰ  πρά­γματα καὶ ἐκεῖνοι χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι εἶναι. Ἔχουμε τὶς εὐαισθησίες μας, ἀλλὰ ὅμως θέλει εὐγένεια καὶ εὐαγγελικὴ λεπτότητα καὶ διάκριση, ὄχι σκληρότητα, πολεμική, μῖσος καὶ κακότητα».

Ἡ θέσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης

Δὲν ἔχει τοποθετηθῆ ἐκ νέου ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης. Παραθέτομεν ὅμως ἀπόσπασμα ἀπὸ δημοσίευμα τοῦ Σεβ. Ἀρκαλοχωρίου μὲ τίτλον «Καὶ ἐγένετο ταυτότητα καὶ ἐθνικὸ κράτος» τῆς 27ης Ἰανουαρίου 2019, ὅταν εἶχε συντελεσθῆ ἡ μειοδοτικὴ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν»:

«Προϋπόθεση γιὰ τέτοιες ἀναλύσεις καὶ προσεγγίσεις, ἀποτελεῖ ἡ βούληση γιὰ ἱστορικὴ γνώση καὶ ἐνημέρωση. Αὐτὸ ὅμως σημαίνει αὐτογνωσία τῶν ἐλλείψεών μας, γιὰ νὰ μὴ ταλαιπωρεῖται στενάζουσα ἡ ἱστορία, μεταξὺ ἀμάθειας καὶ ἡμιμάθειας ἤ, τὸ χειρότερο, νὰ μεταβάλλεται σὲ ἰδεολογικὸ ὄχημα συνθηματολογίας καὶ φανατισμοῦ. Ὅλα τὰ παραπάνω δὲ σημαίνουν ὅτι τὰ ἱστορικὰ δρώμενα μποροῦν νὰ ἔχουν μία μόνο ἑρμηνεία, οὔτε καὶ ἀναιροῦν τὸ ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου λεχθέν, ὅτι τὴν ἱστορία γράφουν οἱ ἑκάστοτε νικητές. Ἀντιθέτως, γίνεται κατανοητὴ ἡ ἐκρηκτικότητα τῶν ἱστορικῶν μηχανισμῶν…

Ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, Ἕλληνες, μποροῦμε νὰ σταθοῦμε φιλάνθρωπα, μακρόθυμα καὶ συγκαταβατικά, ὅπως ὁ πλούσιος στὸν φτωχό, ὁ χορτάτος στὸν πεινασμένο, μπροστὰ σ΄ αὐτὴ τὴν ἐθνογένεση (ἐνν. τῶν Σκοπιανῶν), ποὺ προέκυψε ἐν μέσῳ ἀπροσ­δόκητων ἱστορικῶν συγκυριῶν στοὺς Ὀρθόδοξους σλαβόφωνους χριστιανούς, ποὺ ὅμως δὲν δέχτηκαν νὰ γίνουν Οὐνίτες. Ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε τὸ Ὀρθόδοξο ἡσυχαστικὸ κίνημα, ποὺ ἀνδρώνεται τὸν 14ο αἰῶνα στὰ Βαλκάνια, τὸ ἀποκαλούμενο καὶ ὀρθόδοξη βαλκανικὴ διεθνής. Ἡ φιλοκαλικὴ παλαμικὴ αὐτὴ ἀναγέννηση μὲ τὰ ἁγιοπνευματικά της ἀντισώματα, διαφύλαξε τὴν ἐν Χριστῷ ἰδιοπροσωπία μας στοὺς αἰῶνες τῆς Τουρκοκρατίας…

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ πολλὰ γράφονται καὶ λέγονται. Θὰ ἤθελα νὰ ὁλοκληρώσω τὸ κείμενό μου μὲ τὴν τελευταία παράγραφο τοῦ καθηγητῆ μας Ἀθανάσιου Ἀγγελόπουλου στὸ ἄρθρο του «Ὁ ἐπίλογος τοῦ Μακεδονικοῦ ζητήματος»: «Τὸ κείμενο τῆς συμφωνίας δὲν εἶναι, ἔτσι ἁπλά, καλὸ ἢ κακό. Στὰ σημερινὰ γεωπολιτικὰ δεδομένα στὴ Νοτιανατολικὴ Εὐρώπη (ἡ διατύπωση ὀρθὴ στὸ προοίμιο καὶ στὸ ἄρθρο 11), καὶ ὄχι στὰ Βαλκάνια τῶν παλαιοοθωμανῶν καὶ νεοθωμανῶν τοῦ ἰσλαμικοῦ τόξου, τὸ κείμενο αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀναγκαῖο κείμενο – ἐργαλεῖο τῆς τέχνης τοῦ, πολιτικὰ καὶ διπλωματικά, ἐφικτοῦ. Ἂν δὲν ὑπῆρχε, θὰ ἔπρεπε, ὑπὸ τὶς παροῦσες συγκυρίες, νὰ ἐφευρεθεῖ γιὰ τὸ συμφέρον ἀμφοτέρων τῶν μερῶν».

Ἂν κρίνωμεν ἐνδεικτικὰ ἀπὸ τὰ παρατεθέντα καὶ ἀπὸ τὴν ἀφωνίαν τῶν Ἱεραρχῶν τότε πολὺ σύντομα εἶναι πιθανὸν ὅτι θὰ ἔχωμεν καὶ ἐκκλησιαστικὴν μειοδοσίαν! Μὴ ἐπιτρέψωμεν νὰ συμβῆ! Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι ἀντιδράσατε!

Previous Article

Ἐπίθεσις ἑλληνικῶν ΜΜΕ εἰς τὸν Μαυροβουνίου!

Next Article

Ἡ δικαιοσύνη θὰ ἀποφασίση, ἄν εἶναι παράνομος ἡ θεία Κοινωνία!

Διαβάστε ακόμα