Ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὸν Ἀγγλικανὸν Ἀρχιεπίσκοπον

Share:

Καυστικὸς ἦτο ὁ λόγος τοῦ κ. Οὐέλμπι διὰ τὰ ἄνομα σχέδια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως νὰ καταστήση τὴν Ἑλλάδα τὴν «μεγαλύτερη φυλακὴ φτωχῶν ὀφειλετῶν»! Οἱ Ἕλληνες ὅμως ἔχουν τυφλωθῆ ἀπὸ τὴν πλασματικὴν εὐμάρειαν τῶν περασμένων ἐτῶν ἀλλὰ καὶ τὸν ἐκβιασμὸν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος πλὴν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ καὶ συν­εχίζουν νὰ πιστεύουν ὅτι ἡ ΕΕ λειτουργεῖ πρὸς ὄφελος τῆς πατρίδος μας! Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα prototupo.gr τῆς 20ῆς Ἀπριλίου 2019:

«Γιὰ νὰ ἡττηθεῖ ἡ θρησκευτικὴ τρομοκρατία πρέπει νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴ δημοφιλῆ ἀτάκα ποὺ λέει ὅτι τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ Ἰσλάμ, ὅτι ἡ χριστιανικὴ πολιτοφυλακὴ στὴν Κεντρικὴ Ἀφρικανικὴ Δημοκρατία δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸν χριστιανισμό, ἢ ὅτι οἱ ἐθνικιστὲς Ἰνδουιστὲς ποὺ καταδιώκουν χριστιανοὺς στὴ νότια Ἰνδία δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸν Ἰνδουισμό».

«Ὑπῆρξε ἑνὸς βαθμοῦ συν­εννόηση ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐνδιαφερόμενους, ποὺ ἤθελαν περισσότερες χῶρες στὴν Εὐρωζώνη», εἶπε ἐννοώντας ξεκάθαρα ὅτι ἅπαντες γνώριζαν ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔπρεπε νὰ μπεῖ στὸ εὐρώ, ἀλλὰ τὴν ἔβαλαν, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν στόχους ἄσχετους μὲ τὴν εὐημερία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

«Υἱοθετώντας [τὸ εὐρὼ] ποὺ εἶναι οὐσιαστικὰ ἕνα ξένο νόμισμα, μία χώρα χάνει τὴν ἱκανότητα νὰ ἐξυπηρετήσει τὸ χρέος της μὲ τὴν ἐκτύπωση χρήματος γιὰ νὰ βρεῖ διέξοδο ἀπὸ τὰ προβλήματά της», εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Οὐέλμπι.

«Ὅταν ἔφτασε ἡ Μεγάλη Ὕφεση τὸ 2008, δὲν μᾶς ἔκανε ἔκπληξη ποὺ ἡ Ἑλλάδα δὲν μπόρεσε νὰ πληρώσει τὸν λογαριασμό. Καὶ ἐξαιτίας τῆς προηγούμενης κακοδιαχείρισης καὶ ἐπίσης τῆς διαφθορᾶς ἀπὸ μία ἐλίτ, οἱ φτωχοὶ ἑνὸς ὁλόκληρου ἔθνους ἔχουν τεθεῖ οὐσιαστικὰ σὲ ἀκούσια πτώχευση. Τὰ βάρη ἔπεσαν σὲ ἐκείνους ποὺ εἶχαν τὰ λιγότερα, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν κι ὅταν τὰ βάσανά τους ἐπιδεινώθηκαν ἀπὸ τὴν ἀπελπιστικὴ κατάσταση ἑκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, καὶ τώρα ἑκατομμυρίων [κάτι κακὸ περιμένει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος], ἐλάχιστη βοήθεια τοὺς δόθηκε».

«Αὐτὸ ποὺ ἔχουμε δεῖ εἶναι τὸ παγκόσμιο σύστημα τῆς ἀγορᾶς καὶ εἰδικότερα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ποὺ δανείζει στοὺς ἀνθρώπους χρήματα, γιὰ νὰ ἀγοράσουν διάφορα καὶ στὴ συνέχεια πνίγει τὶς ἐλπίδες καὶ τὸ μέλλον τους ἐὰν δὲν μποροῦν νὰ ἀποπληρώσουν. Αὐτὸ ποὺ ἔχουμε σήμερα [στὴν Ἑλλάδα] εἶναι ἡ μεγαλύτερη φυλακὴ φτωχῶν ὀφειλετῶν στὴν εὐρωπαϊκὴ ἱστορία».

Previous Article

«ΠΑΣΧΑ ΙΕΡΟΝ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΔΕΔΕΙΚΤΑΙ»

Next Article

Ἡ Κανονική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία της Οὐκρανίας εὑρίσκεται ἐν διωγμῷ

Διαβάστε ακόμα