Ἀπορίαι ἀπὸ ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ

Share:

Εἰς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 8ης Φεβρουαρίου μεταξὺ ἄλλων ἀναγινώσκει κανείς: α) διὰ τὴν καθαίρεσιν τοῦ Ἐξάρχου ἐν Ἀφρικῇ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας καὶ β) διὰ τὴν συγκατάθεσιν τῆς ΔΙΣ διὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἀρμενίου Πατριάρχου. Τὸ πρῶτον δὲν πιστοποιεῖ ὅτι θὰ ἠδύνατο καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ καθαιρέση τὸν Ἀμερικῆς διὰ τὰ γενόμενα περὶ τὴν βάπτισιν εἰς Γλυφάδαν; Τὸ δεύτερον δὲν ἀποδεικνύει ὅτι διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ ψευδοΚιέβου ἀπητεῖτο συγκατάθεσις τῆς Ἱεραρχίας; Ἂς μὴ παραπονῆται ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία, ὅταν ὁ πιστὸς λαὸς ἀμφισβητῆ τὰς ἀποφάσεις της, καθὼς ἡ ἰδία ἔχει ὑπονομεύσει τὸ κῦρος της, ὅταν τηρῆ δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά. Παραθέτομεν τὰ σχετικὰ ἀποσπάσματα:

«..Ἡ Δ.Ι.Σ. ὁμοφώνως ἀποφάσισε νὰ γνωστοποιήσει, κατὰ παλαιὰ ἐκκλησιαστικὴ τάξη, δι’ Ἐγκυκλίου Σημειώματος τὴν ἐν λόγῳ καθαίρεση στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος…

Ἀποφάσισε νὰ συγκατατεθεῖ στὸ αἴτημα ἐπίσκεψης στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθη­νῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο τοῦ Προκαθημένου τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ Μεγάλου Οἴκου τῆς Κιλικίας, Καθολικοῦ κ. Ἀρὰμ Α΄, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἀθήνα…».

Previous Article

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Δ.Ι.Σ. για τον μήνα Μάρτιο

Next Article

Ἀπίστευτον: Ἐκάλεσαν μουφτῆδες νὰ παρουσιάσουν τὴν «ἀξίαν τῆς γυναικὸς» εἰς τὸ Ἰσλάμ!