Ἀποτρέπουν τὴν παρουσίαν μας εἰς τὸν ναὸν

Share:

Τώρα ποὺ γνωρίζει ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι κατὰ πᾶσαν πιθανότητα δὲν θὰ κάνωμεν «Ἀνάστασιν», τί ἔχει νὰ δηλώση; Μήπως ἡ «5η Φάλαγγα» εἶναι ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ» τῆς 10ης Μαρτίου 2020:
«Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὸν φόβο ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἔχουμε γιὰ νὰ μὴ πέσουμε στὴν ἁμαρτία καὶ ὄχι φόβο γιὰ τὸ ἐὰν θὰ προσέλθουμε στὸν ναό, καταδικάζοντας ὅσους προσπαθοῦν νὰ ἀποτρέψουν τὴ φυσική μας παρουσία ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Πιὸ ἀναλυτικὰ τὰ πατρικά του λόγια πρὸς τὸ ποίμνιο εἶναι: «Ὁ φόβος εἶναι ὁ ἐχθρὸς τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας καὶ λογικῆς. Κάποιοι θέλουν νὰ χειραγωγήσουν, νὰ ποδηγετήσουν τὸν λαό μας καὶ νὰ τὸν κάνουν ὑποχείριό τους…». Στὴ συνέχεια ὁ Σεβ. Μητροπολίτης σχολίασε καὶ ὅσα ἀκούγονται γιὰ τὴ θεία Κοινωνία: «Ἀνέκαθεν ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ σὲ δύσ­κολες περιόδους, βρίσκονται στὰ μετόπισθεν κι ὡς ἄλλη 5η φάλαγγα, προσπαθοῦν νὰ ὑπονομεύσουν τοὺς ἀγωνιστές, προβάλλοντας, καλλιεργώντας τὸν φόβο. Ἔτσι καὶ τώρα ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν ἀπὸ ποιὰ πόρτα μπαίνουν στὴν ἐκκλησία, ἄρχισαν νὰ ἀνησυχοῦν γιά μᾶς. Γιὰ τὸ τί θὰ συμβεῖ μὲ τὴ θεία Κοινωνία. Ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί σημαίνει θεία Κοινωνία. Νὰ τοὺς πεῖτε «πήγαινε νὰ μεταλάβεις», αὐτοὶ θὰ φιλήσουν τὴν εἰκόνα καὶ θὰ ἀνάψουν ἁπλὰ ἕνα κερί. Ἄνθρωποι ποὺ πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία μόνο σὲ κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις ἄρχισαν νὰ ἀνησυχοῦν γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ θὰ κοινωνήσουν. Ξέρετε ποιοὶ ἱερεῖς εἶναι οἱ πιὸ μακροβιότεροι; Αὐτοὶ ποὺ ὑπηρετοῦν στὰ νοσοκομεῖα καὶ μάλιστα στὴν Ἀθήνα, στὸ Λοιμωδῶν, οἱ ὁποῖοι κοινωνοῦν ἑτοιμοθάνατους καὶ ἀπὸ τὸ ἴδιο σκεῦος καταλύουν τὴ θεία Κοινωνία. Ὑπῆρχε ἡ ἐποχὴ ποὺ ἡ λέπρα ἦταν μεταδοτική. Καὶ ὅμως οἱ ὀρθόδοξοι παπάδες κοινωνοῦσαν τοὺς ἀσθενεῖς, χωρὶς ποτὲ νὰ κολλήσουν κάποια ἀσθένεια. Προφανῶς θὰ ἀκούσουμε τοὺς εἰδικούς, τοὺς ἐπιστήμονες, θὰ τηρήσουμε τοὺς κανόνες καλῆς ὑγιεινῆς καὶ σὺν Θεῷ θὰ πορευθοῦμε γιὰ τὴν Ἀνάσταση. Χωρὶς φόβο καὶ πισωγυρίσματα, χωρὶς νὰ ταλαιπωροῦμε τὴν ψυχή μας. Ἂς μὴ ξεχνᾶμε ἀκόμη ὅτι ἡ Ἐκκλησία, βαδίζοντας στὸν δρόμο τῆς ἀληθείας, βρέθηκε ἀντιμέτωπη ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια μὲ πολλοὺς πολέμιούς της. Μεταξὺ αὐτῶν δυστυχῶς καὶ κάποιοι Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν νὰ ἀνατρέψουν παραδόσεις ἐτῶν. Τὸ ὅπλο τους εἶναι ὁ φόβος. Ἐμεῖς αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπει νὰ φοβόμαστε εἶναι νὰ μὴ βγοῦμε ἀπὸ τὸν δρόμο τῆς ἀλήθειας, νὰ μὴ δυσαρεστήσουμε τὸν Θεό. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνησυχοῦμε γιὰ τὸν καινούριο ἰὸ ποὺ ἦρθε ἀπὸ τὴν Ἀσία, ὅταν ὑποτιμοῦμε τὴν ἁπλὴ γρίππη, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔχουν χάσει τὴ ζωή τους δεκάδες συνάνθρωποί μας φέτος. Λέγει ὁ θυμόσοφος λαός μας: «Ὅποιου τοῦ μέλλει νὰ πνιγεῖ, ποτέ του δὲν πεθαίνει». Γιατί ἡ ζωή μας εἶναι στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ».

Previous Article

Ὁ Ψευδοκιέβου ἀμφισβητεῖ τὴν Θ. Κοινωνίαν

Next Article

Δραματικὴ διαπίστωσις παπικοῦ «κληρικοῦ» διὰ τὴν δαιμονοποίησιν τοῦ κόσμου!

Διαβάστε ακόμα