Ἀπωλέσθη καὶ τὸ «Βόρεια» καὶ τὸ «Ἀχρίδος»

Share:

Ὅπως ἀπὸ τὴν πολιτικὴν συμφωνίαν ἦτο ἀναμενόμενον ὅτι θὰ παραμείνη μόνον τὸ «Μακεδονία», ὁμοίως θὰ συμβῆ καὶ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν διεργασίαν, ἐφ’ ὅσον τοὺς χαρίζεται ἡ μακεδονικὴ «Ἀχρίδα»! Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Φῶς Φαναρίου» τῆς 13ης Νοεμβρίου 2022:

«Στὶς 10 Νοεμβρίου 2022 στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ «Ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» στὴν πόλη Νὶς τῆς Σερβίας, τελέστηκε Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου Σρέματς, δευτέρου Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας, καὶ ἑορτάστηκαν τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Ἐπισκόπου Νὶς Ἀρσενίου. Μεταξὺ τῶν συλλειτουργούντων ἦσαν καὶ Ἐπίσκοποι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας καὶ ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος.

Στὸ τέλος τῆς Λειτουργίας, ὁ Ἐπίσκοπος Νὶς πραγματοποίησε ὁμιλία, στὴν ὁποία ἀρκετὲς φορὲς τόνισε τὸ ὄνομα «Μακεδονία» καὶ «Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», ἂν καὶ τὸ διεθνῶς ἀναγνωρισμένο ὄνομα τῆς γειτονικῆς χώρας εἶναι Βόρεια Μακεδονία καὶ ἡ Ἐκκλησία της εἶναι γνωστὴ ὡς Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος. Τί θέλει, ἄραγε, νὰ πεῖ μὲ αὐτὴ τὴν κίνηση ὁ ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας; Ἀμφισβητεῖ καὶ τὸ ὄνομα τῆς χώρας ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ὀνομασία τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τὴν δέχθηκε σὲ κοινωνία τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς ὁ Ἐπίσκοπος Νὶς Ἀρσένιος εἶναι ἑλληνομαθής, καθὼς σπούδασε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ., ὑπηρέτησε σὲ Μητρόπολη τῆς Μακεδονίας, ἐξυπηρετώντας τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες σλαβόφωνων πιστῶν, καὶ ἑπομένως γνωρίζει πολὺ καλὰ τί λέει».

Previous Article

Τὴν 18ην Δεκεμβρίου ἐκλογὴ Ἀρχιεπισκόπου

Next Article

Δημοσκόπηση Cyprus Times για αρχιεπισκοπικές εκλογές Κύπρου