«Ἀπόπαιδα» οἱ Ἱεροψάλται;

Share:

Ἐπὶ «ξύλου κρεμάμενοι» ἔχουν παραμείνει οἱ ἱεροψάλται ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἀπόδοσιν τῶν κοιμητηριακῶν ἱ. ναῶν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ δελτίον τύπου τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Ἀττικῆς «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ» τῆς 2ας Ἀπριλίου 2021:

«Ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔκαμε προσπάθεια, ὥστε οἱ Koιμητηριακοί Ναοὶ τῶν Νεκροταφείων τῆς Χώρας, καλῶς κατὰ τὴν γνώμη μας, νὰ ὑπαχθοῦν στὴν δικαιοδοσία της. Τελικὰ κάτι τέτοιο ἔγινε πράξη μὲ τὸν Νόμο 4735/2020. Ἡ διάταξη, ποὺ ὅπως τακτικὰ συμβαίνει εἰσή­χθη σὲ τροπολογία ἄλλου θέματος τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, (ἄρθρο 56) προέβλεπε τὴν μεταφορὰ ὄχι μόνο τῶν εἰσπράξεων ἀλλὰ καὶ τοῦ προσωπικοῦ ἀπὸ τοὺς Δήμους στὶς Τοπικὲς Μητροπόλεις μὲ εἰδικὴ διαπιστωτικὴ πράξη, στὴν ὁποία μὲ σαφήνεια διατυπώθηκε, πώς τὸ ἐν λόγῳ προσωπικὸ θὰ ἀμείβεται ὡς ἀμείβετο καὶ θὰ ἀναγνωριζόταν ἡ προϋπηρεσία του…

…Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρέπει νὰ ἐφαρμόσει τὸν Νόμο καὶ νὰ ἀπορροφήσει ἄμεσα τὸ ὑφιστάμενο προσωπικὸ σεβόμενη τὰ μισθολογικὰ καὶ ἀσφαλιστικὰ κατοχυρωμένα δικαιώματά τους. Ὀφείλει δὲ νὰ προχωρήσει ἄμεσα στὴν ἐξαγγελία διαγωνισμοῦ γιὰ τὴν κάλυψη τουλάχιστον 100 Ἱεροψαλτικῶν Θέσεων στὸ Λεκανοπέδιο Ἀτ­τικῆς, σύμφωνα μὲ τὸν ἰσχύ­οντα κανονισμὸ 156/2006 καὶ τὴν Ἐργατικὴ Νομοθεσία.

…Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, παρὰ τὰ σκόπιμα δημοσιεύματα περὶ ἀμύθητης περιουσίας, πρέπει νὰ συνειδητοποιήσει, γιατί καὶ ‘μεῖς ὅπως καὶ ἐκείνη σὰν σύστημα διοικήσεως τὸ γνωρίζει, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν εὐθύνη μισθοδοσίας 10.000 Ἱεροψαλτῶν, 10.000 νεωκόρων καὶ τουλάχιστον ἄλλων 2.000 Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων σὲ συνάφεια μὲ ἐκτεταμένο προνοιακὸ ἔργο. Οὔτε ἐπιχείρηση εἶναι, οὔτε σὲ μία χώρα μὲ ἀνεργία ποὺ θὰ ἀγγίξει τὸ 1.000.000 ἀνθρώπους δύναται νὰ ἀναζητᾶ ἐθελοντές, οὔτε καὶ δύναται νὰ χρησιμοποιεῖ στελέχη μὲ ἐπαρκῆ γνώση διοίκησης. Μὲ 50 ἀκίνητα τῆς ΕΚΥΟ, ἐκτάσεις ἀμφισβητούμενες, καὶ 2.000 ἀκίνητα τῆς κακιᾶς ὥρας ποὺ «ἀξιοποιοῦν» οἱ Ἐνορίες τοῦ Λεκανοπεδίου, δὲν βγαίνει οὔτε τὸ ρεῦμα.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σήμερα καὶ ὄχι αὔριο πρέπει νὰ ζητήσει ἐπίσημα τὴν τακτοποίηση τοῦ προσωπικοῦ της ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία, ἡ ὁποία διαχρονικὰ πρέπει τὴν τελευταία 50ετία νὰ ἔχει τακτοποιήσει στὸν εὐρύτερο Δημόσιο τομέα τουλάχιστον 6.000.000 συνέλληνες».

Previous Article

Ἀρχ. Μᾶρκος Μανώλης, ὁ Παρηγορητής

Next Article

Ὁ Σεβ. Κηφισίας ἀπολογούμενος

Διαβάστε ακόμα