Ἀργολίδος: Ἡ Ἐκκλησία ΔΕΝ διώκεται

Share:

Ἀντίθετον γνώμην ἀπὸ συν­Ιεράρχας του ἔχει ὁ Σεβ. Ἀργολίδος, δηλώνων ὅτι ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ζηλωτισμός. Ἡ ἀπαγόρευσις τῶν κωδωνοκρουσιῶν δὲν εἶναι κυβερνητικὸς ζηλωτισμός; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ συνέντευξίν του εἰς τὴν ἐφημερίδα «Βραδυνὴ» τῆς 30ῆς Μαΐου 2020:

«Εἶναι ἡ ἀλήθεια ὅτι ζήσαμε ὅλοι μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Ἕνα αἰφνιδιασμό. Ἡ λήψη ἄμεσων μέτρων ἀπὸ τὴν Πολιτεία ἀποδείχτηκε τελικὰ σωτήρια, ὅπως φάνηκε. Tό lockdown ἦταν ἀναγκαῖο κακό. Στὸν αἰφνιδιασμὸ αὐτὸ δὲν ὑπῆρχε ὁ κατάλληλος χρόνος προσαρμογῆς. Ἑπόμενο ἦταν ὅτι θὰ ὑπάρξουν ἀντιδράσεις. Οἱ χριστιανοὶ εἶναι πολὺ εὐαίσθητοι, ὅταν τοὺς στεροῦν ἢ τοὺς ἐμποδίζουν νὰ ζήσουν τὴν ἐκκλησιαστική τους ζωή. Οἱ μνῆμες τῶν παλαιῶν καὶ σύγχρονων διωγμῶν ἐπανέρχονται ἀντανακλαστικά, θὰ ἔλεγα, καὶ ἀντιδροῦν πολλὲς φορὲς μὲ ὀξύτητα. Ἡ διαφορὰ ἦταν ὅτι τὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν στὶς ἡμέρες μας δὲν εἶχε κίνητρο τὸ διωγμὸ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τὴ διαφύλαξη τῆς ὑγείας. Αὐτό, λοιπόν, δὲν μπόρεσαν νὰ τὸ καταλάβουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ στοχοποιήσουν τὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Οἱ ἐξηγήσεις ποὺ δόθηκαν δὲν φάνηκαν πειστικές. Πιὸ πειστικὰ φάνηκαν, δυστυχῶς, τὰ ἀνεύθυνα συνωμοσιολογικὰ σενάρια ποὺ κυκλοφόρησαν καὶ ἀνθοῦν ἰδιαίτερα σὲ ζηλωτικοὺς καὶ ἀκραίους κύκλους ὅλων τῶν ἀποχρώσεων»».

Previous Article

Κλιμακώνονται οι προκλήσεις: «Η Αγιά Σοφιά είναι κληρονομιά από τον Μωάμεθ τον Πορθητή»

Next Article

Σταγῶν: Ἡ Ἐκκλησία διώκεται

Διαβάστε ακόμα