«Ἀρετὴν οἶδεν καὶ πολέμιος θαυμάζειν»

Share:

Σήμερον Τρίτη (17.9.19) πρωινὲς ὧρες ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Γέροντας Μιχαὴλ Κατουνακιώτης, ζηλωτὴς Μοναχός, αὐστηρὸς τηρητὴς τῶν ὀρθοδόξων παραδόσεων.

Ἀσκήτευσε στὰ ἀπαράκλητα καὶ βραχώδη Κατουνάκια πάνω ἀπὸ 60 ἔτη.

Ἂν καὶ δὲν ἀκολουθοῦσε τὴν γραμμὴ τῆς Ἱ. Μ. Μ. Λαύρας, ὡς πρὸς τὴν μνημόνευση τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἀρνούμενος κάθε Ἐκκλησιαστικὴ ἐπικοινωνία, ἡ Ἱερὰ Μονὴ ἐτίμησε τὴν Κοίμησή του καὶ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ τελεσθῆ ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία μὲ κάθε ἐπισημότητα. Ἀντιπροσώπευσε τὴν Ἱ. Μ. ὁ πατὴρ Ἀρσένιος Λαυριώτης. Προσῆλθον νὰ κατευοδώσουν αὐτὸν εἰς τὴν τελευταία του κατοικία πολλοὶ πατέρες ἐκ τῶν πέριξ Ἡσυχαστηρίων, ἀλλὰ καὶ Ἱεροψάλτες ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῶν “Δανιηλαίων”.

Αἰώνια σου ἡ μνήμη

Σεβ. Γέροντα Μιχαήλ.

Ἁγιορείτης Μοναχὸς

Γαβριὴλ Ἱερομόναχος

Previous Article

Καὶ μὲ κανονικοὺς καὶ μὲ σχισματικοὺς

Next Article

CIA και διπλωμάτες των Ηνωμένων Πολιτειών πίσω από την ρωσική εκκλησία στα κατεχόμενα

Διαβάστε ακόμα