«Ἀρχαία Διαθήκη» ἀντὶ «Παλαιὰ Διαθήκη»!

Share:

Ἐδημοσιεύθη ἡ εἰσήγησις τοῦ Μητροπολίτου Καμεροὺν εἰς συνέδριον τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος (11-15.01.2023). Ἡ ἑλληνικὴ ἔκδοσις ἀντὶ «Παλαιά Διαθήκη» ἀναγράφει «Ἀρχαία Διαθήκη»! Ποῖος ἐτόλμησε νὰ ἀψηφήση τὴν ὀνομασίαν, τὴν ὁποίαν ὁ ἴδιος ὁ Ἀπ. Παῦλος ἔδωσε (Κορ. Β΄ 3,14); Παραθέτομεν ἀπόσπασμα:

«Αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει ἐμφανῶς στὸ Εὐαγγέλιο (τὸ ὁποῖο καταγράφει μέρος τῆς τότε προφορικῆς παραδόσεως περὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ) εἶναι μιὰ βάση, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό: 1. τὴν Προφητικὴ παράδοση τῆς Ἀρχαίας (Παλαιᾶς) Διαθήκης καὶ 2. ὁ στοχαστικὸς φιλοσοφικὸς τρόπος σκέψεως καὶ θεωρήσεως τῆς ζωῆς, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τοὺς Ψαλμούς, καὶ τὴν λεγομένη Σοφιολογικὴ Γραμματεία…

Νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι οἱ πρῶτοι αἰῶνες τῶν Χριστιανικῶν κοινοτήτων δὲν διέθεταν τὶς σημερινὲς Τυπικὲς Διατάξεις γιὰ τὶς μνῆμες τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Μαρτύρων καὶ γι’ αὐτὸ ὑπῆρχε ἔντονη ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ σπουδὴ στὶς προσωπικότητες καὶ τὴν ζωή τῶν Προφητῶν καὶ τῶν Δικαίων τῆς Ἀρχαίας (Παλαιᾶς) Διαθήκης…

Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ὅτι, οἱ περισσότεροι κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου σήμερα περιορίζουν τὶς ἑρμηνευτικές τους δραστηριότητες στὶς Εὐαγγελικὲς καὶ Ἀποστολικὲς περικοπές, στοὺς Βίους τῶν Ἁγίων καὶ συχνότερα στὰ Ἀποφθέ­γματα τῶν συγχρόνων Γερόντων, καὶ δεδομένου ὅτι μετρημένοι ἑρμηνευτὲς ἔχουν ἐντρυφήσει στὴν Ἀρχαία Διαθήκη καθιστᾶ αὐτὰ τὰ βιβλία ἀκατανόητα».

Previous Article

Νέα πρόκλησις τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ

Next Article

«Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου»