Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου: Δὲν μνημονεύω τὸν Ἐπιφάνιον

Share:

Ὁ Μακ. Κύπρου ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου τηρεῖ οὐδετερότητα, προφανῶς διὰ διπλωματικοὺς λόγους. Ὡστόσον, ἀφ’ ἧς στιγμῆς ὁ Κιέβου Ὀνούφριος τελεῖ εἰς κοινωνίαν μὲ ὅλας τὰς Ἐκκλησίας, σημαίνει ὅτι αὐτὸν ἀναγνωρίζει ὡς κανονικόν, διὰ τοῦτο καὶ ρητῶς ἐδήλωσεν ὅτι δὲν προέβη εἰς τὴν μνημόνευσιν κανενὸς «νέου Προκαθημένου»! Συμφώνως πρός δελτίον τύπου τῆς 3ης Νοεμβρίου 2019:

«Τὴν ἔντονη ἀπαρέσκειά του γιὰ τὴ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Μόσχας κ. Κύριλλο, ἐξέφρασε σὲ δηλώσεις του ἀμέσως μετὰ τὸ πέρας τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὰ Λατσιά, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος.

«Τὴν στάση τοῦ Πατριάρχη Μόσχας τὴν θεωρῶ ἀπαράδεκτη. Δὲν κόβουμε τὸ μνημόσυνο ἑνὸς ἄλλου Προκαθημένου, ἐπειδὴ διαφωνοῦμε μὲ μιὰ θέση του. Μόνο ἐὰν γίνει αἱρετικὸς κάποιος διακόπτουμε κοινωνία μαζί του. Καὶ αὐτὸ ποὺ ξέρω εἶναι ὅτι οὔτε ὁ Οἰκουμενικὸς οὔτε ὁ Ἀθηνῶν εἶναι αἱρετικοί. Αὐτό, βέβαια, δὲν σημαίνει ὅτι συμφωνῶ μὲ αὐτούς. Ἂν καὶ προσπαθήσαμε νὰ μεσολαβήσουμε, ὥστε νὰ γίνει μία συνάντηση πρὸς ἐξεύρεση λύσης, ἐντούτοις αὐτὸ δὲν ἄρεσε καὶ ἔτσι δὲν ἐπιμείναμε. Ἀλλὰ οὔτε ὁ Οἰκουμενικὸς θέλει νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Μόσχας, οὔτε κι ὁ Μόσχας θέλει νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Οἰκουμενικό. Γιὰ αὐτὸ ἐξάλλου καὶ ὡς Ἐκκλησία Κύπρου τηροῦμε μία οὐδέτερη στάση, διότι δὲν συμφωνοῦμε μὲ τὴν στάση κανενὸς ἀπὸ τοὺς δύο καὶ δὲν προχωρήσαμε στὴ μνημόνευση κανενὸς νέου Προκαθημένου».

Previous Article

Πατριάρχης και Αγιορείτες τελούν τον εσπερινό με Παπικούς

Next Article

Τό πείραμα τῆς Οὐκρανίας: Ἡ ἐπερχομένη Εὐρωπαϊκή Ἐκκλησία

Διαβάστε ακόμα