Ἀρχιεπισκοπικὰ νεοδημοκρατικὰ σενάρια

Share:

Μὲ ἔκπληξιν ἀνεγνώσαμεν ἄρθρον τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ κ. Γιάννη Μιχελάκη σχετικὰ μὲ τὰς ἀρχιεπισκοπικὰς ἐκλογὰς εἰς Κύπρον, τὴν ὁποίαν προκάλεσεν ὄχι μόνον τὸ γεγονὸς ὅτι ἐδημοσιεύθη, ἐνῷ ὁ κοιμηθεὶς ἦτο ἀκόμη ἄταφος, ἀλλὰ καὶ οἱ ἕωλοι ἰσχυρισμοί του ὅτι εἶναι πιθανὸν ἡ Ρωσία νὰ ἐπηρεάση μὲ ρούβλια τὴν ἀνάδειξιν τοῦ νέου Προκαθημένου! Εἰς τί ἀποσκοπεῖ ἡ Νέα Δημοκρατία; Τί ἐννοεῖται ὑπὸ τὴν φράσιν «αὐτὴ τὴ φορά»; Ὑπῆρξεν ἑτέρα; Ὑπάρχουν στοιχεῖα; Ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Κύπρου νὰ ἀπαιτήση δημοσίας ἐξηγήσεις. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «REAL NEWS» τῆς 6ης Νοεμβρίου 2022:

«Ὅπως εἶναι φυσικό, καθοριστικὸς εἶναι ὁ ρόλος τῶν κομμάτων στὴν ἐκλογικὴ διαδικασία, τοποθετούμενα ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου ὑποψήφιου μητροπολίτη. Ὅμως στὴ συγκεκριμένη χρονικὴ συγκυρία, καθοριστικὸς εἶναι καὶ ὁ ρόλος τῶν περίπου 30.000 Ρώσων ποὺ ζοῦν στὸ νησί, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐλέγχονται ἀπὸ ἐπιχειρηματίες καὶ μοναστήρια, ἔχουν δικαίωμα ψήφου καὶ μποροῦν νὰ καθορίσουν, σὲ ἕνα σημαντικὸ βαθμό, τὴν τελικὴ διαμόρφωση τοῦ «τριπρόσωπου». Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ τῆς Κύπρου -ἡ ὁποία, νὰ σημειωθεῖ, εἶναι πανίσχυρη οἰκονομικὰ καὶ μὲ μεγάλη ἐπιρροὴ στοὺς πιστοὺς- εἶναι διχασμένη λόγῳ τοῦ θέματος τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας…

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ θὰ εἶναι οἱ ἑπόμενες ἡμέρες γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ καὶ ἡ ἐμπλοκὴ ΗΠΑ, Ρωσίας, Ἑλλάδας, Φαναρίου καὶ Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα, θὰ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ἐνεργή. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἦταν στὴν Κύπρο πρὶν ἀπὸ δύο 24ωρα. Τέλος πολλὰ θὰ ἐξαρτηθοῦν ἀπὸ τὸ ἂν οἱ Ρῶσοι θὰ μπορέσουν αὐτὴ τὴ φορά -λόγῳ τῶν κυρώσεων ποὺ ἔχουν ἐπιβληθεῖ- νὰ διαθέσουν χρήματα, προκειμένου νὰ προσπαθήσουν νὰ ἐπηρεάσουν τοὺς ψηφοφόρους στὸ πρῶτο στάδιο τῆς ἐκλογῆς τοῦ «τριπρόσωπου».

Previous Article

Τί ἀπ’ ὅλα ἐνεθυμήθη ὁ Ἀμερικῆς;

Next Article

Εκκλησία της Κύπρου: Η επόμενη ημέρα