Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ ὁ Καναδᾶς

Share:

Ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τῆς 12ης Ἰουνίου ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων:

«ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν μετονομασίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο εἰς Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Καναδᾶ, τὸν δὲ ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντα Σεβ. Μητροπολίτην κ. Σωτήριον, εἰς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Καναδᾶ, ὑπέρτιμον καὶ ἔξαρχον πάσης Ἀρκτικῆς, τηρουμένης τῆς ἐν τῷ Συνταγματίῳ τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου θέσεως αὐτοῦ».

Τὸ κανονικὸν εἶναι νὰ ὀνομάζωνται βάσει τοῦ ὀνόματος τῆς πόλεως, δηλ. Ἀρχιεπίσκοπος Τορόντο, καθὼς κάθε Ἐπίσκοπος ἑδρεύει εἰς συγκεκριμένον τόπον. Ὡστόσον, τί νόημα ἔχει ἡ μετονομασία, ὅταν κατ’ οὐσίαν παραμένει Μητρόπολις; Διατί ἡ Γαλλία εἶναι Μητρόπολις, ἐνῶ ὁ Καναδᾶς ἔγινεν Ἀρχιεπισκοπή; Ἐπιπροσθέτως, ἐδόθη ὁ τίτλος τοῦ Ἐξάρχου τῆς… Ἀρκτικῆς! Ἀνεγνώσαμεν θεωρίας εἰς τὸν τύπον, ὅτι πρόκειται διὰ ἐπίθεσιν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας. Πρόκειται μᾶλλον περὶ ὑπερβολῆς. Οἱ τίτλοι τῶν Ἐξάρχων δὲν ἔχουν κανένα ἀπολύτως περιεχόμενον καὶ διατηροῦνται ἀπὸ τὸ Φανάρι ὡς ἀπολιθώματα. Θὰ ἦτο καλύτερον νὰ καταργηθοῦν, εἰδάλλως ὀφείλει ὁ Σεβ. Καναδᾶ νὰ ποιμαίνη καί τούς… πιγκουίνους. Πάντως τοὺς Μητροπολίτας τῆς Βορείου Ἑλ­λάδος ποὺ φέρουν τί­τλους περὶ «Μακεδονίας» δὲν τοὺς ὑπεστήριξε τὸ Φανάρι μὲ τὸ Σκοπιανόν.

Previous Article

Μόνον ὁ Ἐδέσσης τὸν ἐδέχθη

Next Article

Ἀνώτερος τῶν Ἀποστόλων ὁ Κωνσταντινουπόλεως;

Διαβάστε ακόμα