Ἀσεβεῖς πειραματισμοὶ μὲ τὴν θείαν Κοινωνίαν!

Share:

ΦΑΙΝΕΤΑΙ πὼς ἡ «κορωνοϊκὴ κρίση» ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια καὶ τὶς φρικώδεις ἐπιδιώξεις τοῦ σύγχρονου θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, ἀποδεικνύοντας ὅτι ὁ οἰκουμενισμὸς δὲν εἶναι ἁπλὰ αἵρεση, ἀλλὰ θανάσιμος κίνδυνος, ἐπιδιώκοντας τὴν πλήρη διαστροφή, ὄχι μόνο τῆς σῴζουσας ἀλήθειας, ἀλλὰ καὶ τοῦ τρόπου ζωῆς μας. Ἐπίσκοποι, θιασῶτες τοῦ οἰκουμενιστικοῦ «πνεύματος», ἔδειξαν αὐτὸν τὸν καιρό, «ποῦ τὸ πάει» ὁ Οἰκουμενισμός. Πρωτοπόρος σ’ αὐτὴ τὴ «γραμμή», ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ ὁποῖος ξεπέρασε σὲ «πρωτοτυπίες» ἀκόμα καὶ τὸν μέντορά του Βαρθολομαῖο. Ἀποφάσισε νὰ κάνει «τέστ» στὴ Θεία Κοινωνία, πειραματιζόμενος ἂν θὰ ὑπάρξει, μέσῳ αὐτῆς μόλυνση τοῦ κορωνοϊοῦ! Δεῖτε τί εἶπε: «Ὁ νέος τρόπος ποὺ δίνουμε (σ.σ. μὲ διαφορετικὰ κουταλάκια καὶ χαρτοπετσέτες μιᾶς χρήσης) εἶναι μία ἐναλλακτικὴ λύση γιὰ τοὺς πιστούς μας, δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἐπιβάλλεται, ἀλλὰ εἶναι μία ἐπιλογή. Καὶ ὅπου βλέπουμε ὅτι αὐτὴ ἡ νέα πρακτικὴ καὶ νέα ἰδέα εἶναι εὐπρόσδεκτη ἀπὸ ἐσᾶς, τοὺς ἀνθρώπους, τότε θὰ ἐξαπλωθεῖ χωρὶς καμία πίεση ἢ χωρὶς νέες κατευθύνσεις, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἢ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου. Εἶναι λοιπὸν ἕνα τέστ, γιὰ νὰ δοῦμε πόσο εὐπρόσδεκτη εἶναι αὐτὴ ἡ νέα πρακτικὴ ἀπὸ τοὺς πιστούς μας καὶ ἂν ἀποδει-χθεῖ (εὐπρόσδεκτη), τότε θὰ ἐξαπλωθεῖ χωρὶς καμία ἄλλη εἰδοποίηση ἀπὸ τὴν πλευρά μας» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Μάλιστα, ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος πειραματίζεται, μὲ «ἐναλλακτικοὺς τρόπους» μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας, νὰ βεβαιωθεῖ (προφανῶς) ὅτι δὲν «κολλάει» ὁ ἰὸς καὶ ἂν θὰ τοῦ «κάτσει», νὰ τὸν ἐφαρμόσει μόνιμα, νὰ μοιάζει μὲ τὴν «κοινωνία» τῶν αἱρετικῶν! Φοβερὸ καὶ τρομερό! Νέα ἤθη, δαιμονικά!

Previous Article

Ο Μουφτής Κομοτηνής παραδέχεται ότι η Αγία Σοφία ανήκει στους Χριστιανούς

Next Article

Το να φοράς μάσκα μέσα στο Ναό πρωτίστως είναι βλασφημία

Διαβάστε ακόμα