Ἀφορισμένοι ὅσοι  συνελειτούργησαν μὲ τοὺς σχισματικοὺς τοῦ Κιέβου!

Share:

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ἁγιορείτης Γέροντας Γαβριήλ, ἕνας σύγχρονος ἁγιασμένος διὰ Χριστὸν σαλός, ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τὴν ἐπίσκεψη, τὶς συμπροσευχὲς καὶ τὰ συλλείτουργα σὲ Ἱερὲς Μονὲς τῆς χώρας μας, σχισματικῶν, καθηρημένων καὶ αὐτοχειροτόνητων «κληρικῶν» τῆς ψευδὸ-αὐτοκέφαλης «ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας, ἀποφάνθηκε:  «Αὐ­τοί, οἱ σχι­σματικοί τῆς Οὐκρανίας δὲν θὰ σωθοῦνε. Ὅσα μοναστήρια τοὺς δέχτηκαν καὶ συλλειτούργησαν, συμπροσευχήθηκαν, τοὺς κοινώνησαν, δὲν θὰ σωθοῦνε καὶ αὐτοί. Ποιός μᾶς τὸ λέει αὐτό; Μᾶς τὸ λέει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ. Τί λέει ὁ 45ος Ἀποστολικὸς Κανόνας; “Ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος, μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς κληρικοῖς ἐνεργῆσαι τί, καθαιρείσθω”. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ συλλειτούργησαν καὶ συμπροσευχήθηκαν μὲ τοὺς σχισματικούς, σύμφωνα μὲ τὸν Κανόνα αὐτό, εἶναι ἀφορισμένοι καὶ καθηρημένοι. Καὶ σύμφωνα μὲ τὸν Κανόνα τῆς Δευτέρας Ἀντιοχείας Συνόδου, εἶναι ἀκοινώνητοι» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Τὰ ὅσα εἶπε ὁ θεοφώτιστος Γέροντας εἶναι προϊὸν πολλῆς προσευχῆς καὶ ἀποκαλύψεως. Ὅσοι μοναχοί, προκειμένου νὰ κολακεύσουν τὸν Πατρ. Βαρθολομαῖο, δέχονται νὰ συμπροσεύχονται καὶ συλλειτουργοῦν μὲ τοὺς ἀμετανόητους σχισματικούς, ἔχουν τεράστιο πρόβλημα. Τὸ μόνο ποὺ ἔχουν νὰ κάμουν εἶναι ἡ εἰλικρινὴς καὶ ἔμπρακτη μετάνοια. Ἂν θέλουν τὴ σωτηρία τους, ἂς τὸ κάμουν!

Previous Article

ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΜΑΣ!

Next Article

Βρήκαν πολυεθνικό κύκλωμα δουλεμπορίας από τέσσερις ΜΚΟ στη Μυτιλήνη

Διαβάστε ακόμα