Ἀφύλακτον τὸ Ἅγιον Ὄρος;

Share:

Μὲ προσφάτους ἐντολάς μειώνεται ἡ δύναμις τῆς Ἀστυνομίας εἰς τὸν Ἄθω. Ὡς ἀντιστάθμισμα θὰ ἔπρεπε νὰ δοθοῦν κονδύλια διὰ τὴν καλυτέραν φύλαξιν τῶν κειμηλίων ἀλλὰ καὶ θεσμοθέτησις «ἀθωνικῆς φρουρᾶς», ἡ ὁποία νὰ ἔχη καὶ καθήκοντα καταστολῆς ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν, εἰς ἕνα τόπον, ὅπου συρρέουν ἄνθρωποι ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα dikastiko.gr τῆς 14ης Ἰουλίου 2019:

«Μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ ἀστυνομικῶν ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία ἐπισήμων τῆς ΕΛΑΣ στὸν δρόμο σειρὰ παίρνουν ἀστυνομικοὶ ἀπὸ τὰ ἐγκληματολογικὰ ἐργαστήρια, τὴν μπάντα τῆς ΕΛΑΣ καὶ τὸ Ἅγιο Ὄρος σύμφωνα μὲ τὴ ρητὴ ἐντολὴ τοῦ νέου ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτη.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε νὰ ἀποδεσμευτοῦν 80 ἀστυνομικοὶ ἀπὸ τὴν διεύθυνση ἐγκληματολογικῶν ἐρευνῶν τῆς ΕΛ.ΑΣ, κάτι ποὺ ἀναμένεται νὰ προκαλέσει δυσλειτουργία στὴν συγκεκριμένη ὑπηρεσία. Ἀκόμη 8 ἀστυνομικοί, ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος ποὺ εἶχαν ἀποσπαστεῖ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μειωθεῖ αἰσθητὰ ἡ ἀστυνομικὴ δύναμη στὴν περιοχή.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς ζητήθηκε νὰ ἐπιστρέψουν στὶς ὑπηρεσίες τους, ἀκόμη καὶ 3 ἀστυνομικοί τῆς μπάντας τοῦ σώματος, τὴν ὥρα πού, ὅπως σημειώνουν καλὰ πληροφορημένες πηγές, «στὴν συγκεκριμένη ὑπηρεσία παρέμειναν 4 ἀστυνομικοὶ ποὺ μετακινήθηκαν ἐκεῖ μὲ κομματικὰ κριτήρια ἀπὸ τὴν προηγούμενη κυβέρνηση καὶ δὲν ἔχουν καμία γνώση στὰ μουσικὰ ὄργανα».

Previous Article

Η Ιερουσαλήμ μητέρα όλων των εκκλησιών όχι το Φανάρι

Next Article

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά ιδιωτικώς στο Κίεβο

Διαβάστε ακόμα