Ἁγιοκατάταξις τοῦ μακαριστοῦ Λαρίσης Θεολόγου;

Share:

Χαρμόσυνος ἦτο ἡ εἴδησις ὅτι ὁ Σεβ. Δράμας καὶ ὁ Σεβ. Λαρίσης προτίθενται νὰ δραστηριοποιηθοῦν διὰ τὴν ἁγιοκατάταξιν τοῦ μακαριστοῦ μόνου κανονικοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης κυροῦ Θεολόγου, ὁσιακῶς βιώσαντος. Βεβαίως, ἡ δημοσιοποίησις τοῦ γεγονότος, ἀκριβῶς μίαν ἡμέραν μετὰ τὰς ἀποδοκιμασίας τοῦ Σεβ. Ἱερωνύμου ἀπὸ πιστοὺς διὰ τὰ ἐμβόλια, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀσαφὲς περὶ τῶν ἐνεργειῶν, θέτει ἐν τοῖς πράγμασι τὸ ἐρώτημα, ἂν διαφαινόμενος σκοπὸς εἶναι ὁ καθησυχασμὸς τοῦ ποιμνίου… Παραθέτομεν τὸ δελτίον τύπου τῆς Ἱ. Μ. Λαρίσης τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 2021:

«Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσει τὸν ἀγαπητὸ ἀδελφὸ καὶ συλλείτουργο, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας κ. Παῦλο γιὰ τὴν δημοσίως ἐκφρασθεῖσα πρόθεσή του, νὰ μελετήσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὸ ζήτημα τῆς ἐνδεχόμενης ἁγιοκατατάξεως τοῦ ἀοίδιμου Προκατόχου του μακαριστοῦ κυροῦ Θεολόγου, ἀνδρὸς ἐγνωσμένης ἀρετῆς καὶ εἰρήνης. Ἤδη συγκεκριμένα βήματα ἔχουν γίνει πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, παρὰ τὰ ὑφιστάμενα ἐμπόδια. Πόθος ὅλων μας εἶναι ἡ εὐόδωση τοῦ ἐγχειρήματος, ὥστε παρὰ τὰ λάθη καὶ τὴν παθογένεια τῆς τότε ἐποχῆς, νὰ ἀναδειχθεῖ ὅτι σὲ κάθε χρονικὴ περίοδο ὑπάρχουν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ποὺ καταθέτουν τὴν μαρτυρία τῆς Πίστεως».

Previous Article

Δημήτρια 2021

Next Article

Πιστοὶ εἰς Λάρισαν: «“Ἀνάξιος” ὁ Σεβασμιώτατος»