Ἄκομψη ἡ πίεσις ποὺ μοῦ ἀσκεῖ ἡ Ρωσία

Share:

Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως εἶναι σαφής: διὰ τὰ συλλαλητήρια διὰ τὴν Μακεδονίαν ἦτο ἀντίθετος, τοὺς μετανάστας θεωρεῖ ὡς εὐεργεσίαν, διότι θὰ αὐξήσουν τὸν παραγωγικὸν πλοῦτον, καὶ οὐδέποτε ἔκρυψε τὰ φιλοαμερικανικά του αἰσθήματα. Ποτὲ ὅμως δὲν εἶπε ποῦ καὶ πότε τὸν ἐπίεσεν ἡ Ρωσία. Ποτὲ δὲν ἠτιολόγησε, διατὶ εἶναι καλύτερον τὸ μασονικὸν κράτος τῶν ΗΠΑ ἀπὸ τὴν ὁμόδοξον Ρωσίαν. Ποτὲ δὲν μᾶς εἶπε, διατί φωτογραφίζεται μὲ τὸν Ἀμερικανὸν Πρέσβυν καὶ ὄχι μὲ τὸν Ρῶσον. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν συνέντευξίν του εἰς τὸ viadiplomacy.gr τῆς 23ης Ἰανουαρίου 2020:

«-Ἀναφορικὰ καὶ μὲ τὴν ἐνεργοποίηση τῆς παρουσίας τῶν Ρώσων στὴν περιοχὴ μας πιστεύετε ὅτι ἡ Μόσχα θὰ πιέσει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Πατριαρχεῖο σὲ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα;

-…Ἡ Ρωσία, ἡ ὁποία ἐθνικὰ ἀπογοήτευσε τὴν παραδοσιακὰ φιλικὴ ἀπέναντί της Χώρα μας, ἂν συνεχίσει τὴν ἐν ἐξελίξει ἄκομψη ἐκκλησιαστικὴ πίεση, τόσο στὴ βόρεια Ἑλλάδα ὅσο καὶ σὲ ὅλη τὴν Πατρίδα μας, τότε νομίζω ὅτι θὰ ὁδηγηθεῖ ἀπὸ ἕνα σπασμωδικὸ λάθος σὲ ἕνα τεράστιο σφάλμα. Εὔχομαι καὶ προσεύχομαι νὰ μὴ τὸ κάνει».

Previous Article

Ὁ Σεβ. Λαρίσης ἤναψε τὴν ἑπτάφωτον λυχνίαν, ἀλλὰ οὔτε δάκρυ διὰ τὸν μακαριστὸν Μητροπολίτην Θεολόγον

Next Article

Νέες κακόδοξες διακηρύξεις από ανώτατο εκκλησιαστικό ηγέτη